Bursdagshilsener til Kari og Aril

Her kan du lese bursdagshilsningene som ble lest opp under feiringen av jubilantenes 70 års dag på kveldsmøte mandag 14. juli. Først ute er Statsministeren som ganske enkelt signerte Jens.

 

Kjære Kari og Aril

Gratulerer så mye med 70 årsdagene. Ønsker dere begge to alt godt.

Beste hilsen
Jens

————————————————————————

Kjære Kari og Aril Edvardsen

Budskapet deres har runget høyt i alle år: Hjelp din neste, søk fred og forsoning. Det er et budskap vi alle, uavhengig av livssyn, kan slutte oss til.

Det har vært sagt mye om Sarons Dal, det meste av folk som aldri har vært der. Selv mener jeg at det viktigste alltid vil stå igjen; at utallige mennesker fra fjern og nær har søkt til Sarons Dal for inspirasjon, for glede og for mening med livet. Og ut fra Sarons Dal har utallige mennesker reist med hjelp og bistand til trengende verden over.

Livsreisen deres har vært lang og innholdsrik. Få mennesker er forunt å ha den evnene til å hjelpe. Og få mennesker er forunt å ha den kraften til å nå frem i så mange år som dere. Mange mennesker kan takke dere for en bedre hverdag.

Hvis bare alderdommen kunne være sterk og ungdommen klok sa Martin Luther en gang. Deres ungdom var klok, og jeg er trygg alderdommen vil bli sterk – når den en dag kommer.

«Go with God’s speed» er en amerikansk hilsen til de som ønskes alt godt for den videre ferd. Jeg finner det en svært passende hilsen til et predikantpar fra Norges amerikanske kommune, Kvinesdal.

«Go with God’s speed» Kari og Aril, og gratulerer med dagen!

Beste hilsen
Thorbjørn Jagland

————————————————————————

Kjære Kari og Aril,

Gratulerer med dagen til dere begge to!

Dere er begge blant de kristne ledere som gjør Jesus stor – gjennom toleranse, vidsyn, omsorg, hjertevarme og humor.

Jeg ser fram til mange års fortsatt godt samarbeid  – i Afrika og andre steder.

Håper dere får en flott feirring!

Mange hilsner fra
Erik Solheim

————————————————————————

«Vent store ting fra Gud – Våg store ting for Gud!» var slagordet til misjonspioneren William Carey. I vår tid er det få mennesker en slik overskrift passer bedre for enn Aril og Kari Edvardsen.

Og det står virkelig store ting igjen etter deres tjeneste. Gjennom Tv-arbeid, barmhjertighetsarbeid, fredsarbeid, støtte av nasjonale kirker og medarbeidere, brevkurs, konferanser, kampanjer og mye mer har dere fått bety mye for millioner av mennesker over hele kloden. Hvor mye, og for hvor mange er det bare vår Herre som vet.

Også her i landet har dere satt dype spor både i samfunnsliv, kristenliv og enkeltmenneskers liv. Utskjelt, elsket og sett opp til. Aldri har dere vært redd for å utfordre, tenke nytt og bryte nytt land. Det er blitt sagt at Vil du unngå kritikk – si ingenting, gjør ingenting, vær ingenting. Den fellen gikk dere aldri i. Og takk for det.

Dere står for vidsyn – Dere har ikke latt verken religion, kultur eller fordommer hindre dere i å bringe det enkle budskapet om Jesus fra Nasaret til nye folkegrupper og mennesker.

Dere står for framsyn – Dere satset stort på TV før de fleste her i landet i det hele tatt så mulighetene. Dere tenkte nytt med brevkurs, og gjennom satsingen på nasjonale medarbeidere.

Og dere står for hensyn – Gjennom et bredt sosialt arbeid har dere bidratt til en bedre framtid for mange av » disse mine minste» som Jesus utrykte det. Ikke minst vet jeg at dette arbeidet står Karis hjerte nært.

Vidsyn, framsyn og hensyn. Her er dere store forbilder. Like ens er dere forbilder i måten dere har stått sammen som et team i tjeneste og liv.

Jeg fikk min introduksjon til Sarons Dal, Troens Bevis og Aril Edvardsen gjennom min Farmor, som var ivrig stevnebesøker og abonnement på Troens Bevis. Mange år er gått siden jeg i mine guttedager første gang så predikanten Aril Edvardsens begeistrede ansikt i farmors bladhylle. I dag er jeg glad for det personlige fellesskapet jeg gjennom flere år har hatt, særlig med Aril. Jeg regner dere som gode venner.

Kjære Aril og Kari – Gratulerer med årets jubileer!

Fortsett med å vente store ting fra Gud, og våge store ting fra Gud.

Hjertelig hilsen
Dagfinn

————————————————————————

Kjære Kari og Aril!

Da vi ikke har anledning å være tilstede på markeringen av 70 – års – dagene – vi er på pilgrimsvandring til Santiago – sender vi våre hilsener på denne måten!

Dere betyr mye for mange. Det har vært imponerende å se de ulike nye initiativ som har vært tatt med utgangspunkt i Sarons Dal. Vi husker bl.a. når toppolitikere ble invitert til de store sommerstevnene, og på en positiv og utfordrende måte ble konfrontert med viktige saker. Vi ser det imponerende arbeid internasjonalt – også ved hjelp av moderne media. Slik vokser Guds rike.

Dere er til velsignelse. Gud velsigne dere videre. Gratulerer med 70 – års – dagene.

Beste hilsen Bjørg og Kjell Magne Bondevik

————————————————————————

Kjære Kari og Aril!

Som Den norske kirkes biskop i Agder og Telemark, og i egenskap av Bispemøtets preses, sender jeg dere varme gratulasjoner ved denne 70-årsmarkeringen. Samtidig takker jeg dere for trofast og brennende tjeneste som evangelister for det gode budskap om Jesus Kristus.

Gud velsigne dere fortsatt – i liv og tjeneste.

Med vennlig hilsen
Olav Skjevesland,  biskop i Agder og Telemark

————————————————————————

Festlig og samtidig uventet var det å bli budne til Arild og Karis felles 70-ås-dags-markering 14.07.  Fra våre 6 år i Strasbourg kjenner vi akkurat denne datoen som den store frihetsdag: minne om franskmennenes storming og ødeleggelse av «la Bastille», fengselet som mer enn noe markerte ufrihet og meningsundertrykkelse.  At dette fortsatt ikke er bare  prat, synes å fremgå av det faktum at Frankrike har visst vett til med saft og sus å avvise en ekteskapsødeleggelseslov av den modell som den våre norske politikere nettopp, til ulykke for land og folk, har tredd ned over hodene på oss!  Vi gleder oss over at  fellesmarkeringen fra dere to idag ikke minst bekrefter den tro på ektefellers samhold og på Skaperens mening med ansvar og fellesskap som vårt folk idag trenger å bli minnet om.

En felles 70-årsfeiring følger vårt kongepars eksempel fra ifjor og bekrefter det praktiske i at ektefeller deler fødselsår (noe vi for egen del dessverre ikke oppdaget og ikke kunne gjøre noe med i tide).  Men langt viktigere er det at dere gjennom felles ferd og  innsats har slått fast for vårt folk 3 ting:  1) At tro har å gjøre med hellig vågemot!  2 ) At fremsynt satsing for Guds rike aldri vil være forgjeves, og 3) at økumenisk åpenhet og fremstrakt hånd til medkristne er en uunnværlig del av denne satsingen.

Guds signing over 140-års-jubileet, og over de åretall som fortsatt måtte føye seg til!

Hilsen fra INGUNN og PER LØNNING

————————————————————————

Kjære Kari og Aril!

Vi gratulerer dere begge så hjertelig!

Kjære Aril! Takk for alt vi har fått dele sammen. Det gjelder mektige møter, deltakelse i stevner, og begienhetsrike reiser.

Jeg har den største respekt for din Gudgitte evangelistgjerning. Jeg håper og ber om at du fremdeles må få styrke til ånd, sjel og kropp, til fortsatt tjeneste.

Kjære Kari! Takk for din trofaste tjeneste, og din stadige støtte for Aril i tjenesten. Du og dere har vært et «ekteskapelig forbilde» for oss alle. Du har ikke vært en «klamp om foten men en vinge på ryggen».

Gud velsigne dagen og framtiden!

Beste hilsen
Inger og Morgan Kornmo

————————————————————————

Kjære Kari og Aril Edvardsen

Gratulerer med høytidsdagen! Når jeg tenker på deg, Aril, er det fire stikkord som kommer til meg. Det er: 1) Evangelisering. 2) Misjonering. 3) Antikolonisering. 4) Kristen og medmenneskelig eksponering.

Du har beholdt din integritet. Du har beholdt din nestekjærlighet. Du har en bibeltro teologi, men et progressivt menneskesyn. Det er en sjelden egenskap i våre dager. Dette kaller jeg for kristen og medmenneskelig eksponering. Og for den holdningen vil jeg gi Kari og Aril Edvardsen en spesiell gratulasjon på høytidsdagen.

Gud velsigne dere begge. På gjensyn.
Emanuel Minos

————————————————————————

Velsignet Fødselsdagshilsen til dere!

Kjæreste venner, Dr. Aril og Kari Edvardsen;

Jeg kan ikke tro at dere er 70 år gamle! Vi her ved «Internasjonal Kirkevekst» vil gjerne gratulere dere med feiringen av deres 70 års dag som blir markert i juli, 2008.

Vi er med dere både i tankene og gjennom bønn på denne spesielle dagen. Dere har begge vært kjære venner gjennom mange år. Vi setter pris på og verdsetter dere, deres liv og deres tjeneste veldig høyt.

Vi vil gjerne gjøre ære på dere utover det ord kan utrykke, og vi er virkelig inspirert av deres liv og den enorme tjenesten til dem som bor i verdens mørkeste områder. Dere har virkelig vært ett eksempel på hva Gud kan gjøre med to overgitte liv.

Vi ber at deres tjeneste vil fortsette å vokse og være velsignet av Herren Jesus Kristus i fremtiden som aldri før. Dere er store rollemodeller for alle ektepar over hele verden som arbeider i tjenesten.

Vi er glad i dere, og vi ber Herrens herlige velsignelser ned over dere i dag og for all fremtid. Må dere fortsette å være salt og lys i alle verdens fire hjørner.

I Hans kjærlighet og for Hans ære,
David Yonggi Cho

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter