Hva kjennetegner tiden vi lever i?

Hva kjennetegner tiden vi lever i? I boken «Djerv tro i en etter-kristen kultur», bidrar pastor Peter Haltorp i Sørlandskirken med et stykke om den oppvoksende Generasjon Z.  Det kan til tider være tøff lesing, men viktig for å forstå dagens unge, hva deres behov er og hvordan en kan nå dem med evangeliet.

av Peter Haltorp

Generasjon Z (Gen Z) består av mange helt herlige unge mennesker. De er generasjonen som er født etter 1996.  De representerer hele spekteret av hva ungdom og unge voksne kan være. De er jo ikke så veldig annerledes enn generasjonene før, men har blant annet fått en spesiell oppvekst med begrensninger og avstand gjennom pandemien. 562 dager med restriksjoner og avstand er mye for en ung sjel. For noen har disse månedene ført til mer ensomhet. Ensomhet er en av de største utfordringene samfunnet står overfor. De har som første generasjon vokst opp med mobiltelefonen som sin viktigste eiendel, allerede fra barneårene av. De har hørt mye om den økologiske krisen, at jorden blør. Gen Z har også opplevd å vokse opp med terrorhendelsen på Utøya, sett Kongressen bli stormet og hørt Black Lives Matters-bevegelsenes kamprop. De har blitt fortalt om Israelsk okkupasjon i Midt-Østen, blitt konfrontert med mange konspirasjonsteorier og opplevd Metoo-fenomenet. De har blitt vant med å se homofil seksualitet og lærer om LGBTQ+ på skolen og gjennom media. De har fått med seg diskusjoner om legalisering av narkotika og har vokst opp med andre kulturer og religioner rundt seg.

Noen kjennetegn

Gen Z kan oppfattes som selvsentrert og lett krenkbare med lav toleranse for andres meninger. De er oppdratt av sine foreldre på en måte som har gjort dem bortskjemte og gitt dem en overdreven oppfatning av sin egen unikhet og viktighet. De har blitt innprentet med at de kan bli alt de drømmer om og at de må følge hjertet. Den britiske forfatteren Claire Fox skriver at Gen Z blir opprørt i møte med ideer som strider mot deres verdensbilde, og viser til den økende graden av psykisk syk ungdom. Hun påpeker at det er generasjonen over som har laget og formet disse barna. Den sterke kravmentaliteten og feilaktige verdensbilde må foreldre ta på sin kappe. Foreldrene, også kalt curlingforeldre, har ikke satt grenser og motsagt barna, men vært overbeskyttende. Det høster vi fruktene av nå.

 

Boken Djerv Tro er en samling artikler fra flere kjente kristne ledere og fortattere.

 

Skjermbruk

Ungdom i dag, når vi ser bort fra skoletiden, brukte minst tre timer daglig foran en skjerm (16. aug. 2021 Ungdata). Nrk laget for en tid tilbake en tilsvarende undersøkelse som var enda mer alarmerende: Elevene var på skjerm 5 timer og 51 minutter hver dag. Mobilen ble brukt 3 timer og 13 minutter daglig (Nrk.no, 20.05.19). Hvilke medier de benytter er fordelt slik: 9 – 18 åringer bruker YouTube (95 %), Snapchat (80 %), TikTok (65 %) og Instagram (65 %) (Medietilsynets rapport 2020).

 

Mobbing

Gen Z er lett krenkbare. De har opplevd den første lovgivningen noen sinne som er basert på en følelse. Alle er imot mobbing, og som et forsøk på å sloss mot dette uhyret er intensjonen å beskytte barn og unge mot dette. Opplæringsloven § 9a ble resultatet. Det er krevende å lage et rammeverk mot mobbing, og det meste som er laget er veldig bra. En tankevekker må likevel være at den bygger på et post-modernistisk bilde av mennesket og verdier: “Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø.” Høres ikke så galt ut dette, men lar du den synke litt, har vi her en lov som griper inn i alt av skolens aktiviteter ut i fra hva en elev føler eller “seier”. Rammene er flytende og vi sitter igjen med din egen følelse som kompass. Det er kort vei fra dette til mantraet i kjønnsradikalismen: Du er den du føler du er.

Du kan forsøke å diskutere dette eller abort med kjønnsradikale. Lykke til! Du kommer til å oppleve utestengelse (cancelling), latterliggjøring og få mange skjellsord og betegnelser på deg. Aftenposten (kilde under) skriver om hvordan cancel-kulturen er blitt vanlig i ungdomsskolen. Hvis du blir krenket, også på andres vegne, fjerner du folk, kansellerer dem fra din sosiale krets. Det viktigste er å være “woke”, politisk korrekt, mene slik de fleste andre mener. Det er ikke sikkert du selv har peiling på hva meningene «dine» innebærer en gang. I et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad kommenterer forfatter Andreas Hardhaug Olsen woke-kulturen i sosiale medier som en “gapestokk for en aggressiv «cancel»-kultur. Vi må ta stilling til alt: «Silence is violence.». Arbeidsgivere blir kontaktet for å fjerne ansatte, filmutgivelser fjernes fra strømmetjenester, statuer knuses og bokutgivelser forsøkes stanset. Olsen advarer mot woke-bevegelsens mantra om at alle har sin “egen sannhet”, «blir sannheten subjektiv, synker vår felles virkelighetsforståelse i kvikksand.” (kilde Aftenbladet). I kjølvannet av woke-kulturen er humor blitt vanskelig. Retter man humoren mot noen spesielle kan det oppleves som mobbing, rasisme og krenkelser. Hvorfor er denne generasjonen så lett krenkbare?

Sin egen sjef

Gen Z forteller oss at man er sin egen herre og lykkes smed, og ingen skal komme å fortelle meg hva du skal gjøre, mene og tro. Nåde deg! Det som er bra for én, behøver ikke å være bra for en annen. Alt er relativt, men i forhold til hvem? Svaret er: Mitt eget jeg. Jeg avgjør. Mennesket setter seg selv i sentrum. Ingen skal fortelle deg hva som er sant. Einar Tørnquist besøkte programmet Lindmo på NRK 25.09.21 og forteller om problemet med at vi ikke lenger har en “felles sannhet”. Programlederen kontrer: “Det er jo litt nydelig når folk sier sånn: Ja, men det er min sannhet!” Tørnquist slakter et slikt utsagn og sier at å ha en egen sannhet handler om din egen ønskedrøm og har ingen ting med sannhet å gjøre: “For det er en sannhet der ute.”

Postmodernitetens budskap hevder at all sannhet er oppkonstruert av ulike grupper i samfunnet. Alle har laget sin egen sannhet. Alle trossystem har laget seg egne forestillinger om virkeligheten. De kan godt mene mye forskjellig, men ingen tar feil. Den eneste sannhet som aksepteres er at det ikke finnes en absolutt sannhet. Tidsånden oppfordrer til å være en søker, men ikke en som finner.

Lite religiøse

Gen Z er lite religiøse. De snakker lite om tro og ønsker ikke religion i det offentlige rom, sier religionsforsker Pål Ketil Botvar til Vårt Land (28.09.21). De har liten tillit til autoriteter, og de vil finne ut av det meste selv. Det kan være en stor fordel for Guds menighet. De ønsker ikke at noen skal fortelle de hva de skal tro på, men de påstår sjelden at de vet alt og har alle svar. De søker. Hva finner de? 

Guds løsning for Gen Z

Menighetsarbeid er ofte langt nede på prioriteringslista til de som definerer seg som troende. Det er noen få som gjør alt, og vi tror nesten at det skal være slik. Men menighet skal være som et hjem med masse familiemedlemmer. De prioriterer hverandre, hjelper hverandre i tykt og tynt og du kan bare glemme å stikke av. Kjærlighetens føtter vil alltid lete til de finner deg. Sliter du, løftes du opp, har du det bra, gleder andre seg med deg, er du syk får du hjelp.

En sunn familie stiller alltid opp for de er knyttet sammen med et blodsbånd som en aldri kan løpe fra. Det skal ikke være annerledes i menigheten. Vi er av “samme blod”. Satt fri og er kommet nær gjennom Kristi blod og Hans død. Problemet er at det er ingen som er villige til å se menigheten som det Kristus har kalt det til å være. Hans kropp – med uadskillelige lemmer. “Se hvordan de elsker hverandre!” Det er som en fjern drøm. Folk sier: “Hva er greia med hundrevis av forskjellige menigheter og trosretninger da? Ikke noe rart det er krig i verden!”

Jeg drømmer om et folk som løfter deg opp, heier på deg, sørger med deg og elsker deg uansett hvor mye du har grist deg til. Alle vil ha slike venner, verden lengter etter det, mens Gud gråter.

Les også stykket:  Tror Generasjon Z kan bringe evangeliet tilbake til vesten.

Kilder:

Claire Fox https://www.spectator.co.uk/article/the-snowflake-factory (24.09.21)

Atenposten https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/1Bme3K/generasjon-z-er-en-over-woke-generasjon (24.09.21)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#§9a-3 (24.09.21)

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/bnP0lA/nei-takk-til-woke-fremtid

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/blir-vi-stadig-mer-ensomme

 

Kilde: Troens  Bevis bladet for mai, 2022

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter