Misjons-Norge samler seg om unådde folkegrupper

Rekordmange misjonsorganisasjoner – hele 30 – står som arrangører av Unåddkonferansen M28 når det nest siste helg i oktober inviteres til storsamling i Bergen. Dette har aldri skjedd før i Norge! Målet er å løfte fokuset på alle de folkegrupper som ikke har hørt evangeliet.


-Etter en vellykket start de to forgående år, blir det i oktober arrangert en enda større Unåddkonferanse. Konferansekoordinator Glenn Tønnessen fra Troens Bevis Verdens Evangelisering er begeistret for at et samlet misjons-Norge nå står sammen om en slik mobilisering for verdens unådde.

Historisk og globalt har Norge vært en av de største bidragsyterne til misjon i forhold til folketall. Misjonsstasjoner, sykehus, kampanjer og støtte til lokale prosjekt har ført til store vekkelser blant flere folkegrupper. Mye er oppnådd, men mye upløyd mark gjenstår. Fremdeles finnes det over 7000 unådde folkegrupper med under 2 prosent kristne.

-Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger etter fjorårets konferanse. Det at de fleste norske organisasjoner med fokus på unådde nå står sammen er både historisk og profetisk. Vi går inn i en tid med stor betydning av å stå unisont sammen som kristne og som kristne organisasjoner, kirker og menigheter sier Glenn Tønnessen på vegne av arrangementskomiteen.

-Vi går inn i en tid med stor betydning av å stå unisont sammen som kristne og som kristne organisasjoner, kirker og menigheter sier Glenn Tønnessen.

 

Blant 14 nye arrangører i år finnes et stort spekter av norske misjonsorganisasjoner, blant annet NMS, NLM, IMF, Pinsemisjonen, Misjonskirken Norge, Baptistsamfunnet og Åpne Dører.

En av disse er NMS. For generalsekretær Helge Gaard er konferansens tema «midt i blinken» siden NMS har hatt unådde folkegrupper i fokus siden 1842 med et globalt fokus på å bygge levende kirker.
-Det er fantastisk at vi er så mange misjonsinteresserte som på tvers av organisasjoner og kirkesamfunn kan stå sammen og inspirere hverandre gjennom M28 for å nå unådde folkegrupper med det gode budskap om Jesus.

Misjonsleder Per Ove Berg fra Credokirken tilføyer at konferansen åpner for nye spennende samarbeid som på tvers av organisasjoner ikke har vært sett på misjonsfronten i Norge tidligere:
-Dette er en historisk mulighet til at kristne i Norge kan mobilisere og samarbeide for å bidra til at alle unådde folkegrupper kan nås med evangeliet i vår generasjon.

Hovedtalere på den to dager lange konferansen er Rita El-Mounayer fra den kristne TV-kanalen SAT-7, som kringkaster bl.a. i Midtøsten og Nord-Afrika, Daniel Pham som er feltleder for Troens Bevis og nasjonal kirkeleder i Vietnam samt Martha McComb fra Ungdom i Oppdrag.

Nytt av året er de mange workshops og nettverkssamlinger. Erik Jensen fra AsiaLink, som har hatt hovedansvaret for planlegging av disse samlingene, ser frem til et utvidet tilbud under konferansen:

-Alle workshops vil ha ulike fokus på unådde folkegrupper. I nettverkssamlingene ønsker vi at de som har liknende arbeid skal kunne utveksle tanker og ideer.

-Som arrangører av M28 er vi glade for å se hvordan fokuset på unådde folkegrupper skaper fellesskap på tvers av organisasjons- og menighetsgrenser. Vi kan lære av hverandre og vi kan inspirere hverandre. Vi tror Gud kaller norske kristne til å bidra så evangeliet blir kjent blant alle folkegrupper, og vi ønsker å stå sammen i oppdraget inntil Jesus kommer tilbake, avslutter Glenn Tønnessen på vegne av arrangørkomiteen.

Konferansen har fått tittelen M28, etter misjonsbefalingen i Matteus 28 og arrangeres i år 22-23 oktober.

Arrangørlisten: IBRA Media Norge, Troens Bevis, AsiaLink, Credokirken Bergen, Tent, Israelmisjonen, BlitzPartner, Gå Ut Misjon, Salt & Glocal, IMI-kirken, Wycliffe, Frontiers, Frikirken, Norme, Uio, Normisjon, Åpne Dører, Evangelisk Orientmisjon, NLM, Norea Mediemisjon, Pinsemisjonen, DFEF, IMF, NMS, Misjonskirken Norge, Foursquare Norge, Share Mission Network, Det norske Baptistsamfunn, Kristent Fellesskap og Bibelmisjonen Sporos.

Se hele programmet her: unåddkonferansen.no

ovedandelen av verdens unådde bor nå i Sørøst-Asia. 3,27 milliarder mennesker tilhører i dag en unådd folkegruppe. (joshua project) Foto: Troens Bevis 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter