Fake news eller Good news?

-Vi kan stole på at vår tro er bygget på good news og ikke fake news, skriver Sten Sørensen i månedens leder.

Vi har fått et begrep som er blitt verdenskjent de siste årene: «Fake news». En av pressens viktigste funksjoner er å avsløre ting som er forsøkt holdt skjult. Gjennomsiktighet er en viktig verdi i et demokratisk samfunn. Det skaper trygghet og tillit ikke minst til de som har makt i samfunnet. Å leve transparent uten å skjule noe, demper spredning av konspirasjonsteorier, et fenomen som i den senere tid har vist seg som en trussel mot demokratiet.

Åpenhet og ærlighet er viktige kristne verdier: «For det var ikke smarte oppdiktede myter vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi var øyenvitner til Hans majestet. 2 Pet 1, 16.

Det apostlene forkynte hadde de sett med egne øyne, hørt med egne ører og tatt på med egne hender. Kristen tro er ingen konspirasjon av skuffede disipler som hadde vanskelig for å akseptere et nederlag. Hvis de visste at dette egentlig var fake news og ikke good news, hadde de ikke ofret livet for det.

Den kristne tro hviler på troverdige opplevelser av apostlene, nedfelt i 27 nytestamentlige skrifter. Bibelen er basert på over 5000 manuskripter vitenskapelig tilgjengelig for hele verden. Det hele er gjennomsiktig.

Paulus, den store teologen i NT tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset. «Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet» 2.Kor.4,2. Her er det fullt innsyn som virkelig skaper troverdighet.

Vi kan stole på at vår tro er bygget på good news og ikke fake news.

De gode nyheter er at Gud sendte sin egen sønn til vår jord. Han gjorde det av ren kjærlighet. Noen vil påstå at det er fake news, men det vil falle på den suverene dokumentasjonen som finnes.

Dessuten har Jesus forvandlet millioner av mennesker – Han har gitt framtid og håp til alle som tar imot Ham. Vi har smakt og kjent at Herren er god og at Hans nåde er ny hver en morgen. Jeg møter Jesus ofte i Bibelen og bønnen. Våre daglige samtaler formidler fred og gir meg ro og trygghet.

Jesus er en virkelighet. Han lever. Denne sannhet må vi dele med våre medmennesker. Det er derfor vi driver misjon: «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»

La oss ikke formidle konspirasjonsteorier og fake news. Vi kan jo formidle den virkelige sannhet!

 

Kilde: Troens Bevis bladet for mars 2021.

Motta et gratis abonnement på bladet

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter