Tett på Rune

Vi møter Rune Edvardsen og samtaler om det å være leder. Vi får del i hans tanker og utfordringer. Han er ukuelig optimist og tror 2011 blir et år preget av hardt arbeid.

Hvordan er det å være leder?
– Jeg tenker utrolig lite på det spørsmålet. Mange i vår tid er opptatt av ledelse, og det skjer mye god ledertrening, men selv tenker jeg ikke mye på det. For meg er det viktig å ha en klar tanke på hva som er mitt oppdrag og samtidig oppmuntre andre slik at vi når vårt felles mål.

Hva er den største utfordringen ved å være leder?
– Det er den personlige kampen en har. Min egen person er jo den største utfordringen. Dessuten kan ensomheten være tyngende. Som leder skal man jo la de andre medarbeiderne også være synlige, og det er en viktig oppgave å løfte dem fram slik at de blir enda mer kreative og kan ta tilsvarende mer ansvar. 

– En annen utfordring er om man lykkes i prosessen fra en ide blir unnfanget til det blir virkelighet utav den. Det er også tøft når man opplever å stå midt i en storm. Da er det viktig å se lenger enn til stormen.

Rune sier at ledere må ha en sterk overbevisning. Den må være grunnfjellet en bygger på. Det finnes ledere som reiser når problemer oppstår. Slikt blir det ikke et sterkt arbeid ut av. Gode ledere blir stående når stormkastene kommer. Dessuten er man vel ikke en leder dersom man ikke har gjennomføringskraft. For uten gjennomføringskraft er man bare med på reisen, sier han med et smil og til ettertanke.

Har oppgavene som leder vært som forventet?

– Ja, og jeg er ikke blitt overrasket. Som du vet var jeg jo leder i mange år før min far døde, så jeg visste hva jeg gikk til. Jeg vil understreke at jeg er svært takknemmelig over den støtten jeg har fått fra støttepartnerne. Den har varmet hjertet mange ganger!

Rune har snakket seg varm og formuleringene kommer fortløpende:
– De ”fjellene” som jeg kunne ”se” foran oss som store utfordringer, har jeg ikke opplevd. Frykten som lå på lur har det heller ikke blitt noe av, svarer han takknemlig.

Etter en liten tenkepause fortsetter han: 
– Jeg er glad over at vi i Troens Bevis har en slik enhetlig profil. Vi driver ikke og rir på spesielle teologiske kjepphester. Dermed har vi heller ikke dragkamper innbyrdes. Vårt arbeid er bygget på Johannes 3,16 – den lille Bibel. Vi skal vinne verden ved evangeliet! Det arbeidet samler oss, sier en engasjert misjonsleder.

Hva er en god dag for deg?

– En god dag rent privat, er den gode samtalen med barna og Sølvi. Å formidle trygghet til barna er viktig. På jobben er en god dag når det umulige er blitt mulig. Når ting bare smeller til er det en helt spesiell dag, svarer Rune.

Hva er en dårlig dag?
– Det er når bekymringer kommer. Når byrder tynger på er det en ubehagelig dag. Jeg opplever heldigvis få slike dager.

Under samtalen kommer vi inn på den siste tiden der Stiftelsestilsynet har vært i Sarons Dal for å få innsyn i Dina Stiftelsen. Det har jo vært en spesiell tid.

Overrasket det deg at Dina Stiftelsen ble etterforsket av Stiftelsestilsynet?
– Ja, det var en overraskelse. Hele saken ble hauset opp av TV2 og kom ut av intet. Det var en tøff sak – det skal jeg innrømme. Å reise rundt i landet mens denne saken verserte i media, og mange plutselig fikk en bestemt formening om meg, skapte vonde følelser. Men vi er også en del av en brutal virkelighet, og denne gangen var det vi som ble rammet, sier han.

Hva gleder deg ved Stiftelsestilsynets rapport?
– Det var jo godt å høre at vi ikke hadde gjort noe galt! Å få en slik detaljert gjennomgang av Dina Stiftelsen er jo en betryggelse. Vi fikk en god dialog med Stiftelsestilsynet da de var her, og det er konstruktivt.

Hva må Dina Stiftelsen bli bedre på?
– Dette er jo en helt spesiell stiftelse som utløser et helt spesielt engasjement blant vanlige mennesker. Vi driver ikke ved statlige midler, alt dreier seg om innsamlede midler. Som humanitær hjelpeorganisasjon er Dina Stiftelsen liten sammenlignet med andre tilsvarende hjelpeorganisasjoner i Norge. Det er jo relativt små beløp som blir samlet inn, rundt 4 millioner kroner. Det unike ved oss er at idealismen er så stor. Både jeg og alle andre engasjerte jobber gratis for Dina Stiftelsen i Norge, bortsett fra en 20 prosents stilling som Helge Flatøy har. Jeg tror det knapt finnes en mer idealistisk organisasjon. Og pengene kommer fram! Det arbeidet som drives er et klart bevis på at pengene når fram til prosjektene. Vi har opparbeidet tillit gjennom det arbeidet som drives og har vært drevet gjennom mange år – en tillit vi er helt avhengig av.

Hva kan en lære av Stiftelsestilsynets rapport?
– At stiftelsesloven er klar og at den må på følges. Reglene er til for å beskytte alle. Vi må bli enda mer tydelige på det formelle rundt styrevedtak og oppfølgingen av dem. Nå har vi fått et enda bedre grunnlag for driften av Dina Stiftelsen, svarer Rune.

Hvilke ønsker har du for 2011?
– Jeg tror 2011 blir et arbeidsår for kristenheten. Jeg har møtt mange pastorer og menighetsmedlemmer som ønsker forandring i landet. Jeg tror vi står foran spennende tider og mye flott kommer til å skje. Vi trenger hverandre i denne tiden. Vi er jo en stor bredde innenfor kristenheten og vi trenger hverandre for å nå ut med vårt felles kjærlighetsbudskap. Guds forvandlede kjærlighet er et anerkjennende budskap og det skal vi ut med i 2011.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter