Givere får nå skattefradrag

Fra 1. Januar 2004 er Troens Bevis nå godkjent for skattefradrag for sine givere. Beløp opptil 6000 kroner er nå fradragsberettiget og du får igjen 28% på skatten.

Dette gjelder for hver ektefelle. Minimumsbeløpet er 500 kroner.

Hvis du allerede gir 100 kroner i måneden betyr dette at du kan øke med inntil 39% (39kr) uten at det koster deg ekstra.

Troens Bevis kan sørge for innrapportering til ligningsmyndighetene for deg. Samtidig får du tilsendt en års – oppgave fra Troens Bevis.

Enklere kan det ikke bli.

For at vi skal ordne skattefradraget for deg må du kontakte oss. Vi behøver ditt fødsels og person nummer. Troens Bevis er pliktig til å behandle dine opplysninger konfidensielt, og ingen uvedkommende vil ha adgang til dem.

Se på tabellen som følger for å finne ut hva du kan få igjen på skatten. For å benytte deg av denne ordningen send e-mail til [email protected] eller ring 38 35 75 00.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter