Kjell Magne Bondevik til Sommerstevnet

Statsminister Kjell Magne Bondevik har takket ja til å tale på åpningsmøtet under årets sommerstevnet. Stevnet arrangeres i år fra 10.- 18. juli.

 De øvrige talerne representerer et bredt spekter fra kristennorge og er i år bl.a. Emanuel Minos, Morgan Kornmo, Åge Åleskjær, Stephan Christiansen, Svein Magne Pedersen og Aril Edvardsen.

 Som i fjor blir det lagt stor vekt på tilbud til hele familien, og barn og ungdom har sitt eget opplegg hele uken.

 Det store skandinaviske sommerstevnet feirer i år 40-års jubileum og er fremdeles et av Norges mest unike stevner, da det har lykkes helt fra starten av å favne alle kirkesamfunn. Målet er å bringe enhet blant kristenfolket og inspirere til verdens vid misjon.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter