Fostrer åndelige faddere gjennom brevkurset ”Det nye liv”

Menigheten Vintreet i Sandefjord ønsket å fostre åndelige faddere. Dermed tok hele menigheten brevkurset ”Det nye liv” i 2003 for å forberede seg på denne oppgaven. Nå har ekteparet Grebstad gjennomgått brevkurset med en av de nye troende i menigheten dette året.

 

– Dette er egentlig veldig enkelt og noe alle kristne kan gjøre. Ingen av oss to er særlig kunnskapsrike eller kan Bibelen på rams, men med brevkurset ”Det nye liv” som basis, var det veldig greit å gjennomgå emnene fra brevkurset med ”eleven vår”, sier Anngunn og Asbjørn Grebstad

Dette året har de fått prøve seg som ”faddere” til en nyfrelst i menigheten, som skulle gjennomgå brevkurset fra Sarons Dal. Og de gjør det gjerne igjen, selv om det ble tøffe tak med både tårer og latter underveis.

MANGE AHA-OPPLEVELSER
– Kurset er egentlig svært lettfatelig og enkelt skrevet. Bibelversene er innbakt, og leksjonene er fullstendig blottet for kirkepolitikk eller noen spesiell ”lære”, sier Asbjørn.

– Vi fikk mange aha-opplevelser underveis. Dette fordi den kvinnen som var med oss, var svært flink til å spørre og sette fingeren på ting. Hun godtok ikke bare åndelige fraser, men ville vite konkret hva de enkelte tingene betyr. Dette gjorde at også vi lærte mye.

– Vi som har vært kristne i flere år har jo egentlig hørt alle disse tingene før, men ofte blir det bare talemåter. Det blir noe helt annet når folk setter fingeren på et ord eller uttrykk og spør: Hva betyr egentlig det? Nyfrelste betrakter kristenlivet ut fra andre synsvinkler, og setter gjerne ting i et annet perspektiv enn det vi er vant med.

– Derfor ble vi kraftig utfordret noen ganger, og måtte bruke mye tid på flere av emnene. Noen ganger gikk hele kvelden med til å gjennomgå én leksjon, forteller Angunn, som også fikk erfare den positive relasjonsbyggingen som fant sted under gjennomgangen av leksjonene.

– Vi har blitt påvirket til å tenke relasjonsbygging og evangelisering, ikke bare praktisere ”møtekristendom”. Vi blir hele tiden utfordret til å bry oss om folk, og å invitere dem inn på livet, sier Angunn og Asbjørn, som har vært sammen med kvinnen både før og etter kurset.

Følgende uttalelse fra kvinnen illustrerer hvordan hun opplevde kurset: ”Ingenting har lært meg så mye om Jesus og den kristne troen, som dette brevkurset”. Etter å ha gjennomgått brevkurset ”Det nye liv”, tok de også for seg kurset Bibelske Grunnsannheter av Aril Edvardsen.

TIDLIGERE MEDARBEIDERE I SARONS DAL
For ekteparet Grebstad har arbeidet med brevkurset ”Det nye liv” blitt en litt spesiell opplevelse, fordi de begge gjennom størsteparten av 1970-årene var ansatt i Sarons Dal; Asbjørn i trykkeriet og Angunn i administrasjonen.

Asbjørn har vært med på å trykke tonnevis av brevkurs og annen litteratur, som gjennom mange år ble sendt ut fra Sarons Dal og spredt til mange land. Begge har et nært forhold til misjonsvirksomheten ut fra Sarons Dal, og følger arbeidet gjennom bladet Troens Bevis.

 

Tags:


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter