Fiskere landsbyfolk og fjellstammer kommer til tro i Malawi

Både fiskere, landsbyfolk og fjellstammer kommer til tro i Malawi når de hører, mange for første gang, om Jesus.

 

Malawi kan uten tvil beskrives som et land i dødskyggens dal. I tillegg til andre kriser har en tredjedel av landets 12 millioner innbyggere aids, ifølge CNN.

I 1998 begynte Troens Bevis med å underholde 15 innfødte misjonærer i landet etter en stor kampanje i hovedstaden Blantyre. Disse har nå plantet over 40 nye menigheter i landsbyer blant stammer som var helt fremmed for evangeliet. I 2003 fikk 7 nye nasjonale misjonærer underhold.

I ferske rapporter fra de 22 vitnene som får underhold fra Troens Bevis fortelles det om både fiskere, landsbyfolk og fjellstammer som kommer til tro på Jesus.

– Jeg forteller fiskere i havna om Jesus og har friluftsmøter. Den siste tiden har 4 personer kommet til tro. Mange blir helbredet ved bønn. Vi holder nå på å sette opp en kirke, skriver Redboy Banda.

Friday Siame, som virker i Nyika-fjellene rundt Malawisjøen forteller at nye mennesker kommer til tro hver måned, og at gruppen med Jesustroende vokser, selv om stammene i området regnes for å være stolte og lite mottagelige for evangeliet.

– 70 medlemmer samles nå på møtene i Karonga, og de troende har begynt å bygge kirkebygg på jordstykket vi har kjøpt.

Lamack Banda, som vitner om Jesus i et fengsel, forteller at flere innsatte og ansatte nylig er kommet til tro: – Gjennom besøk i fengsler og evangelisering i landsbyene opplever jeg at flere tar imot Jesus som sin frelser. Noen blir også helbredet når vi ber for dem. 10 innsatte og tre ansatte i fengselet har kommet til tro.

Wilbert Msukwa, et annet av Troens Bevis sine vitner, forteller om en syk kvinne og et lite barn som ble helbredet etter bønn: – En kvinne hadde vært syk i 29 år. Jeg forkynte evangeliet for henne og hun tok imot Jesus som sin frelser. Jeg ba for henne og hun ble helbredet umiddelbart. En familie tok kontakt med meg og fortalte at de hadde et nyfødt barn med mange lidelser. Blant annet hadde barnet et stort hode og en liten kropp. Det gråt ikke etter fødselen og ville ikke die. Jeg samtalte med dem om Guds ord og de kom til tro. Sammen ba vi for barnet, og Herren rørte ved det. Mirakelet skjedde i Jesu navn!

Troens Bevis har erfart gjennom mange år at det er ikke uvanlig at tro på Jesus og helbredelser går hånd i hånd i Afrika. I motsetning til den vestlige kulturen, er det helt naturlig for store deler av den afrikanske befolkning, gjennom sin åndelige arv å forvente mirakler, noe som ofte kommer frem gjennom rapportene til de innfødte misjonærene. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter