Over 15000 arabere tok kontakt i 2004

Hele 15.596 nye personer kontaktet Troens Bevis sitt oppfølgingssenter for TV-kanalen ”Miracle” i 2004. I desember ble kanalen overstrømmet av jule og nyttårshilsener fra takknemlige seere som har kommet til tro på Jesus gjennom programmene og brevkurset ”Det nye liv”.

I 2004 var det 15.596 nye personer som tok kontakt med Troens Bevis sitt oppfølgingssenter via brev, telefon, SMS, e-post og internett. Mange av dem har kommet til tro på Jesus og flere er blitt hjulpet inn i en lokal forsamling med andre troende.

Responsen kommer fra ca. 40 forskjellige land i Nord-Afrika, Europa, Midtøsten og Den arabiske gulfen.

Lederen for oppfølgingskontoret forteller at programmene på kanalen har vært til stor hjelp med sin kulturelle profil, som prøver å ikke støte seerne i de muslimske områdene som tar inn kanalen. Programmene vekker istedet ofte en nysgjerrighet, som fører til at mange følger oppfordringen og tar kontakt for å lære mer om Jesus. I tillegg har programmene et språk som skal være fritt for sjargong, som ellers kan være vanskelig for den vanlige ”mannen i gata” å forstå. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter