Med evangeliet fra landsby til landsby

I Malawi går det nå 22 mennesker rundt og deler evangeliet med sine landsmenn fra landsby til landsby. De 22 er ikke akademikere, leger eller fagutdannet. Men de ser at Jesus leger, gjenoppretter og bringer håp blant dem som lider. Og de har forstått at evangeliet er spesielt for dem som ingenting har.

 

Etter Aril Edvardsens sine to vennskapskorstog i Malawi i 1998 og 2003 har Troens Bevis påtatt seg å underholde 22 nasjonale misjonærer i landet.
De arbeider under enkle kår og skildrer hvordan folk på landsbygda, i byene, på bussen, overalt der de strekker ut en hånd i Jesu navn, får se Guds kjærlighet  i bevegelse.

Forkynte på bussen
-På veien hjem fra Kasinje prekte jeg i bussen og til min overraskelse begynte folk i bussen og rope ”Amen”.  De tok imot Jesus uten å nøle. Etter at vi hadde bedt sammen fortalte mannen ved siden av meg at de hadde  hatt et uhell på veien fra Blantyre. Bussen kolliderte med en trailer, men Gud reddet dem alle sammen. Nå hørte de den samme Gud fortelle dem om sin kjærlighet., og de tok villig imot ordet om frelse, forteller Ezekiel som er en av de tjueto misjonærene.
Han legger også til at han prekte evangeliet i en minibuss i Salima, men da var det ingen som tok imot evangeliet.
I løpet av det siste halve året har minst 47 mennesker kommet til tro og 10 er døpt i landsbyene han besøker.

Fri fra trolldomskraft
Misjonærene forteller også hvordan evangeliet virker inn med tradisjonell afrikansk heksekunst. Flere innfødte som led av store plager de mener kommer fra trolldomskraft og som leger ikke har kunnet hjelpe dem med, opplever at et møte med Jesus setter dem fri.
– I Dedza bad jeg for en kvinne som var forhekset av de tradisjonelle dansene, forteller Ezekiel. – Hun hadde vært syk i mange måneder, men Gud helbredet henne. Etterpå ville hun at vi skulle starte opp en gren av vår virksomhet ved hennes hjem.
Jeg bad også for en kvinne som var bundet av onde ånder. Hun kunne verken spise eller gå og var ikke i stand til å gjøre husarbeidet. Guds kraft berørte henne da jeg bad og nå fungerer hun normalt.
-Videre bad jeg for en mann med plager i sine føtter. Han kunne ikke gjøre sitt daglige arbeid. Også han ble berørt av Guds kraft og fungerer nå normalt. All ære til Jesus.

Ungdomsmøter
Misjonæren Paul forteller om en rekke samlinger i forskjellige landsbygder.
-Ved Chipoka hadde vi ungdomsmøter og jeg prekte om Guds kjærlighet. Folk ble berørt og rundt 20 tok imot Jesus. Hele 50 personer ble helbredet og satt fri fra forskjellige sykdommer og plager.
Ved Senga-bay tok en rekke studenter imot Jesus. Vi bad også for problemene de hadde og Guds kraft berørte dem. Nå samles de jevnlig for å oppmuntre hverandre.
Ved Chogombe gikk vi for å følge opp noen som hadde tatt imot Jesus. Etter å ha oppmuntret dem sluttet også naboene seg til dem. Nå samles vi alle sammen i vår kirke.
I Maganga besluttet så mange som 50 personer seg for å følge Jesus etter at jeg forkynte ut fra Salme 73, versene 27-28. Noen ble også helbredet.

Rystet hele landsbyen
En annen av de syv misjonærene, Levis, forteller om en spesiell hendelse som rystet en hel landsby.
-En dag bad en mann i vår landsby meg om å komme til hans hjem. Da jeg kom dit hadde mannen vært syk i en lengre tid. Han hadde hatt en drøm der en mann i hvit kappe hadde bedt ham om å tilkalle meg – Levis Mushani – slik at jeg kunne be for ham.

-Jeg delte først med ham evangeliet om Jesus. Deretter ledet jeg ham i bønn og til å bekjenne sine synder. Han ble fullstendig frisk, og hele hans familie på 7 kom deretter til Jesus.

Dette mirakel har også rystet mange andre mennesker i landsbyen, slik at flere har gitt sine liv til Jesus. Jeg takker min Herre som kjenner alle ting, som kan være alle steder til samme tid og ha all makt.

Utsetter dåp for vannmangel
Misjonæren John forteller om 8 personer som nylig  er kommet til tro i området han virker i. De vil gjerne bli døpt, men på grunn av vannmangel  må de vente til det er praktisk mulig å gjennomføre dåpen.

Skorpionbitt
Wilbert, også en av de syv,  forteller derimot om en gutt som var blitt bitt av en skorpion;
– En dag bad vi for en gutt som var blitt bitt av en skorpion. Han hadde først gått til heksedoktoren, men fire dager senere bad vi for ham i Jesu navn. Da ble han helbredet.
Etter dette fortalte vi ham om Jesus som Herre og frelser. Han tok imot Jesus som frelser og Herre i sitt liv. Wilbert forteller også at nærmere 300 personer i landsbyene han besøker er kommet til tro etter husbesøk og møter de siste 6 månedene.

Alle de syv misjonærene utrykker sin takknemlighet overfor støtte de får fra Norge som gjør det mulig for dem å ta evangeliet til sine landsmenn.

– Til sist vil jeg takke alle dere mine gode venner i Norge. Jeg ber om at Gud skal velsigne dere rikelig, avlsutter  Wilbert Musakwa fra Malawi. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter