Dakar – porten til 200 unådde folkeslag

Når Aril Edvardsen holder kampanje i Dakar i mars går han gjennom en dør til 200 unådde folkeslag.

– Jeg har lenge følt kallet til å nå ut til de ca. 200 folkeslag som lever ved Afrikas vestligste Atlanterhavskyst. Det er en skam for alle kristne at de fleste av disse folkeslag enda er unådde folkeslag i 2006, sier Aril Edvardsen i Troens Bevis for januar.

Fra 20. – 28. mars skal Edvardsen holde en stor kampanje i Dakar, med vennskapskorstog og predikantseminar.

I dag har Senegal  kun 0,3 % evangeliske kristne, og de katolske kristne teller ikke mange flere. I nabolandene er situasjonen like desperat med henholdsvis 0,4 % evangeliske kristne i Gambia, 1 % i Mali og 0,0 % i Mauritania. Dessuten består Senegals få evangeliske kristne for det meste av ”utlendinger” – kristne fra Ghana og Nigeria som har tatt seg arbeide i landet.

Inntil nå har kun ett av Norges små misjonsselskaper, Kristen Muslim Misjon (tidligere kalt Den Norske Muhammedaner Misjon), interessert seg for Senegal. De startet misjon i Senegal i 1982, og har i dag to misjonærer og en liten menighet i Nioro, ledet av en innfødt pastor, og et kirkebygg i N’Doffane. Misjonen har i følge Aftenposten vært støttet av Norad i Nioro med ca. 20 millioner kroner de siste 20 år til humanitært arbeid.

Allikevel har evangeliet hatt lite fremgang i landet, som styres av muslimske brorskap. Nå håper Aril Edvardsen å forandre på dette ved å gå inn gjennom hovedinngangen til landet ved  å forbrede kampanjen i nært samarbeid med landets muslimske religiøse ledere, som øver stor innflytelse på Senegals politiske, religiøse, økonomiske, kulturelle og sosiale liv.

Han har gjennom  strategiske møter med de religiøse lederne fått positive tilbakemeldinger og oppslag i Le Soleil, en av landets aviser.

200 stammer venter på evangeliet
Her ved Afrikas vestre Atlanterhavskyst, i den ytterste ende av ”10-40 vinduet”, venter  ca. 200 stammer på evangeliet. Disse teller ca. 40 millioner, nesten ti ganger så mange som det bor i Norge. I Senegal og nabolandene lever det 2 millioner av Sererfolket, 7 millioner av Wolof-folket, 20 millioner av Mandefolket (Malinke), 1 million av Tukulorfolket, 1 million av Jolafolket, ca. 30 millioner av Fulbefolket (også kalt Fulani) i hele Vest-Afrika, samt 190 andre folkeslag.

Ønsker du å støtte denne kampanjen i Senegal med en gave, kan du klikke her.

Kilde: Troens Bevis for januar, 2006 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter