Flott årsrapport for 2006

Troens Bevis kan se tilbake på et år med flotte resultater både hjemme og ute.

– Vi opplever vel at alt vi tar i vokser, sier Rune Edvardsen, daglig leder i Troens Bevis.

– Det er så mye mye mer vi kunne nevne, ikke minst innsatsen til alle folkene som er linket opp mot oss rundt om i verden, sier Rune Edvardsen.
– Det går egentlig ikke an å måle spennvidden til Troens Bevis i en årsrapport, og jeg føler heller at enkelte av tallene vi går ut med er nøkterne. Men det er klart at det har vært et helt fantastisk år, sier han.

2006 har vært preget av flere store vennskapskampanjer i både i Afrika og India. Satellittkanalen utvidet sendetid til 24 timer i døgnet og flere store TV-produksjoner er i boks. Nødhjelpsarbeidet i Kongo går fremover. Dina-sentrene fikk ny skole og et nytt senter for voldtatte kvinner er under oppbygging. Brevskolekontorene går veldig bra og sterke rapporter kommer inn fra de 808 innfødte misjonærene som får støtte.

– Vi må hele tiden holde igjen, mulighetene vi ser er tusen ganger større enn det vi klarer å få gjort, sier Rune Edvardsen.

Fornøyd økonomisjef
Økonomisjefen i Troens Bevis er også fornøyd med at det nå ser ut som om driftsresultatene kommer til å gå i null. Det betyr at gavene som er kommet inn har klart å dekke alle løpende prosjekter som er i gang. Dette igjen betyr at Troens Bevis ikke bærer på noe økonomisk etterslep inn i det nye året, slik tilfellet var i 2006.

– Vi fikk inn ca. 34 millioner i gaver, i tillegg til at vi hadde litt ekstraordinære inntekter på grunn av salg av eiendom, og det har også klart hjulpet, forklarer  økonomisjef Arnold Drageland.

– Vi er veldig takknemlig overfor misjonspartnerne våre som har stått med oss i året som er gått, nå håper vi selvsagt at de står sammen med oss i arbeidet videre, poengterer Rune Edvardsen.

Brevskolen ”Det nye liv”
224.561 nye brevskoleelever ble registrert i 2006. Mange av disse kom som direkte følge av Aril og Rune  Edvardsens store kampanjer  i Afrika og India.

Innfødte Evangelist Misjon
Troens Bevis underholder nå 808 innfødte misjonærer.

– Basert på rapportene vi får er vi forsiktige dersom vi sier at hver enkelt misjonær vinner 30 mennesker for Gud i måneden, sier Kåre Stusdal, avdelingsleder på IEM.

TV/Satellitt: Miracle Channel
Utvidet til 24-timers sendetid i døgnet fra 1. april 2006. 32.587 seere kontaktet satellittkanalen i løpet av året. Over 80 prosent av dem er muslimer som vil vite mer om Jesus.

Aril Edvarsens kampanjer
Senegal
Vennskapskorstoget 21 – 27 mars:
Freds-og dialog konferanse med landets toppledere.
150 pastorer på predikantseminar.
10 000 brevkurs ble delt ut.
Mange sterke helbredelser som blinde, lamme, døve og krøplinger. Nigerias ambassadør i Senegal som var krøpling ble helbredet på et kveldsmøte.

Tanzania
Vennskapskorstog i August
2 300 pastorer på predikantseminaret
50 000 på kveldsmøtene.
Minst 10 000 mennesker ble frelst!

Burundi
Vennskapskorstoget
1 000 predikanter på predikantseminar
25.000 ++ på møtene. Mange frelst.
Bl.a. 5 blinde, 5 lamme og 4 døve ble helbredet.
61 500 brevkurs ble delt ut.

Folkemøtene i Fredrikstad, Halden, Tønsberg og Arendal.
Steffen Tangstad, Hjalmar ”Hjallis” Andersen, Presidenten av Burundi, Utviklingsminister Erik Solheim deltok.
124 mennesker gav respons og fylte ut bekjennelseskort.

Dina-sentrene
Dina-sentrene huser i dag 45 jenter og 45 gutter som får mat, utdannelse og medisinsk behandling. Ny skole ble bygd og nytt senter for mishandlede kvinner og deres barn er under oppførelse.

Rune Edvardsens kampanjer
To konsertkorstog i India på fem samlinger.
110 000 hinduer hørte evangeliet.
40 000 oppfølgingskort ble samlet inn!
8 000 brevkurs ble delt ut.
100 nye menigheter har blitt startet som et resultat av Runes korstog siden 2001. Disse har igjen vunnet et sted mellom 200 000 og 300 000 mennesker de siste fem år!

Konsertkorstog i Uvira i Kongo i november.
Mange tusen frelst.
Mange helbredelser. En mann på krykker blir fullstendig helbredet. Likeså en dame med lam arm får full førlighet.
Flere tusen brevkurs deles (rives) ut.

WEB siden
Totalt 234 616 unike besøk på websiden i 2006. 1 162 178 sider ble totalt lastet ned i 2006.

Økonomi
Vi har en økning på kr. 1 507 059 i gaveinntekter i 2006! En økning på 4,5 %. Ved årsskiftet er vi à jour med alle regninger og har god likviditet. Men behovene er mange og store fremover. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter