Ungdomslederseminar på misjonsskolen

Nylig var flere ungdomsledere fra et bredt spekter av menigheter og kirkesamfunn var samlet til felles ungdomsleder seminar i Sarons Dal.

-Jeg har fått mange nye tanker, og tanker en har tenkt før og får bekreftelse på at andre også tenker, det inspirerer, sier Jarle Stakkeland som er ungdomsarbeider på bedehuset på Sira. Han var en av et tjue talls ungdomsledere som deltok på ett 3 dagers seminar sammen med elevene på Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt fra 14.-16. november.

-Vi har godt med folk på lavterskel tilbudet vårt fredagskveldene, utfordringen for oss er å føre ungdommene videre, og det er godt å treffe andre i samme situasjon, forteller Jarle.

Helge Flatøy som er praksis lærer ved misjons instituttet forteller at det kom ungdomsledere fra Stord til Mjøndalen og fra Levende ord menigheter til bedehuset.

Helge Flatøy som har arrangert seminaret i regi av ungdomsfestivalen ”Jesus to the Nations”, forteller at de har brukt mye tid på felleskap og på å dele erfaringer.
-Mange står ganske alene i ungdomsarbeidet og de kan ha det ganske tungt. Så det å komme sammen og møtes oppleves veldig bra for flere, forteller han.

Det som gjorde utslaget for at Sissel Alise Østerhus , som er ungdsomleder i Betania i Mjøndalen deltok, var nettopp misjonsvinklingen på ungdomslederseminaret.  Hun har nylig jobbet flere år for ett misjonsselskap i Nederland og dette var hennes første besøk i Sarons Dal.

-Da jeg hørte at det var ”Jesus to the Nations” som stod bak, kunne jeg ikke la være og komme. Jeg brenner virkelig for at ungdommene skal finne sin identitet i Jesus og at de skal komme seg utenfor menighetens vegger for å evangelisere, sier hun.

Helge Flatøy mener at noen av de største ufordringene til ungdomsledere i dag er nettopp det at mange står forholdsvis alene og har veldig mye å gjøre.
-Da er det også vondt å være kreativ samtidig. Ved å samles slik kan en dele ideer og praktiske tips.

Han legger til at dette var den første av flere ungdomslederseminarer, og at den neste samlingen blir i april da bl.a. Thomas Åleskjær kommer for å undervise. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter