Algerie-barn og voksne kommer til tro

Algerie er et utfordrende land å drive misjon i. Men det er ikke tvil om at mange kommer til tro tross sterk forfølgelse.

I en rapport som Troens Bevis har fått fra en av sine to innfødte evangelister i Algerie, fortelles det om et utstrakt arbeid der både voksne og barn kommer til tro.

Algerie er ett av de land i Nord-Afrika som har trappet opp forfølgelsen av kristne. Men det stopper allikevel ikke folk fra å komme til Jesus. Et ektepar som oppsøkte en av Troens Bevis sine innfødte evangelister i landet fortalte at de ble troende da de begge mottok samme visjon fra Gud, og nå ville de begge følge Jesus. På samme tid ble en kronisk syk mann helbredet fra diabetes. Han hadde vært i koma da han fikk et syn av Jesus, etter synet våknet han og var blitt helt frisk. Nå vitner denne mannen fryktløst til folk på gaten, og mange i slekten hans har også kommet til tro.
– Dette skjedde i en landsby hvor det ikke var noen troende, men nå er det tjue personer som har blitt frelst på kort tid, og vi skal sende ett oppfølgings team dit, skriver evangelisten.

Mange får samme drøm
– Aldri før i historien har Gud gjort så mange overnaturlige undere for å trekke muslimer til seg fra hele verden, sa Bill Bright fra Campus Crusade i 2004. Det han rapporterte var bare begynnelsen på en bevegelse som har økt og er blitt sterkere i omfang.
Mange i Nord-Afrika og Algerie forteller at de har hatt en drøm der de så Jesus. I drømmen sier Jesus at ”jeg er veien”. Grepet av den sterke drømmen skriver de inn til kristne adresser de finner på TV og Internett, deriblant Troens Bevis sin arabiske satellitt kanal, for å finne ut hvem Jesus er. I Algerie oppdaget en stor gruppe folk at de hadde hatt den samme drømmen. De begynte å snakke med hverandre og oppdaget at detaljene var de samme, selv ordene som Jesus sa til dem var de samme. På egen hånd dannet de en bibelgruppe og begynte å følge Kristus.

Kristent barne-TV populært
Det er også oppsiktsvekkende at svært mange barn i Algerie kommer til tro på Gud og Jesus. Mange hører evangeliet gjennom programmene på kristne satellittkanaler, deriblant Troens bevis sin kanal ”Miracle Channel”. En avis artikkel fra ”Algerian Milat Horizons” utrykte bekymring for antall algeriske barn som kommer til tro på Bibelen. ”Mange skolebarn ser på barneprogram på kristne satellittsendinger, og en stor andel barn bekjenner nå sin nye tro og får gratis bibler og kristen musikk.” skrev avisen.

Fine barnesamlinger
Troens Bevis sin evangelist forteller at de har omkring tretti barn som regelmessig kommer sammen. Dette arbeidet startet opp i januar, og siden den tid har Gud gjort mye i barnas liv, forteller evangelisten i den siste rapporten.

I juni arrangerte de også en barneleir der det kom over 50 barn.

– Vi fikk lære dem om Jesus kjærlighet og gi dem en livsforvandlende opplevelse for livet. Disse barna kommer ofte fra ufrelste familier og har ikke mulighet ellers til å høre om Guds kjærlighet.

I tillegg til de to innfødte evangelistene som Troens Bevis støtter i Algerie, har også Troens Bevis sin satellittkanal bakkearbeidere i Nord-Afrika som har som hovedoppgave å følge opp TV-seere som ønsker kontakt med andre troende. Fra januar til oktober i 2009 tok nesten 2000 seere i Algerie kontakt med Troens Bevis. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter