Kirkens største ressurs

Kirkens største ressurs er folket selv – den enkelte av oss – deg og meg!

Det er mye som vil hindre oss i å bruke våre ressurser. Fortidens nederlag opplever mange som en begrensning. Fortidens seire eller såkalte “storhetstid” kan være et like stort hinder. Noen ganger er det noen usynlige rammer fra barndom og oppvekst en ikke makter å bryte ut av. Vårt selvbilde kan sette begrensninger rundt livet og hindre oss i å leve ut det Gud har gitt. Jeg snakker ikke om å ha et stort “ego”! Det er forskjell på et oppskrytt eller oppblåst image og en naturlig identitet hvor en har ekte tro på seg selv og det Gud har gitt en.

Dette handler heller ikke om å få en plass i rampelyset, men om å leve i det som Gud har lagt ned i den enkelte. Da blir kirken mye mer enn en institusjon, den blir et levende folk hvor den enkelte har stor betydning.


Nådegave eller oppgave

Plikt og ansvar er en del av livet, både i hjem og familie, og kirke og samfunn. Men det som virkelig gir resultater, er når vi begynner å tjene med det vi har i vårt hjerte. Som pastor i flere tiår har jeg sett igjen og igjen hvor utfordrende det kan være å få folk til å fylle oppgavene i kirken. Men jeg har også sett hvor mye lettere det går når vi fokuserer på nådegave i stedet for oppgave.

Stort sett fungerer norsk menighetsliv, uansett kirkesamfunn eller bevegelser, nye eller gamle kirker, innenfor ganske tradisjonelle og begrensede rammer. Et større fokus på den enkeltes talenter og gaver kan bidra til å sprenge disse begrensningene, åpne nye dører, og skape veier til nye mennesker med evangeliet.


Folkets vekkelse

Det Gud har lagt i våre hjerter, det vi kjenner motivasjon og lyst til å gjøre, det som fungerer for oss med de talenter vi har, går mye lettere og gir helt andre resultater. Vår oppgave som ledere er å fremelske og kanalisere dette, slik at mangfoldet blir en kraft som går i samme retning. Vi behøver en folkebevegelse i vårt land som blir folkets bevegelse og ikke bare ledernes bevegelse. Vi vil se folkevekkelse, men det må være folkets vekkelse!

Plattformen og talerstolen er viktig, men det er når hele folket kommer i bevegelse at store ting kan skje.

Uanede ressurser

Ofte skapes det en motsetning mellom vår vilje og Guds vilje, og vi har ofte hørt at det Gud vil kommer alltid til å være noe du og jeg ikke vil. Slik kan det noen ganger være, men det nye livet vi har fått i vårt indre vil det Gud vil. Når vi åpner oss for Guds vilje kommer livskraft og fred i våre hjerter. ”For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje” (Fill 2:13).

Da vil skjulte ressurser komme til syne og bli tilgengelige ressurser. Tilgjengelige ressurser vil bli brukt og vise seg å være uanede ressurser. Resultatet blir personlig vekst og kirkevekst!

Kilde: Troens Bevis-bladet “Slik jeg ser det” juli 2018

Les også:
Helbredelsen til Sokneprest Ragnhild Lien
Et lys for andre når natten blir lang

Vi har et enestående tilbud til deg! Vi gir deg et gratis abonnement på Troens Bevis-bladet der du kan lese gripende misjonshistorier, kraftfulle vitnesbyrder og oppløftende artikler. Vår betaling? At du blir inspirert!

Klikk her for å motta Troens Bevis bladet, helt gratis.

Støtt Troens Bevis med en misjonsgave i dag. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter