Eksplosiv vekst etter forfølgelse i Nepalsk landsby

Han var blant de sterkeste. Manoj Rai klarte å slå 3, men 5 ble for mye.

KAKUS FØRSTE KRISTNE – 1962
Omlag 4 mil sør for Mount Everest, i det enorme tidvis vinterkledte fjellområdet Kaku, er situasjonen mørk og dyster. Folket ber til sine forfedre gjennom steiner, og okkultisme og trolldom dyrkes iherdig. Mange opplever de onde kreftene både fysisk og psykisk og alkoholen flyter. SN Khaling har for noen år siden flyttet fra Kaku til nord-India for å jobbe. Der får han en dag et møte med Jesus og blir frelst. Han får etter hvert en nød for folket hjemme i det fjerne Kaku, og dette driver etter hvert den unge mannen tilbake til sitt hjemsted. Han trosser med det familiens trusler og advarsler.

BRODER KHALING VENDER HJEM – 1976
Da Broder Khaling, som han etterhvert blir kalt, endelig vender hjem i brann for Jesus, blir han kastet ut av barndomshjemmet av sin familie. Forfulgt og slått drar han tilbake til nord-India. Men Broder Khaling gir ikke opp. To ganger pr. år gjennom en 13-årsperiode vender han tilbake til sitt kjære hjemsted. Det er nøden som driver den ydmyke Guds tjener ut på den strabasiøse og lange veien, flere dager til fots og med buss. Veiene er elendige og noen steder fraværende, og i regnperiodene blir løsmassene skylt vekk. Broder Khaling får lønn for strevet, for samme år blir to menn og deres familier frelst på grunn av hans utrettelige pågangsmot. 

De to mennene blir syke og dør like etter. Den ene mannens sønn, den unge Manoj Rai, finner troen på Jesus på tross av sterk forfølgelse fra det hinduistiske landsbyfolket. Forfølgelsen støttes av myndighetene som for all del vil bevare nasjonens hinduistiske religion.

GJENNOMBRUDD PÅ TROSS AV FORFØLGELSE – 1990
Gjennombruddet skjer da Broder Khaling døper 74 nye troende ved en massedåp i en elv i Kaku. Men det utløser en kraftig forfølgelse og de kristne blir fengslet og spredt. Manoj Rai befinner seg i denne perioden på tretaket i ferd med å bygge den første kirken i landsbyen sin.
– Jeg var ung og sterk den gangen, smiler Manoj. Blant de sterkeste i byen, og folk visste det. En flokk av en mobb kom for å ta oss og fem sterke personer kom for å ta meg alene. Jeg klarte å banke opp tre av dem, men de to siste klarte å holde meg og slå meg. Vi ble ført bort til en åpen grusplass i nabolandsbyen lenger oppe i dalsiden, hvor vi ble slått og banket. En del av oss flyktet ut i skogen, men jeg ble igjen i landsbyen, da jeg visste at folk var litt redd meg.

FORVANDLINGEN I KAKU – 2018
Manoj forteller videre at de fleste forfølgerne har blitt frelst og tillagt menigheten. For en forvandling av en hel landsby, ja hele Kaku-området! Denne enorme vekkelsen ble født under forfølgelsen og fortsatte når styresmaktene lettet på lovverket for 15-20 år siden får jeg vite.
– Det bor 22 familier i min landsby, fortsetter Manoj Rai som for tiden er litt syk, og 17 av disse familiene er nå kristne! I en av nabolandsbyene her i området er nå omtrent alle blitt frelst.

Endringen er enorm.

Manoj bor i sitt lille primitive familiehus på 20 m2 i den bratte dalskråningen. Maten lages over den åpne grua i rommet som fungerer som både kjøkken, stue og entre. Lukten og røyken fyller raskt hele huset. En smal trapp fører opp til loftet til den trange soveplassen som rommer hele familien.

– Her har vi alt vi trenger. Vi klarer å forsørge oss med det månedlige underholdet fra Norge, da vi har fått plass til både dyr, frukt og grønnsaker, smiler Manoj.

Selv fikk jeg sove på en hard madrass i en betongkjeller like ved Manojs hus. Her fikk jeg bo i to dager sammen med selveste Broder Khaling og 6-7 andre innfødte evangelister samt IBRA-leder Jan Nestvold.

De siste fem årene har Manoj Rai vært pastor for den voksende landsbykirka som nå har 360 medlemmer inkl. barn. Kirkens medlemmer kommer også fra omliggende områder.

– Ikke alle kommer til kirka hver gang, da ville den vært for liten. Noen går seks timer for å komme hit og da må noen være igjen hjemme for å passe husholdet sitt. Manoj er entusiastisk når han forteller, han ler av og til mellom setningene.

– Kirkas medlemmer går ut og evangeliserer på ulike måter. De går dør-til-dør eller skaffer seg på annen måte en kontakt med mennesker. Dette gir dem relasjoner hvor de kan vitne og be for syke. På den måten kommer nye til kirka og mennesker blir frelst.

Det virker så naturlig å vinne mennesker for Jesus her.

– Jeg tror de siste fem familiene i landsbyen etter hvert vil følge med de 17 andre familiene til kirka, avslutter den smilende og hyggelige innfødte evangelisten Manoj Rai.

SLUTTKOMMENTAR – JULI 2018
Troens Bevis-partnere har denne våren vært med å sende ut 7 nye innfødte evangelister i Kaku-området, slik at tallet nå totalt er 19. Broder Khaling har ansvaret for 18 kirker i området, deriblant kirka til Manoj Rai. Kirkene opplever vekst og fremgang og «hele» og «halve» landsbyer har blitt frelst.

En hel region har altså opplevd en «ekstrem forvandling» i løpet av de siste 20 årene. Det gir meg en tro, et håp og en forventning om at det jeg så med egne øyne i Kaku-området også er mulig på andre vanskelige steder i verden.

Jeg har ivaretatt vennskapet med Broder Khaling, han som ble såkornet for høsten i Kaku. Han er nå blitt en av våre innfødte evangelister, sammen med bl.a. Manoj Rai.

Les også: Evangelistene ved Mount Everest

Rundt 1200 innfødte evangelister er i dag i fulltidstjeneste gjennom støtten til Troens Bevis partnere. Ønsker du å støtte en innfødt evangelist, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter