500 familier kom til tro i Bhutan

Administrativ leder Glenn Tønnessen besøkte nylig mange av Troens Bevis’ 100 innfødte evangelister i Himalayaområdet. Deriblant «Bajrangbali» som jobber i hemmelighet i det lille fjellandet Bhutan inneklemt mellom Tibet og India. Den godt aldrende evangelisten har vunnet 500 familier for Jesus samt plantet om lag 25 undergrunnskirker i buddhistnasjonen!

Bajrangbali svarer på spørsmålene på gebrokken engelsk.

Hvordan er din historie i Bhutan?

– Jeg jobbet over 20 år i et offentlig departement inne i Bhutan, samtidig som jeg forkynte evangeliet på fritiden. Det var i den perioden at jeg ved Guds nåde fikk være med å vinne 500 familier for Jesus forteller Bajrangbali. Undergrunnskirkene har jeg plantet i ulike distrikt. De fleste av disse kirkene har jeg gitt over til trofaste arbeidere, men fire av kirkene har jeg fortsatt tilsynet med. Jeg fikk flere advarsler om fengsling fra landets minister fortsetter Bajrangbal. Jeg skulle til å bli torturert. Men Gud gjorde et mirakel og sendte engler som beskyttet meg. Jeg måtte flytte fra Bhutan og hit på andre siden av grensen for 16 år siden. Jeg håper på støtte til 10 evangelister inne i Bhutan.

Hovedvisjonen til Bajrangbali, er å nå de mange unådde folkestammer i Bhutan og gjøre disipler. Mange landsbyer og steder er unådde og hans strategi er å trene evangelister på hovedsteder i ulike distrikt og sende dem ut.

Hvordan er den åndelige situasjonen i Bhutan?

– Det bor over 700.000 mennesker i Bhutan og jeg antar at vi nå har totalt 25.000 kristne i landet. Tallet øker jevnt. De aller fleste er buddhister, men det finnes også noen hinduister. Mange buddhister er åpne for å ta imot kristen litteratur men de er redde for å konvertere pga. kongen og lovverket i landet. Ingen kan åpenlyst være kristne. Da må dem forlate landet. Forblir dem så lever dem under fare for tortur. Dåp foregår om natten i fare for å bli oppdaget og bli torturert, fengslet eller skutt. Nord i landet er det lave temperaturer så mange ganger har jeg lagd hull i isen og døpt mennesker. Flere har fått sine føtter forfrosne. Men mange er desperate etter å få døpt seg.

Forfølgelse?

– Ja, mennesker opplever å bli forfulgt. I løpet av de siste tiårene, siden evangeliet kom til landet, så har flere blitt drept, fengslet og torturert for sin tro. Det er ikke gitt for alle å gå inn dit. Du må være villig til å ofre og lide for Jesu navn skyld.

Hvordan kom evangeliet til landet?

– Finske misjonærer kom med evangeliet til landet i 1961. Mange mennesker har kommet til tro måned for måned og år for år siden den gang. Evangeliet går frem. Buddhistmunker og personer som driver med heksekraft blir stadig frelst.

Les mer i juliutgaven av Troens Bevis bladet.

Bajrangbali spør etter 10 nye evangelister til Bhutan. Vil du sende din representant inn i Bhutan for kr. 650 pr.mnd?

Send kodeordet evangelist til 2377. Du vil da bli kontaktet ang beløpsstørrelse og får din egen evangelist i Bhutan. Du er dermed med og vinner bhutanere for Jesus. 
Du kan også kontakt oss på telefon 38 35 75 00. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter