Kristne fra muslimsk bakgrunn vinner egne

Det er førstegenerasjons kristne fra muslimsk bakgrunn som nå planter menigheter og disippel gjør nye troende i Nord-Afrika og Midtøsten. 

Etter å ha reist fra Algerie på grunn av den meningsløse terroren som rammet tusenvis av sivile i landet på 90-tallet, ble Karima helt tilfeldig stoppet av en kristen på undergrunnsbanen i London. Hun fikk en traktat og ble invitert til en visning av Jesus-filmen på arabisk. Dette møte ble livsforvandlende for Karima. I dag er hun gift med en kristen Egypter. Sammen har de en sterk tjeneste, blant annet i Algerie. Karima har også vært med i flere TV-produksjoner på Troens Bevis sin arabiske satellittkanal Miracle Channel, og hun blir mye brukt som taler på kvinnekonferanser for immigranter i Europa. I fjor ledet hun et TV-program for nordafrikanske kvinner, og nå er hun og mannen å se på skjermen sammen med to andre ektepar i et program om ekteskapsrådgivning.  

– Da vi var på besøk i Algerie i desember var det veldig oppmuntrende å få positive kommentarer på ekteskapsprogrammet vårt. Det er flere arabiske ektepar som interessert følger programmene våre, sier Karima.

– Og jeg opplevde også at TV-programmene var et fint kontaktpunkt for meg med kvinner fra Saudi-Arabia og Irak og flere andre arabiske land under to konferanser jeg nylig talte på i Brussel og Holland. Selv om de bor i Europa, ser de på arabiske satellittkanaler, og mange av dem følger programmene på Miracle Channel, forklarer hun.  

– Også er det jo litt rart med TV, ler hun. – Seerne føler at de kjenner meg siden jeg er programvert, selv om jeg aldri har møtt dem. Men det gjør at de er åpne for evangeliet og veldig oppsøkende, legger hun til.
Karima er også begeistret over det store antall landsmenn som er kommet til tro på Jesus i Algerie over de siste 20 årene.

– Det er minst 37-38 lovlig registrerte menigheter i Algerie i dag. Dette er virkelig en stor seier for de kristne. Den største menigheten med over tusen medlemmer har i tillegg plantet 10-12 søster menigheter, og vi har hatt privilegiet av å være med og utruste nye pastorer for disse menighetene.

Hun legger til at det er også flere husgrupper som møtes i Algerie, så hun ønsker ikke å spekulerer i antall kristne i landet, selv om tall som 100 000 ofte er å se i artikler.

– Det er helst vestlige som er opptatt av tall, ler hun.

– Vi ser at liv forandres og at nye menigheter plantes, noe som reflekterer et levende kristent fellesskap  med troende fra muslimsk bakgrunn.

– Og medlemmene av de nye menighetene er nordafrikanere?

– Ja, absolutt. Minst 99 prosent av alle folkene i disse menighetene og husgruppene kommer fra muslimsk bakgrunn. De er fremdeles førstegenerasjons kristne, slik som jeg.  Det er førstegenerasjons kristne fra muslimsk bakgrunn som nå planter menigheter og disippelgjør nye troende i vår region.  Det er heller ikke tvil om at kristent satellitt-TV er enormt viktig for mange av de nye troende som bor i områder der det ikke finnes etablerte menigheter i Nord-Afrika og Midtøsten. Da blir Miracle Channel menigheten deres, fremhever hun.  – Der får de mat å vokse på, og der det er mulig, får de også anledning til å treffe Miracle Channels mannskap på bakken.

Ønsker du å støtte misjon blant arabere kan du gi en gave til Miracle Channel i dag. Alle gaver gjør en forskjell.

{snippet gavepopup-dynamisk|Gi en gave til TV-arbeidet|0} 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter