Vekkelse i islams hus

Over hele den arabiske verden vokser det nå frem Jesustroende samfunn med nye troende fra muslimsk bakgrunn.

Med de voldelige sammenstøtene i Egypt i sommer, borgerkrigen i Syria og fremtredende uroligheter i land som Tunisia, Libya og ikke minst Jemen, er det mange som mener at den arabiske våren har mislykkes. Men dette synspunktet er på det beste for tidlig, og på det værste helt galt, skriver den engelske avisen The Economist i et førsteside oppslag nå i sommer.
Millionene av folk i denne regionen som ønsker noe bedre, er ikke rede til å gi opp så raskt. Og det skulle de heller ikke gjøre. Politisk forandring skjer sakte, men det skjer.

Ett eksempel er at 20 år etter at jernteppet falt i det tidligere Sovjet Unionen, sliter mange folk fremdeles under forskjellige grader av undertrykkelse.  
«Den arabiske våren er bedre beskrevet som en oppvåkning, den virkelige revolusjonen er ikke så mye det som skjer i gatene som det som skjer i sinnet», fremhever avisen.

Revolusjon i hjertene
Hjertene er blitt vuggen til en annen, mye større revolusjon. Og revolusjonen som nå pågår i arabernes hjerter skjer ikke bare i Midtøsten, men gjennom hele Dar al-Islam—det globale islamske hus, som rommer 1,6 milliarder muslimer fra Vest-Afrika til Indonesia.

«I løpet av islams første millenium, vokste islam nådeløst inn i nye regioner og land, og slukte titalls millioner av kristne inn i den nye religionen, mens ikke en eneste, utvunget muslimsk vekkelse til kristendommen fant sted.» skriver David Garrison, en av kristendommens fremste akademiske eksperter på menighetsplanting i verden.
På tross av heroisk innsats fra misjonærer i flere hundre år, var det kun en Jesusvekkelse blant muslimer i historien som telte over 1000 omvendelser.

Nye Jesus-samfunn
 – Men i dag, på over 60 forskjellige steder i minst 17 av de 49 land under islamsk styresett, vokser det nå frem nye samfunn med Jesustroende fra muslimsk bakgrunn. Hver av disse bevegelsene har minst 1000 døpte og minst 100 nye felleskap, der alle er kommet til tro i løpet av de siste ti årene. I enkelte av disse landene, har de nye samfunnene vokst til titusener av Jesustroende fra muslimsk bakgrunn, sier Garrison.

– Selv om det totale antallet av Jesustroende, kanskje så mange som mellom 1 og 5 millioner, statistisk sett kun er en dråpe i islams store hav, er det ikke ubetydelig. Ikke begrenset til et avsidesliggende hjørne av den islamske verden, er disse nye kristne samfunnene med troende spredt fra Vest-Afrikas Sahel til Indonesias øyer, og alle steder i mellom dem. Disse religiøse avhopperne betaler en uoverskuelig pris for deres åndelige migrasjon til Kristus. Allikevel fortsetter de å komme. Det som begynte med noen få avhoppere trer nå frem som en substansiell og historisk enestående vekkelse, med store antall muslimske menn og kvinner som går mot strømmen i deres nåværende kultur for å følge Jesus. Og dette er kun begynnelsen, mener forfatteren.

Enkelte av disse bevegelsene har begynt på steder som virker som lite sannsynlig grobunn for kristendommen, slik som i Iran, selve hjertet av Shiite-bevegelsen. Indonesia, verdens største muslimske land. Algerie, åstedet til en drepende konflikt mellom islamister og militæret som førte til at over 100,000 sivile ble drept i 1990 årene.  Sentral Asia, som for generasjoner lå under Sovjetisk kommunisme, og før det, strenge retninger av islam. Bangladesh, som ble født under selvstendighetskrigen mot Pakistan i 1971, og som siden har vært herjet av fattigdom og naturkatastrofer.

Fra Sahara til Sørøst-Asia
Hva er fellestrekkene for denne nye vekkelsen i det islamske hus? Politisk og religiøs undertrykkelse har gitt næring til en lengsel etter sann frihet. Men sosiale og politiske forklaringer er ufullstendige. Kan det være at Gud har utvalgt, i Hans tid og ved Hans kraft, å svare på bønnene opp igjennom mange århundre, ved å åpenbare seg selv gjennom Kristus for muslimer som lengter etter en sann relasjon med Han? Kan det være noen annen forklaring for alle vitnesbyrdene vi nå hører fra muslimer om hvordan Jesus viser seg for dem i drømmer og visjoner, spør forfatteren.

– Disse bevegelsene i det 21. århundre er ikke isolert til ett eller to hjørner av verden, forklarer Garrison. – Det skjer over hele den muslimske verden, fra sør for Sahara i Afrika til den Persiske verden, i den arabiske verden, i Turkmenistan, i Sør-Asia og Sørøst-Asia.

– Det er noe som skjer, noe historisk, noe enestående. Det er en vind som blåser gjennom huset til islam.

Hva gjør vi?
Dersom dette er tilfelle, spør Garrison, hvor tragisk det da ville være om kristne fortsetter å reagere på muslimer med frykt og hat, eller verre, likegyldighet, i det øyeblikket i verdenshistorien som den største vekkelsen noensinne blant muslimer skjer. Dersom Gud spør deg en dag hvor du var da Han begynte å åpne døren til nesten ev fjerdedel av menneskeheten, hva vil du svare?
Troens Bevis er takknemlig over at mange av våre misjonspartnere ble grepet av denne visjonen for muslimer allerede i 90 årene da Gud la ned tanken om en arabisk satellittkanal i Aril Edvardsens hjerte. Miracle Channel har nå vært på luften i den arabiske verden i 16 år. Fordi vi klarte å posisjonere oss så tidlig på satellittnettverkene, har vi en 24 timers satellitt kanal som når 400 millioner arabere.

Ørkenteppet faller
I dag ville det vært nærmest umulig å komme inn på dette markedet da luftveiene nå er fylt opp av sekulære, og ikke minst, pornografiske kanaler fra vesten som sender til den arabiske verden. Nå hører vi fra 15 000 til 18 000 muslimske seere hver måned. Mange forteller at de har hatt drømmer som har vist dem veien til Jesus. Eller at de blir fylt av fred og glede når de ser på kanalen vår. Tatt i betraktning at bomber eksploderer utforbi husene til flere av våre seere, er ikke dette ubetydelig.  Da de ikke har menigheter å besøke, og de fleste ikke kjenner en kristen person, er Miracle Channel den eneste måten de har tilgang på undervisning om livet med Jesus.
Vi tror at de faktiske tallene av Jesustroende i den muslimske verden er ennå større enn det som blir nevnt i den overgående artikkelen. Vi vet at vi bare ser toppen av isfjellet. En spesiell takk til dere som er med og støtter og ber for dette arbeidet. En dag vil ørkenteppet falle, slik som jernteppet falt på 90 tallet.

Kilde: «Strong winds blowing through the house of Islam» 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter