Hva en talekassett kan føre til i Afrika

Kosmas Milanzi liv ble helt forandret da han hørte Aril Edvardsens tale om ”hønsevisjoner”. Det førte til at bankmannen nå investerer i skatter for evigheten – menneskers frelse i sine hjemtrakter.

 

Etter at Tanzania bygde ut skolevesenet under ”landsfaderen”, president Nyerere, ble Kosmas en av dem som kunne ha håp om en bedre framtid. Han gikk på skole og var fast bestemt på å bli til noe.  En dag i 1985 kom søsteren hjem og fortalte begeistret om en opplevelse inne i Mtwara, byen de bodde i.

-Du skulle bare sett hva som skjedde. I dag har jeg sett med egne øyne at en døv jente fikk hørselen igjen!

Dette var helt nytt for Kosmos. Han kom fra en tradisjonell kirkebakgrunn der han aldri hadde vært vitne til Guds kraft eller at mennesker ble frelst.

– Disse menneskene forkynner om en Jesus som lever i dag og gjør tegn og under blant menneskene. De forteller de samme bibelhistoriene vi har lært om i kirken, men de snakker om det på en annen måte. Har ikke du lyst til å bli med neste gang? spør søsteren.

Kosmas blir nysgjerrig og går på ett av møtene. Han liker det han hører. Selv om han har lyst er han ikke frimodig nok til å gå frem når det blir gitt frelsesinnbydelse, men etter møtets slutt er det noen venner som ber for han. For han blir dette begynnelsen på ett helt nytt liv.

Talekassetter på rundgang

Fire år senere, i 1989, er Kosmas ferdig med utdannelsen og han har fått seg en god jobb i en av Mtwaras banker.

En søndag opplyser pastoren i kirken han går til at det har vært et predikantseminar lenger nord i landet, helt oppe i Arusha. Aril Edvardsen fra Norge har hatt 2000 predikanter på seminaret. Nå, to år senere, har noen av kassettopptakene funnet veien ned til Mtwara, den sydøstligste byen i Tanzania.

«Hønsevisjon» fra Kvinesdal

Kosmas har god appetitt på Guds Ord og vil gjerne låne talekassettene så raskt som mulig. Det er rift om dem, så han får kun tak i en som heter ”Chicken Vision”.  På godt norsk blir det ”hønsevisjon”. Det er en tale hvor Aril Edvardsen forteller hvordan han hypnotiserte hønene i barndommens Kvinesdal, veivet dem rundt, og fikk bundet synet deres til å konsentrere seg om en strek han trakk opp i sanden. Hønene lå bare og stirret rett fram for seg inntil han brøt hypnosen og de igjen var frie.  Talen handler om å få nytt gangsyn og se utenfor den vanlige boksen.  Den handler om å bli en mulighetstenker, drømme Guds drømmer og se Guds visjoner.

Så plutselig mulighetene

Slike tanker hadde den unge bankmannen aldri hørt før. Nå vil han bli predikant og preke Guds Ord. Fem til seks måneder senere forlater han sin trygge bankjobb for å gå på bibelskolen i Tabora. Den innfødte misjonæren Solomon Ng’imba, som selv har fått del i denne visjonen på skolebenken i Sarons Dal, blir hans lærer og eksempel.

Planter menigheter som apostlene

– Da jeg fikk tak i denne talekassetten om ”hønsevisjoner” fra Arils møter i Arusha, ble hele livet mitt forandret. Budskapet rystet meg og jeg fikk kall til å bli predikant. Jeg har plantet fire menigheter i syd-Tanzania, men selv om jeg er pastor akkurat nå, blir jeg aldri stående lenge på samme sted. Ut fra den fjerde menigheten som jeg leder i dag har vi allerede plantet fire nye menigheter i Masassis landsbyer. Jeg tror jeg har en apostelgave, derfor åpner jeg nytt arbeid og planter nye menigheter. Jeg blir aldri lenge på nytt sted.

En av 170 000

Kosmos er en av 170 000 nasjonale vitner som har fått del i Troens Bevis sine prediktseminar. Disse seminarene går hånd i hånd med evangeliske kampanjer, og er til for å inspirere og istandsette de nasjonale slik at de kan gå til de unådde i sine egne områder. På lik linje med de aller fleste innfødte misjonærer som trenes opp av Troens Bevis har ikke Kosmas fått økonomisk støtte. Likevel er han og de titusener andre utsendt, og ikke bare det; de bærer byrder og investerer av seg selv og sine midler i misjon. Kosmas og hans menighet frakter både lydutstyr, instrumenter, plattform og et helt team over grenseelven som renner mellom Mosambik og Tanzania. De reiser under strabasiøse forhold for å preke til de unådde i Mosambiks nordlige provinser. Med 170 000 mulighetstenkere som Kosma, hva blir resultatet?

Predikantseminarer er en viktig post på Troens Bevis sitt budsjett. Vil du være med å støtte Troens Bevis sine kampanjer og predikantseminar med en gave, kan du klikke her.

Kilde: Utdrag fra en reportasje skrevet av Bjørn Olav Thune.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter