Storbyturneen har begynt

Troens Bevis møtte stor og positiv interesse i Kristiansand på onsdag. Da var det både ledersamling, møte for Business Forum Norge og misjonsmøte i Salem på kvelden.

Jon Løvland fra Troens Bevis forteller at samlingene i Kristiansand ble en fin oppfølging av misjonsturneen sist høst. Både ledersamlingen for pastorer, møte i Business Forum Norge og det åpne misjonsmøte i Salem samme kveld var godt besøkt.

-Vi opplever stor interesse fra alle hold. Under pastorsamlingen fikk vi mange spørsmål om hva det innebærer å være en partnermenighet av Troens Bevis, forteller Løvland.

Han legger til at på samlingen til Business Forum Norge kom det også flere positive tilbakemeldinger på initiativet som er rettet mot næringslivet. Etter møtene sist høst er det allerede flere fra næringslivet som har engasjert seg i misjonsprosjekt og som også har vært med på kampanjeturer.

Men det var i tillegg stor interesse for å høre TV-predikant Egil Svartdahl og Rune Edvardsen dele fra hjertet under kveldsmøtet i Salem.

– I kveldsmøtet var det mange av våre trofaste partnere som kom, men også mange ungdommer, og flere som gikk inn som partnere av de unge. Det var spesielt oppmuntrende da vi helt klart har behov for å få med neste generasjon også.

Storybyturneen fortsetter i Stavanger på tirsdag 20.04, i Bergen onsdag 21.04 og i Trondheim torsdag 22.04.

Se også:
Forener bedriftsledelse med misjon og bistand i nytt nettverk

Tags:


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter