Jesus – fredens konge

Jesus er fredens konge. Han kom ikke for å ødelegge, men for å elske; han kom ikke for å fordømme, men for å hjelpe. Han kom ikke med våpnenes makt, men med kjærlighetens styrke.

Bibelteksten er Matt 21, 1 – 11. Det var tiden for påskefesten, og Jerusalem og hele nabolaget var tettpakket med pilgrimer. Noen har regnet seg fram til at det gikk en kvart million lam under slaktningen i Jerusalem, og for hvert lam måtte det være et selskap på minst 10 personer. Dermed regner man med at det var rundt 2,5 millioner mennesker i Jerusalem i påsken. For en folkevrimmel.

Jesus kunne ikke ha valgt et mer dramatisk tidspunkt for inntoget i Jerusalem enn han gjorde. Hele byen og områdene bølget av oppspill av religiøse forventninger. Men dette handlet ikke om en plutselig og spontan innskytelse. Jesus fulgte bare planen som var lagt opp for ham ifølge profetordet. Se Salme 118 som er en Messias-salme, versene 17, 22-26.

Mengden tok imot Jesus som en konge. De bredte ut kappene sine for ham. De vinket med palmegrener. De hilste ham som de ville hilse en pilgrim. Og så ropte de: «Hosianna» som betyr «frels nå». Dette er ropet om hjelp fra et folk i nød. De ropte om: «Herre, gi frelse nå.»

Når profetene ikke lenger hadde ord, uttrykte de sitt budskap i dramatiske symbolhandlinger. Dette gjøres her av Jesus og bakteppet og bibelordet er Sakarja 9, 9.

Jesus rir på et esel, en eselfole som ingen har ridd på før, inn i Jerusalem og gjør krav på å være Messias! For en overveldende handling.

I teksten vår viser Jesus oss sitt mot. Han var klar over at han dro inn i en fiendtlig by. Han visste at det ville komme store konfrontasjoner fra myndighetene og de religiøse lederne. Her begynner han sin akt med å kaste hansken. Jesus er klar til å møte all verdens motstand.

Teksten viser oss også hans krav. Han gjør krav på å være Guds Messias, Guds Salvede. Det gjør han ikke minst da han går inn og renser templet, og ifølge Joh 2, 13 ff kan han reise opp templet på tre dager. Templet han talte om, var hans egen kropp.

Jesus gjør krav om å være Messias. Med Jesus er det alt eller ingenting. Mennesker må anerkjenne han som konge, eller ikke ta imot ham i det hele tatt.

Jesus viser oss evangeliet. Det var ikke et menneskelig kongedømme han gjorde krav på, det var hjertens kongevelde. Han kom ydmyk og ridende på et esel.

Eselet var et edelt dyr i Østen. Kongen red på eselet når han kom med fred.

Jesus er fredens konge. Han kom ikke for å ødelegge, men for å elske; han kom ikke for å fordømme, men for å hjelpe. Han kom ikke med våpnenes makt, men med kjærlighetens styrke.

Vi trenger Jesus i våre liv hver eneste dag. Vi er så svake i oss selv. Vi trenger én som kan løfte oss inn i Guds favn og atmosfære.

Og dette evangeliet må forkynnes for alle folkeslag!

 

Kilde: Troens  Bevis bladet for januar, 2023

Motta et gratis abonnement på bladet

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter