Er freden nådd fram?

Jesus ble født til et fredsoppdrag – å skape fred mellom Gud og mennesker. Du slipper å telle Ham inn i kvoten på ti, du kan regne med Ham – Han er alltid til stede.»  Unn deg litt påfyll og les den gode julehilsningen fra Sten Sørensen.

Kjære alle sammen!

Det er jul.

Jeg vet at mange har gledet seg til disse dager. Jeg håper du får en velsignet høytid sammen med dine.

Jeg vil skrive noe om ett av de vakreste ord jeg vet om – nemlig FRED!

Det er nemlig kjernen i julens budskap. Mange forbinder julen med en litt stresset tid. Det er så mye som skal ordnes og være på plass. Men nå er dagen her. Tiden er inn til å la freden senke seg nedover oss.

Da julehøytiden ble presentert for gjeterne – for verden – de som sto utenfor selve begivenhetens gang, var det engler som kom fra Guds himmel. Tenk at de dalte ned til jorden – til oss. Det må ha vært noe veldig viktig og overbevisende Gud hadde på hjertet da han tok slike budbærere i bruk. Hva var deres hovedbudskap? De sa: «Ære være Gud i det høyeste og Fred på jorden blant mennesker som Gud har behag i.» Gud sier gjennom englene at Han ønsker at vi mennesker skal få fred i våre hjerter.

Hvordan definerer vi ordet FRED? Jeg slo opp i
Wikipedia som gir sin definisjon av fred, nemlig: «Fravær av fiendtlighet, krangel og konflikt og en motsetning til krig. Ordet kan også brukes om en tilstand av sikkerhet fra fare og væpnet angrep, om stillhet og ro, både konkret i omgivelsene, men også som en følelse av indre harmoni og sjelefred.»

Gud vet at vi lever i en urolig verden. Mange lever under himmelstrøk der fravær av fred er krig. Et annet fravær av fred kan være en konflikt man står oppi – på jobb eller i familien. Andre sliter med tankekjør og opplever dermed ikke denne indre freden.

Dette året har vært et annerledes år. Vi har hatt mange nye utfordringer – som har gitt grunn til bekymring. Bekymring er fredens fiende.

Fravær av fred kan gnage på oss og stjele gleden. Den samme Jesus som ble født i en stall, skulle senere si: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere fred. Jesus er parat til å gi fred til dem som kommer til Ham med sine liv og alt det innebærer. Han vil være din medvandrer.

Derfor er julens budskap aktuelt til enhver tid. Gud ønsker at vi skal ha fred i vårt hjerte og sinn. Dette er ikke noe vi kan rive til oss. Så lett er det ikke.

Den nederlandske presten og pasifisten A. J. Muste har sagt: «Det er ingen vei til fred. Fred er veien.» Jeg vil tilføye: Jesus er veien til denne fred!
Men denne freden må tas imot. Den er Guds julegave til oss.

I disse dager feirer vi Jesu fødsel. Jesus ble født til et fredsoppdrag – å skape fred mellom Gud og mennesker. Julen er innledningen til påske. Freden mellom Gud og mennesker ble skapt da Han selv ga verden den største av alle gaver – sitt eget liv. Kol.1,20. Den gaven er som alle andre gaver – den må aksepteres av mottaker.

Jeg så nylig i en reportasje på TV at flere hundre gaver i Norge hvert år kommer på avveie – og Posten har gavedetektiver som jobber hardt for at gavene skal komme fram til rette folk før julaften. Når gavene så kommer på posten – må de hentes – ellers returneres de til avsender. Enhver avsender ønsker jo at gaven skal komme fram og glede mottakeren. Gud er julens store avsender. Han vil så gjerne glede ethvert menneske med den gaven Han har sendt.

Måtte julefreden og hjertefreden få senke seg ned der du befinner deg akkurat nå. Jesus vil gjerne ha litt plass. Du slipper å telle Ham inn i kvoten på ti, du kan regne med Ham – Han er alltid til stede. Han vil fylle oss med sin fred. Og den freden trenger vi alle!

«Må Han selv, Fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter! Herren være med dere alle!» 2 Tess 3,16.

Jeg vil avslutte med noen strofer fra julesangen Glade jul:

«Salig fred, himmelsk fred
toner julenatt her ned.
Engler bringer til store og små
bud om ham som i krybben lå.
Fryd deg hver sjel han har frelst.
Fryd deg hver sjel han har frelst!

Fredelig Jul!

Les også:

Julehistorien, i og med og for verden.

Gaven fra deg og meg

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter