Gaven fra deg og meg

-Jula får en litt annen dimensjon og det kommer dager og datoer vi må ta hensyn til på en helt annen måte. Men midt oppi alt så har vi et fantastisk håp og en fantastisk tro og en fantastisk takknemlighet, sier Rune Edvardsen i årets julehilsen.

Det er juletider og vi sitter her og planlegger 2021 – det kommende året – som blir nytt på veldig mange måter. Jula får en litt annen dimensjon og det kommer dager og datoer vi må ta hensyn til på en helt annen måte, og som nå får en ny betydning. Men midt oppi alt så har vi et fantastisk håp og en fantastisk tro og en fantastisk takknemlighet.

I tiden fremover blir det viktigere enn noen gang, kjære venner, å gjøre Hans gjerninger og virkelig vise hvem Han er til denne verden.

Julens budskap er virkelig kjærlighetens budskap om at Jesus kom til jord. Han kom for å gi fred, Han kom for å gi frelse, Han kom for å gi helbredelse. Nå tror jeg vi selv er satt for å gjøre Hans gjerninger. Skal vi gjøre Jesu gjerninger, er det akkurat de samme prinsippene vi må leve etter, de samme prinsippene vi må gå etter, de samme prinsippene vi må bygge livene våre på.

Må denne jula – og ikke minst de neste årene som kommer – bli kjennetegnet ved nettopp det. La julens sanne gave – Jesus og Hans evangelium – bli delt gjennom deg og meg, og det arbeidet som vi står sammen om.

Det er en veldig spennende tid som ligger foran oss. Vi skal bygge ut det store nettverket av menigheter som våre evangelister planter. Tenk at i løpet av årets første 9 måneder sa 27 833 at de var frelst da de hadde tatt Introkurset Det Nye Livet! Over 16000 av dem går nå fast på møter. Flere tall kommer inn nå mot slutten av året, men vi vet at på tross av begrensningene til korona epidemien, har mangfoldige fått livet sitt forandret på grunn av evangeliet i denne tiden. Les misjonsnytt i slutten av bladet, så ser du litt hva som skjer med enkeltmennesker.

Med de store mulighetene som nå ligger foran oss, er målet vårt å kunne støtte 5000 evangelister i løpet av de neste 10 årene. Tenk hva de kan gjøre når 1200 evangelister planter 4000 menigheter på 3 år!

Når en ser tilbake på Troens Bevis sin historie, så er det slik det alltid har vært: Det har vært satsinger som legger igjen store resultater ved at vi går inn og holder kampanjer og musikkfestivaler, inspirerer nasjonale ledere og underholder evangelister.

Bygger opp sted for sted, skaper nye kontaktnettverk, og hjelper mennesker til å vinne mennesker.

La denne jula bli ei jul der vi tenker på de som ikke har det så godt. Ikke bare fysisk, og ikke bare med penger, mat og midler, men også på de som er fattige i sin sjel – som ikke har funnet det riktige svaret.

La vår julegave – våre tanker og våre bønner – gå til de som aldri har hørt!

 

Kilde: Troens Bevis bladet for desember 2020.

Motta et gratis abonnement på bladet

Støtt misjonsarbeidet ute i feltene. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter