Julehistorien – i og med og for verden

-Takk Afrika, for at du tok i mot flyktningen Jesus og livberget ham. Les Frank Erlandsens juletanker midt i en verden som sliter med identitet.

Det går raskt mot jul, og gode tradisjoner og julens budskap lyser opp i mørketiden.
De internasjonale elementer ved beretningen om Frelseren, som ble født og kom til jord,
er både spennende, viktige og fascinerende.

Jesus kom til oss i jødisk kontekst, ogfrelsen kommer fra jødene.
Han er oppfyllelsen av Guds løfter til jødefolket om Messias«av Davids hus og ætt».
Likevel sprenges den rammen i historiefortellingen.
Vi takker Gud for jødene og velsigner dem, som gav oss Jesus Kristus. Begivenheten skjer i jødisk
sammenheng, og likevel er hele verden med i frelseshistorien og redningsaksjonen – «jøde
først og så greker». Gud elsker hele verden.

Hos Lukas leser vi om de jødiske hyrdene, som fikk englebesøk med budskap om
Frelseren, som var født. Herrens herlighet lyste opp natten. Allerede der finner vi et hint
om at Gud og hans frelsesplan er internasjonal. Gud er lys, og i lyset finner vi alle
fargene.

Gud har skapt alle menneskehetens farger og alle etniske grupper i sitt bilde.
Gud er ikke norsk.

Han er internasjonal og all verdens Gud.
Englekorets budskap er
«fred på jorden blant mennesker Gud har glede i».
De jødiske hyrdene får høre at dette
store, som har skjedd, handler om hele jorden og alle mennesker, og mennesker i stort er
Guds glede.

Det er også verdt å merke seg at de første tilbedere, som bøyde seg og hyllet barnet,
verdens Frelser, kom fra Østerland. Matteus beretter om dette.

Flere bibelfortolkere mener vismennene kom fra Persia eller Babylon – altså fra Iran eller Irak.
Noen mener de kom fra Arabia.

Det er i hvert fall sikkert at de ikke kom fra Norge. Uansett, allerede her
ser vi konturene av at frelsen gjelder hele verden.

All jorden, hele verden og allenasjonaliteter er inkludert i Guds plan
om frelse og velkommen i tilbedelsen av Ham.

Selvstjernehimmelen var delaktig og ledet vismennene til rett adresse.

Når vi leser videre i julens evangelium, ser vi også at Egypt kommer på banen. På grunn
av drapstrusler fra herskeren Herodes flykter den hellige familie til Egypt.
Denne nasjonen har tidligere tjent til redning for jordens befolkning.

Josef ble bortført dit og laget en redningsplan for både Egypt og landene rundt.
Nå er Egypt igjen sentral for at Guds frelse skal bli til velsignelse for hele verden.

Mye tyder på at den første faste føde Jesus
spiste var afrikansk mat. Det var i hvert fall helt sikkert ikke smalahove eller trøndersodd.

Takk Afrika, for at du tok i mot flyktningen Jesus og livberget ham.

Vel, jeg har ennå ikke nevnt Italia og keiser Augustus i Romerriket. Det var en romersk
keiser, som ved krav om manntallsinnskriving ble brukt til å oppfylle profetordet om at
Messias skulle fødes i Betlehem. Vi ser altså at verden var aktiv for at frelseshistorien
skulle bli som Gud ønsket.

Troens Bevis er med i en rød tråd fra juleevangeliet fram til i dag for at hele verden skal
nås med Guds frelsesplan. God jul!

Kilde: Troens Bevis bladet for desember, 2020.

Motta et gratis abonnement på bladet

Støtt misjonsarbeidet ute i feltene.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter