Gina Gjerme minnet oss om vårt viktigste oppdrag under Stevnet: Jesus er for alle mennesker!

-Jesus er for alle mennesker! Derfor er det viktig at vi som kristne åpner opp livene våre og deler troen. Ikke på en klein og rar måte, men deler liv og erfaringer. Inviterer dem til møteplassene våre, åpner opp og deler på naturlig måte, sier Gina Gjerme.

av Harald Mydland

Gina begynte sitt seminar mandag formiddag, med å fortelle historien om Andreas Øksendal fra Kvinesdal. En forsiktig kar, som ikke blandet seg inn i andres anliggender. Han var på sykehuset i Flekkefjord sammen med sin kone, som fødte et barn. Ute i gangen traff han en mann som het Aril Edvardsen.

-De kommer i snakk, og lurer

på hva de skal gjøre den kvelden. Aril hadde tenkt seg på kino, men den andre var så frimodig, at han inviterte Aril med på møte i Salem, Flekkefjord. Der fikk Aril et møte med Gud.
-Det er grunnen til at vi er her i dag. Det begynte med Andreas Øksendal. Når vi går i tro er det Gud som er ansvarlig for resultatet. Noen ganger tar det tid, men vi vet at det kan ta tid før et såkorn har falt i jorden, til det begynner å blomstre, poengterte Gina.

Jesus leter etter den ene
-La oss alle plante slike «mirakelfrø» rundt omkring i vår verden. La oss ikke bli trette, for det lille kan være med og endre en hel verden. Gang på gang ser vi i Bibelen at Gud er på leting etter den ene. Han vil at alle mennesker skal komme til tro, framholdt Gina, og leste fra 2TIM 2, der Paulus formaner oss om å bære fram bønner og takksigelser for alle mennesker.

-Gud har et hjerte for alle. Da er ingen utelatt, men alle er inkludert. Jeg mistet min bror for ett år siden under tragiske omstendigheter. Like før han døde fikk han et møte med den kristne tro.

-Han sendte en melding til min mor, og skrev: Mamma, vet du hva som skjedde meg i natt? Jesus kom inn på rommet mitt. Han fortalte meg alt jeg trengte å høre. Nå vet jeg at Han er ekte, sendt fra Gud. Mamma, du vet ikke hvor stort dette er, men en ting er viktig: Jesus er ikke bare for de kristne; Han er for alle mennesker!

Jesus utfordrer oss
-Når vi snakker om at ingen skal være utelatt, tenker vi at folk ikke vil høre; at de ikke er interessert. Derfor er det kanskje mest på grunn av oss at evangeliet ikke blir delt, at vi ikke tør være åpne i dialog med en kollega eller venn, framholdt Gina.

-Gud har kalt oss til et oppdrag og et liv med Ham. Kanskje er det vi kristne som ikke åpner dørene til kirken vår. Vi har det jo så godt der inne. De der ute er litt annerledes. Og så er vi med på å skape den polariseringen av oss her, og de der ute.

-Jesus er for alle mennesker! Derfor er det viktig at vi som kristne åpner opp livene våre og deler troen. Ikke på en klein og rar måte, men deler livet og våre erfaringer. Inviterer dem til møteplassene våre, åpner opp og deler på naturlig måte.

-Vi kan senke skuldrene og heve forventningene til hva Gud kan gjøre. Gud kan gjøre så mye mer enn hva vi aner. Det er ikke oss det egentlig kommer an på, det er ikke vi som skal skape resultatet. Men vi kan ta initiativet til bønnen eller samtalen.

Gina Gjerme,(t.h.) medpastor i Salt, Bergen, talte sammen med leder Berit Iversen. Leder for Damer i Byen, Kristiansand, på et seminar under Sommerstevnet 2023.

 

Dele Jesus på en naturlig måte
-Mange har fordommer, men Jesus har kalt oss midt i vår hverdag til å være naturlige, ikke påtrengende, men å dele det Jesus betyr for meg på en naturlig måte.
-Da min mor var ung og ikke kristen, ber hun til Gud og sier: Gud, nå må du sende noen i min vei som kan lære deg å kjenne. Hun skrev også et brev til en venninne. Hun skrev i brevet: «Hva må jeg slutte med for å bli en kristen!» Hun var til og med villig til å ofre maskaraen.

-Mange har et feilaktig bilde av hvem Gud er. Hvordan kan vi leve liv som bygger bro til tro? Hvordan kan vi som kirker bygge bro, og ikke murer med omverdenen? spurte Gina.
Utvide vårt hjerte for nye mennesker

-Vi ønsker å være en kirke som ser, og som bygger broer og alltid utvider vårt hjerte til den ene. Det betyr at vi i våre personlige liv må utvide vårt hjerte til nye folk som kommer i kirken. Invitere dem inn i vår verden, selv om det kan koste.

-Her tror jeg at bønnen har en stor betydning. Bønnen skaper rom i menneskers liv. Ofte har Gud på forhånd jobbet med mennesker. Vi kan be for mennesker rundt oss. Bønn handler også om tosidigheten, relasjonen mennesker imellom.

-Noen ganger trenger vi å ta et oppgjør med språket vårt i kristne sammenhenger. Det kan fort bli «vi» og «de», vi distanserer oss. Vi er frelst, de er ufrelst. I vår kirke sier vi: «Våre venner, som enda ikke tror.»

Bruke ord som folk forstår
-La oss bruke ord som folk forstår. La oss bygge kirker også til de som ikke tror så mye. La oss ikke være opptatt av å være så «interessante» som kristne, men å være interesserte. Jesus så mennesker! La oss være kirker som ser og interesserer oss for mennesker.

-I menigheten tror jeg det er viktig å komme med den holdning: Hvem er du? Hva er din fortelling? Hva kan vi lære av deg? Det handler om dialog, der vi kan invitere folk inn i våre liv. Jesus bor på innsiden. Når vi åpner opp, blir Han mer synlig.

-Når vi er åpne og ærlige føler folk seg inkludert og sett. Gud kan gi oss ord i rett tid, og Han er alltid med oss, understreket Gina avslutningsvis.

Se alle Stevnetalene fra 2023 her

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter