Soloppgang og fred

Pastor i Kirken i Dalen, Sofia Bruno, hilser Troens Bevis sine julelesere med en eldgammel profeti om Jesus.

Nå er det ikke lenge til jul. Jula kommer hvert år, på godt og ondt. Folk har mange ulike opplevelser og forventninger til jula. For mange er det en god høytid med lys og latter og koselige familiesamlinger. For andre er det kanskje en tid der konflikter eller ensomhet og savn forsterkes mer enn noen gang. Det som er sikkert er at det er høytiden hvor vi minnes at Jesus kom til jorda. Det er det jeg vil fokusere min hilsen på, for det er godt for alle mennesker at Jesus kom.

La meg vise deg noen ord som Sakarja profeterer over sin nyfødte sønn, døperen Johannes. Han sier i Lukas kapittel en:

«Og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt, for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei.» (v 76-79)

Er ikke det et nydelig bilde på Jesus? Himmelens lys kommer til oss som en soloppgang og resultatet er at mørke og død må vike plassen for frelse, lys og fred. Det er noe til gave det! Profeten Malaki kaller Ham rettferdighetens sol som har legedom under sine vinger (Mal 4, 2). Det er for deg. Min bønn er at du denne jula skal oppleve at soloppgangens stråler treffer deg enda mer og at freden fyller deg og omslutter deg som aldri før. Da står du bedre rustet til å møte et nytt år og så kan vi stå sammen om å proklamere de gode nyhetene om Jesus til de i verden som ennå sitter i mørke og i dødens skygge.

Med ønske om en solfylt og fredfull jul!

Pastor i Kirken i Dalen, Sofia Bruno 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter