Jarle Waldemar til Sarons Dal

En av Norges største barne-evangelister mener at barna er viktigst da halvparten av alle som tar imot Jesus gjør det før de fyller 13 år.

– Mange stevner satser på barn og unge. Det legges ned mange dugnadstimer og mye penger. Men når vi vet fra statistikken at omlag 50 % av alle som tar imot Jesus som sin Herre gjør det i alderen 13 år og nedover, kunne vi ha gjort så uendelig mye mer, sier barneevangelisten som kommer til Sarons Dal.

Hva gir deg energi til å reise på så mange sommerstevner og konferanser?
Det viktigste jeg kan gjøre i forkant av en hektisk sommer, er å forberede meg både fysisk og åndelig. Både bønn og jogging gir ny energi. I tillegg får jeg energi av hyggelige tilbakemeldinger. Det er flott å høre at mange setter pris på arbeidet som jeg og kona står i, og at de liker måten jeg preker på. Jeg fylles med takknemlighet når jeg får muligheten til å nå inn til både barn og voksne med et viktig budskap om Jesus. Når jeg merker at budskapet rører ved mennesker og forsamlingen blir engasjert, får jeg ny inspirasjon til å stå på videre. I fjor sommer hadde jeg over 70 møter, i tillegg reiser jeg mye rundt ellers i året. Så til tider kan det selvsagt være både krevende og energitappende å stå i en slik tjeneste. 

Gjenspeiler stevnene at det satses på barna?
Både ja og tja. Jeg opplever at mange stevner satser på barn og unge. Det legges ned mange dugnadstimer og mye penger. Men når vi vet fra statistikken at omlag 50% av alle som tar imot Jesus som sin Herre gjør det i alderen 13 år og nedover, kunne vi ha gjort så uendelig mye mer. Det er en sannhet at stevner bruker mest tid, fokus og ressurser på voksenmøter. Vi ser oftere en mer konkret respons hos de voksne, og enkelte kan ha holdninger som at barna bare trenger barnepass, slik at de voksne kan gå på møte i fred. De aller fleste som kommer på et kristent voksenmøte har allerede tatt imot Jesus. På barnemøtene derimot, er det mange som legger et godt grunnlag for sitt videre kristenliv. Derfor mener jeg at barna er viktigst, og at de må bli tatt på alvor. Dersom barna fratas muligheten til å høre om Jesus på en god og inspirerende måte, kan vi risikere at de velger bort den kristne tro i voksen alder. Derfor vil jeg si at det er mye bra arbeid rundt om på de ulike stevnene, men vi har fortsatt mye å gå på.

Hva er en god barnepreken?
En god preken – om det gjelder barn eller voksne – skal være givende, inspirerende og den må ha et aktuelt budskap som betyr noe for lytteren. Dersom prekenen blir kjedelig og livløs, orker vi ikke å høre på. Forskjellen mellom barn og voksne er at voksne er høflige nok til å sitte stille når de kjeder seg. 

Det er stor konkurranse om barnas oppmerksomhet nå i vår digitale verden. Hva er det viktigste som skal til for å nå barna med evangeliet?
Etter min mening tenker jeg at budskapet om Gud og Jesus må være relevant. Det må ikke bare bli historier på lik linje med eventyr. Bibelen og dens innhold er levende. Barna må få opplæring, men også erfare at budskapet om Jesus har noe med livet mitt å gjøre. Det handler om at Gud elsker meg, han har en god plan for livet mitt og han har noen ønsker om hvordan jeg bør leve. På den måten kan barna se at de kan være med å bety en forskjell for andre og for Gud. 

Har du noen tips til foreldre hvordan de kan nå sine barn med evangeliet?
Mine beste tips er skrevet i boken min «Tro i hjemmet». Men hvis jeg skal trekke ut noe, må det være å hjelpe barna fra å ha kunnskap om Gud til å få en relasjon med Han. Det er ikke kunnskapen om bibelhistoriene som frelser oss, men vår relasjon med Gud. La derfor barna få erfaring med bønn, bibellesning på sengekanten, inspirerende gudstjeneste-opplevelser og en tro som leves ut i hverdagen. La troslivet være en naturlig del av din egen hverdag, slik at barna kan se at Gud er relevant og viktig for deg. 

Hvilke nye utfordringer møter dagens barnearbeid?
Dagens barnearbeid konkurrerer i større grad med den digitale verden. Barn har blitt mer kresne på underholdningsverdien av det de er med på. De er vant med hurtige skifter og bruker mye tid foran ulike skjermer. Mange barn vil heller spille på iPaden sin, enn å være med på ulike barnemøter. Men dette er ikke bare en trend hos barna. Også flere voksne blir mindre sosiale, fordi de bruker mye tid på telefonen, iPaden eller foran TV-skjermen. Familiene har mindre tid sammen nå enn tidligere, og ønsker derfor å bruke tiden sin på aktiviteter som er givende for alle i familien. Hvis ikke kirken gjør arbeidet sitt mer attraktivt – for både barn og voksne – er jeg redd for at vi fort kan miste mange flere enn nødvendig.  

Har du inntrykk av at det er vanskelig å rekruttere barnearbeidere rundt om i menighetene?
Ja! Folk har det travelt. Jobb, hjem, fritidsaktiviteter, leksehjelp, dugnader, trening og ulike verv fyller kalenderen. Det er ofte lite tid til overs. Da kan det være lett å velge bort kirken. Det var nok mer vanlig før å stå lenge i en tjeneste, som juniorarbeid eller søndagsskole. Dagens barneledere gir seg ofte når egne barn har vokst ut av barnearbeidet. Det er ikke mange med grått hår i barnearbeidet lenger. Jeg skulle ønske at flere barneforeldre og besteforeldre fikk oppleve gleden og entusiasmen ved å være i kirken sammen med barna!

Når har du og familien sommerferie?
Siden sommeren er booket med ulike stevner og festivaler, tar vi ofte en uke ferie i mai. Da reiser vi med familien til varmere strøk. Det er en god oppladning for en hektisk sommer!

Les alt om stevnet her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter