Fra Betel i Trondheim til Planetene

Heidi rektor ved Bibelskolen i Trondheim, og Trond Inge er administrativ leder i Pinsemenigheten Betel i Trondheim.  Etter seks år som misjonærer i Afrika er de tilbake i Norge. Nå bringer de sine to døtre til Planetene.

– Jeg har vært på Sommerstevnet i Sarons Dal i 20 år, helt fra jeg var født og videre under oppveksten, forteller Heidi.

– Men foreldrene mine har kommet til Sommerstevnet i 41 år, legger hun til.

– Og mor og far fikk sin visjon fra Aril Edvardsen, du burde ta en prat med dem!

Ekteparet fra Trondheim forteller at nå er det først og fremst for barnas skyld at de tar turen til Sarons Dal om sommeren.

– Vi kommer her for mye barnas skyld, de vil gjerne være med. Barnearbeidet er helt fantastisk, vi har vært på andre konferanser også, men barnearbeidet her er helt unikt. Vi ser også flere andre barnefamilier fra Trondheim på Sommerstevnet.

Både Heidi og Trond Inge har lang fartstid i kristen virksomhet.

Foruten å ha vært aktivt med i lederposisjoner i menighets- og bibelskoleliv i Trondheim, har Heidi og Trond Inge vært misjonær i Uganda i seks år. En del av tiden reiste Heidi rundt med kvinneteam og holdt konferanser og seminarer, samtidig som hun ledet team som var ukentlig i kvinnefengslet i Kampala. Sammen har ekteparet organisert flere kampanjer, undervist og prekt på lederseminarer, samtidig som de forkynte i ulike fengsler i landet. De ledet to prosjekter med renovering av to fengsler gjennom midler støttet av Norad. Heide er også utdannet barnevernspedagog ved HIST Trondheim.

På websiden til Bibelskolen i Trondheim står følgene om Heidi:
«Heidi er opptatt av at hvert enkelt menneske er unikt skapt og at Gud har en genuin plan for den enkelte. Hun fungerer sterkt i det profetiske aspektet og er en bønnekriger. Hennes drøm og lengsel er å se hver enkelt komme inn i den enkeltes Gudgitte plan.»

Trond Inge legger også til at han liker til daglig å følge Rune Edvardsens reiser på Facebook og Instagram. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter