Bli leder for Planetene

Vi søker ny leder for barne- og ungdomsarbeidet under Sommerstevnet i Sarons Dal. Send din søknad nå!

Troens Bevis Verdens Evangelisering er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon som arbeider for å nå hele verden med evangeliet. Gjennom vårt arbeid får millioner av mennesker
høre evangeliet hver dag. Våre største virksomhetsområder er støtte til innfødte evangelister, drift av oppfølgingskontorer i flere verdensdeler, spredning av brevkurs, store møtekampanjer og TV-sendinger via vår egen arabiske TV-kanal. Arbeidet drives kun av frivillige gaver.  

I tillegg arrangerer vi en rekke festivaler ved vårt hovedkontor i Sarons Dal. Hvert år deltar tusenvis på Sommerstevnet i Sarons Dal som er et spennende opplegg for hele familien. I hele åtte dager er det møter, seminarer, konserter og underholdning. For barn og ungdom mellom 2 og 18 år er det et tilpasset opplegg. Aktivitetene er tilpasset ulike aldersgrupper, der hver gruppe tilhører en egen planet.


Stillingens ansvarsområder i hovedtrekk:


Vi søker en som kan lede barne- og ungdomsarbeidet under Sommerstevnet i Sarons Dal. Som leder for det vi kaller «Planetene i Sarons Dal» er det din jobb å sørge for at leirene som arrangeres under vårt årlige Sommerstevne gjennomføres som planlagt. Du har ansvar for å skaffe og følge opp hovedledere og medarbeidere, utarbeide leirenes innhold i samarbeid med hovedledere, og sørge for informasjon og oppfølging av de påmeldte og deres foresatte.


Sentrale oppgaver vil være:

Høsten:

 • Evaluere årets leir.
 • Skaffe hovedledere til neste år.
 • Lage reklamematerialer og oppdatere nettsider
 • Bestille aktiviteter, skoler og busser til neste år

Våren:

 • Skaffe medarbeidere gjennom telefonsamtaler og ved å oppsøke nye og gamle miljøer
 • Følge opp henvendelser og bestillinger fra deltagere og foresatte
 • Følge opp bestillinger og skrive kontrakter
 • Sørge for at alt av leirens opplegg står klart til Sommerstevnet. Dette gjøres i samarbeid med en annen ansatt som i hovedsak jobber med aktivitetene, og holder kontroll på aktivitetsutstyr.

Det er mer oppgaver under vårsemesteret enn høsten, og stillingen fordeles seg ut ujevnt i løpet av året.

Kvalifikasjoner:


 • Erfaring med kontorarbeid og administrativt arbeid er en fordel. Mye av jobben utenom stevneperioden foregår på data.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i møte med forskjellige mennesker
 • Ryddig, god på oversikt og flink til å se flere ting i sammenheng

Personlige egenskaper:


 • Sterkt ønske om å tilrettelegge for at barn og unge skal få en best mulig uke under Sommerstevnet.
 • Være fleksibel og løsningsorientert.
 • Kunne holde roen når det «koker», og være høflig og imøtekommende uansett hva det gjelder.
 • Være strukturert i de periodene arbeidet krever mye tid.
 • Samarbeidsvillig med de andre avdelinger i Troens Bevis. Planetene er en del av en større sammenheng.

Søkeren må ikke bo i Kvinesdal, men må beregne litt reising til Sarons Dal. Særlig i vårhalvåret.
Ellers løses mye kommunikasjon på mail, telefon og Skype.

Det er ønskelig at søkere har relevant kompetanse. Det forventes at arbeidstaker arbeider etter organisasjonens verdigrunnlag og har en personlig kristen tro.


Vi tilbyr:


Troens Bevis Verdens Evangelisering tilbyr en utfordrende, allsidig og spennende arbeidsplass som for tiden er i sterk utvikling. Planetene i Sarons Dal er en av Norges største leirer, og har de fem siste årene økt i antall for hvert år. Dette gir gode muligheter for personlig utvikling, allsidig arbeid og nye utfordringer.

Stillingsprosent: 30 prosent

Lønn etter avtale

Kontakttelefon:

Nærmere opplysninger om stillingen, arbeidsmiljøet etc. fås ved henvendelse til planetleder:

Cecilie Nyland
Telefon: 99 20 75 15
E-post: [email protected]

Søknad

Søknad vedlagt CV, attesterte kopier og vitnemål/attester sendes til:

Troens Bevis Verdens Evangelisering
Sarons Dal
4480 Kvinesdal.


Eller på e-post til [email protected]

Søknaden merkes «Planetleder»

Søknadspapirer returneres kun etter anmodning. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter