Fra pub-prest til leirprest for KidzPlanet

Leirpresten for KidzPlanet under Sommerstevnet i fjor er pastor for en menighet i London som bruker utradisjonelle metoder til å nå storbymennesket.

– Som leirprest for KidzPlanet hadde jeg hovedansvaret for undervisning på formiddagssamlingen klokken 10:30 og to barnemøter på kvelden. Utfordringen er alltid å finne en måte å formulere Guds ord på som gjør det både spennende og som involverer barna litt. I denne aldersgruppen (11 til 12 år) kan du ikke gjøre barnemøtene slik som en gjør for de minste, men allikevel er de ikke ungdom riktig ennå. Det var nettopp en på KidzPlanet som sa til meg, «du snakker jo som om du skjønner det» og det er vel nettopp der hemmeligheten ligger, tror den populære leirpresten.

– Vi har fokusert på det grunnleggende. De viktigste ingrediensene. Opplevelses historiene med Gud. Hva er det viktigste vi trenger? Hva er det viktigste vi trenger på denne reisen med Gud? På denne reisen trenger vi mat – og vi har snakket om menighet og hva det betyr, forteller hun.
Menighetsplanting

Kathrine Johnsen Smith har lang fartstid i tjenesten. I ungdomsårene var hun med i menigheten til Kai Johansen i Sørlandskirken i Arendal og ble etterhvert ungdomsleder. Deretter reiste hun på team til Danmark der hun sier at Gud utfordret henne til å være i to år.

– I Danmark var vi med på ungdomsarbeid og vi lærte om menighetsplanting, forklarer hun.

Etter Danmark gikk ferden til Zurich i Sveits for to nye år der hun var med i det kristne fellesskapet ICF som fokuserer på å plante menigheter blant unge som er relevante for kulturen de lever i. Deretter reiste hun og et team til London for å plante en menighet der.

– Vi begynte som en husmenighet med fem stykker. Vi hadde alle jobber på kafeer, puber og i klesbutikker og lignende. Slik fikk vi fort et nettverk av unge som vi kunne invitere på samlingene. Så sakte, men sikkert, bygde vi en menighet, forteller Kathrine.

 – Minst 70 prosent av menigheten er blitt frelst gjennom samlingene våre, legger hun til.

De første fem årene var menigheten med i ICF felleskapet med oppfølging fra Sveits, men ettersom årene gikk bestemte de seg for å bli sin egen gruppe i det som hadde blitt et større Skandinavisk nettverk. Nå heter menigheten The Candle Factory og Kathrine er menighetens pastor.

– Det har vært veldig spennende fordi vi er veldig relasjonsfokusert og alle nye som kommer er som regel helt kirkefremmede. Vi måtte etterhvert flytte ut av leiligheten og vi begynte å holde månedlige møter på en lokal pub eller et tilhørende lokale. Gud har ikke satt oss her for først og fremst å vokse i størrelse, det er studenter som kommer og går hele tiden. Vi er en levende menighet og en levende gjeng som er utrolig engasjert i misjon, forteller hun.

Engasjerer seg i bydelen
Til daglig jobber Kathrine som sosionom og rådgiver for barnevernet i London. Så hun kjenner godt til problemene som mange av familiene sliter med i området der menigheten hennes virker.
– Da vi ble vårt eget fellesskap for en 4 til 5 år siden flyttet vi ned til Sør-London. Her er det mye fattigdom og stor voldelighet og gjengmentalitet. Vi har fokusert på barnefamilier og delt ut flygesedler og ballonger, og vi ser endel barnefamilier som kommer på møtene våre. Vi har også vært litt med i lokale veldighetsprosjekt, som å jobbe på en Foodbank (gratis matsentral for fattige), og litt med Human Trafficking eller menneskehandel. Vi har hatt en del kampanjer om moderne slaveri der vi har fått med oss både muslimer og andre som ikke er kristne, det har vært veldig spennende.

Kalt som 15 åring
– Hva har motivasjonen eller drivkraften din vært?

– I utgangpunktet så startet det da jeg var 15 år gammel. Jeg lå og hørte på en sang av Solveig Leithaug der hun synger om hva har du tenkt å gjøre med nøden i verden, og jeg husker at jeg lå på rommet og gråt. Jeg bestemte meg for å leve livet mitt utenfor et A4 format så Gud kunne bruke meg slik han ville. Det har hatt litt forskjellig uttrykksformer, men nøden for folk som ikke kjenner Gud har alltid vært veldig sterk, og jeg vil gjerne være med på å bygge broer mellom mennesker og den levende Gud.

Trives i Sarons Dal
– Ellers må jeg legge til at det har vært utrolig gøy å få være med på Planetopplegget i Sarons Dal. Jeg har truffet mange som vi kjenner fra før av.  Mange ledere som vi har vært i forskjellige settinger med. Sommerstevnet er blitt et veldig samlingssted for menigheter, Ny Generasjon, Jesus Revolution, og blant annet Sørlandskirken. Her videreformidler vi evangeliet til videre generasjoner. Kjernen i det som er Sarons Dal er at dette ikke bare et stevne for kristne. Her får folk en ekte opplevelse med Gud. Og her får jeg oppleve en Gud som er virkelig… det er utrolig deilig, konstaterer leirpresten. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter