Historien om «Strikk for Dina»: -Vendepunktet som gav ny mening i livet!

Historien om hvordan en tilfeldig deltakelse på et kveldsmøte med Egil Svartdahl endret retningen i livet mitt.

av Inger Marie Egeland

Interessen for strikking har jeg hatt hele mitt voksne liv. Min kjære svigermor Anne Lise har vært en god læremester for utviklingen av mine strikkeevner. Med stødige hender lærte hun meg teknikken med å strikke sokker, og spesielt hælene husker jeg var en utfordring. Men tålmodig som hun er, så gav hun meg ikke opp. Flere av mine grandtantebarn har hatt gleden av å få hjemmestrikket tøy.

Kroniske nervesmerter etter operasjon
Av og til så blir ikke livet helt som en hadde tenkt seg. Livet skjer, operasjoner og skader skjer. Det var det som skjedde meg i februar 2013, da jeg hadde behov for en enkel operasjon. Etter operasjonen slet jeg i lang tid med sterke nervesmerter. Flere år etter operasjonen, fikk jeg påvist smertesyndromet CRPS (Complex regional pain syndrome). Dette syndromet medfører at nervesystemet er hyperfølsomt, og utløser uvanlig smerterespons på helt vanlig berøring. De siste par årene har dette ført til at jeg har måttet redusere mitt arbeid som fagsykepleier fra 100% til 40%.

I gode perioder har jeg heldigvis fortsatt muligheten til å fortsette strikke-hobbyen min.

I mars 2021 begynte jeg på ny behandling hos smerteklinikk i Oslo. Det innebærer at jeg hver 3. måned må reise til Oslo for ny behandling. Denne våren var dagene mine stort sett preget med mye smerter og jeg slet med å se hvordan min fremtid ville bli, og hva meningen med å leve med disse smertene var.
Hvis jeg ikke kunne klare å jobbe og fortsette livet som normalt, hva skulle jeg da ta meg til? Var det i hele tatt bruk for meg? Jeg strevde med å akseptere min nye hverdag.

Linn Solbakken Ünal og Inger Marie Egeland. Her har vi nettopp passert kr 100.000, – i solgte varer.

 

Kveldsmøte i Sarons Dal i 2021
Under sommerstevnet i Sarons Dal i juli dette året, deltok jeg på et møte med Egil Svartdahl. Fra scenen talte Svartdahl til en fullsatt Sarons Dal arena. I talen sin oppfordret han oss til å åpne våre hjerter, og slippe Jesus inn. På dette tidspunktet anså jeg meg som troende, men kanskje ikke som en aktiv kristen. Like etter at han talte om å åpne våre hjerter, bestemte jeg meg for å ta oppfordringen og slippe Jesus inn i hjertet. I løpet av dette møtet, opplevde jeg å bli berørt av den Hellige Ånd. En veldig sterk og mektig opplevelse.

I etterkant av dette møtet, begynte jeg å lese i Bibelen og be. Jeg opplevde å bli utfordret til å skrive vitnesbyrd og formidle disse. I forbindelse med bibellesningen, ba jeg til Gud. Jeg ba om at Han måtte gjøre ordene i teksten levende for meg, og vise meg hva min oppgave skulle være, og hva jeg kunne bidra med. Utdrag fra Salme 27, vers 4-6 (Hentet fra Hverdagsbibelen PLUSS, 2018 s. 624), som ble viktig for meg:

«Herren er mitt lys og min frelse
4Én ting har jeg bedt Herren om, og
det lengter jeg etter: at jeg hver eneste
dag av mitt liv kan få være i Herrens
nærvær og få se hans skjønnhet og
herlighet.
For når livet blir vanskelig, da beskytter
Han meg.»

Idéen om «Strikk for Dina» blir til
Omtrent en måned etter møtet med Egil Svartdahl, ble idéen om å selge strikketøy realisert. Ved å ta i bruk mine strikke-evner, så kunne jeg være med og gjøre noe meningsfullt. Endelig kunne jeg få være med og gjøre noe meningsfullt, som skulle bety så mye for andre.

Fra stand på Nico-senteret i Kvinesdal våren 2023

 

Dina-stiftelsen
Arbeidet til Dina-stiftelsen har jeg fulgt i mange år, og var aldri i tvil om at det var her inntekten skulle gå. I desember 2021 opprettet jeg Facebook-siden for «Strikk for Dina». Siden oppstarten og frem til august 2023, har det blitt solgt for over kr. 113.000, – Midlene er øremerket Dina-stiftelsens byggeprosjekt som pågår i Uganda. Her jobbes det med å bygge opp et familiesenter for barn og unge med spesielle behov. Her skal barna få bo i tilrettelagte omgivelser, sammen med omsorgspersoner og hjelpepersonell. Dina-stiftelsen har gjort et fantastisk arbeid i mange år, og det er en ære å få være med og bidra i dette meningsfulle arbeidet.

«Strikk for Dina-teamet»
«Strikk for Dina» var aldri ment å være et «en-mannsprosjekt», og heldigvis har jeg med meg flere flotte damer i teamet. Til nå har rundt 20 personer, både lokale og utenbygds vært med og donert enten strikketøy eller garn. Mulighetenes Hus i Vennesla har gitt store donasjoner med strikketøy, takk til Linn Solbakken Ünal som har gjort dette mulig. Uten min kjære Einar hadde det ikke vært mulig å gjennomføre «Strikk for Dina». Evig takknemlig for min ektefelle.

Dina-basar
Lørdag 21. oktober skal Dina-stiftelsen, i samarbeid med Kirken i Dalen og «Strikk for Dina» arrangere basar til inntekt til Dina-stiftelsen. Basaren vil bli avholdt i Kirken i Dalen. Her vil det bli presentasjon av Uganda-prosjektet ved Rune Edvardsen og Liknes barnekor vil synge for oss. I tillegg blir det underholdning for barna, åresalg med masse flotte premier, «Strikk for Dina» har stand og det blir kafèsalg.

Vær gjerne med å fortell om «Strikk for Dina», vi trenger flere som vil være med og strikke/hekle. Ta kontakt med Inger Marie for nærmere informasjon. En viktig oppfordring til slutt: Det er ikke alltid at livet blir som du hadde tenkt. Men da er utfordringen å se hvilke andre muligheter som finnes for deg, ha Jesus i hjertet ditt og vær trygg.

Stod først på trykk i Treklang, Kvinesdal

 

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter