Besøk av Filadelfia bibelskole: Hva ligger i arven til Sarons Dal?

I januar fikk Troens Bevis besøk av 50 bibelskoleelever fra Filadelfia i Kristiansand. Hensikten med besøket var å gi elevene en dypere innsikt i misjon og utfordre dem på sine egne livskall. Vi tok en prat med klasseleder Thomas Natvig (32) og rektor Daniel Steinsland (28). De vil gjerne at elevene skal oppdage verktøyet som ligger i Sarons Dal sin misjonsarv.

Er bibelskole fremdeles viktig?
Daniel: – Vi opplever det er en politisk debatt om bibelskolene er samfunnsnyttige, da sittende regjering foreslår kutt i støtte til bibelskolene. Men vår erfaring med elever som har gått 1 eller 2 år på bibelskole, om du skal ut i en tjeneste eller et vanlig yrke, så får de ett år der de bygger fundamentet i livet, som de videre bygger sine valg og verdier på. Det tenker jeg er viktig og i hvert fall min motivasjon, å få være med på å bygge disipler og folk som lever radikalt for Jesus ute i samfunnslivet. At elevene kan komme her på vår skole og kan oppleve at det som kanskje ligger som en lyst eller et kall, blir lyttet til, heia frem og at vi kan hjelpe dem på veien ut.

Thomas: -Samfunnet er blitt mer individualistisk og vi ser at det smitter over i det kristne livet. Mange unge tenker at Jesus er der først og fremst for å gi meg et sunnere selvbilde. At Jesus er et terapeutisk middel til å få meg til å føle meg bedre. Det kan Han. Men så tenker jeg at vi må tilbake til evangeliets kjerne, der vi får nøden for menneskers evighet. Det er jo drivkraften til all misjon. At mennesker ikke skal gå fortapt. Vi må ikke miste den siden. Jesus er ikke en som kun forbedrer livet her og nå, det handler også om frelsen og evigheten for de som enda ikke har hørt!

Glenn Tønnessen fra Troens Bevis forteller bibelskoleelevene om behovene ute i misjonsfeltene.

 

Hva slags behov er det elevene har i dag?
Thomas: -De fleste kommer på bibelskolen etter videregående. Da er tanken for mange å ta et friår, eller de tenker i hvert fall at det blir et friår, ler han.

-Men det er jo ikke helt det, for en jobber mye med seg selv og i møte med Guds ord på mange plan. Vi ser at elevene som vi får inn er et produkt av dagens samfunn, både på godt og vondt. Det kan innebære en del identitets forvirring. Ikke alltid så dype ting, men vi kan hjelpe dem med å finne deres identitet i Jesus og det å bli grunnfestet i korset og nåden. Vi har også rett som det er godt voksne som også velger bibelskolen, og det ser vi betyr mye for de unge. Det er godt for dem å ha voksne rundt seg med mer erfaring.

Daniel: – Noen elever kommer også til oss etter utdannelse og før de etablerer seg, andre trenger en «time-out» fra utdanning eller fast jobb. Vi har også hatt elever som har tatt bibelskolen som en del av ettervernopplegg etter at de har gjennomført rusrehabiliterings programmet som Filadelfia har drevet, med mål om at de skal videre ut i samfunnet. Ung eller gammel, det passer for alle!

Unde bibelskolebesøket intervjuer Lasse Rosten, daglig leder for Troens Bevis, Kari Edvardsen om de første årene da hun og Aril Edvardsen startet Troens Bevis. Da var de begge tidlig i 20-årene. -Hadde dere vært ute i misjonsfeltene før dere begynte å støtte innfødte evangelister i utlandet, spurte en av bibelskoleelevene. –Nei, Aril hadde vær i Lyngdal, svarte hun med en god latter.

 

Når dere snakker om identitetskrisen unge ofte går igjennom, hva opplever dere skjer nå?
Thomas: -Jeg tror det handler om noe så enkelt som et godt gammeldags andaktsliv. De har vært på ungdomsmøter, men de unge er vokst opp med mobilen i hånden og ved sengekanten. Pauser med stillhet er de ikke vant til. De får aldri roet seg ned til å være tilstede og møte disse følelsene som beveger seg under overflaten.

-På bibelskolen snakker vi veldig mye om livet. Hvorfor tenker vi som vi gjør? Hva sier du om deg selv? Hva sier du om gudsbildet ditt? Vi er fokusert på at de skal falle til ro i seg selv og sitt Gudsbilde, og avsløre mange av de løgnene de kan tro på, slik som at de må prestere for å være gode nok for Gud. Så det handler om å få fokuset på korset, det fullbrakte verket, slik at det blir utgangspunktet som en tjener ut i fra.

Daniel: -Vi ser det er en veldig søken fra ungdommer etter bekreftelse fra andre rundt seg. Da tenker vi at bibelskolen er en trygg landingsplass å komme til for å bli sikker i sin identitet, og forstå at de allerede er bekreftet av Gud. Derfor snakker vi mye i starten om hjertet vårt og Guds farskjærlighet. For mange er faktisk det med farskjærlighet en utfordring i dag. Vi tenker det er viktig å få en sunn balanse før en går inn misjonsoppdraget. Med andre ord, et både innover og utover fokus.

Thomas: -Også ser vi jo at det er viktig med balanse. Elevene skal ikke bare finne seg selv, de skal også kunne få et innblikk i misjon og kall. Det er en av grunnene til at vi kobler opp mot Sarons Dal. Det er også en mangel i Norge på kirkeledere og pastorer. Så vi tenker hvordan vi kan legge til rette og få fasilitert det. Hvis ikke morgendagens kirkeledere blir produsert på bibelskolene, hvor blir de produsert da?

– Vi ser at det har aldri vært flere som har tatt teologisk høyere utdannelse på universitetet, men det har aldri vært mere behov for pastorer. Også hører vi jo om de mange som tok bibelskolen i Sarons Dal som har preget kirke-Norge og misjon til de grader etterpå. Så det å komme til Sarons Dal gjør virkelig inntrykk. Vi vil at elevene skal bli inspirert, men også smittet av dette misjonsfokuset, enten det gjelder vårt eget land, eller feltene der ute. Hva ligger i arven her i Sarons dal? Det er et vanvittig godt verktøy vi kan forvalte gjennom bibelskolen!

MØT 4 AV ELEVENE FRA FILADELFIA BIBELSKOLE:

Samuel Ordin Erøy (20), Mysen:
-Jeg merker at det er noe med det å leve radikalt for Jesus som river i meg uansett om jeg skal til Afrika eller tilbake til Mysen. Det er noe jeg merker i Sarons Dal, det er et sted der folk har gjort og levd ut det Jesus sier!

Hvorfor har du valgt å gå på bibelskole?
-Nei det begynte med en lengsel etter mere av Jesus. Jeg går nå andre året på bibelskolen og har vært på misjonsturer til Spania, Belgia, Paris og Jørpeland og Mysen.

Hva er din historie?
-Jo, jeg er oppvokst i et kristent hjem og opplevde veldig tidlig at Gud ville ha noe med meg å gjøre. Jeg husker spesielt en biltur der jeg plutselig bare fikk en masse idéer om hvordan vi kan drive kirken og hva vi kan gjøre for ungdom. Også sa jeg høyt at jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg får så mange idéer når jeg hører på kristen musikk. Da gikk jeg bare i 6. klasse! Da sa mamma at det er sånn Gud snakker. Og da fikk jeg en åpenbaring om at Gud vil ha noe med meg og gjøre, og ikke bare foreldrene mine. Jeg har allerede vært ungdomspastor i vår menighet, så jeg ble kastet inn i slike roller ganske tidlig. Jeg fikk kjenne på livets stormer som leder, allerede før jeg begynte på bibelskolen. Men nå kjenner jeg at hvis jeg skal tilbake i dette når jeg er ferdig her, er det ikke jeg som skal prestere, men at Han skal få lov til å bruke meg som Han vil!

Hva tenker du at ungdommer i dag trenger, når du skal være ungdomspastor?
-Det første navnet Gud får i Bibelen er et ordspill på at Gud er en Gud som ser. Jeg tenker at det er noe av det første vi må gjøre, å se. Hvis jeg ikke har glede av å forstå ungdom og det vi står i, har ikke jeg noe jeg skulle gjort med mennesker. Så se og forstå er det som er viktig. Ungdommer trenger å bli sett og verdsatt.

Mads Risan (22), Farsund:
-Det er inspirerende å være her i Sarons Dal. Det var tankevekkende å høre at 45 prosent av verdens befolkning fremdeles er unådde, men at de fleste misjonærene drar til land og områder som er nådd med evangeliet.

Hvorfor har du valgt å gå på bibelskole?
-Jeg har alltid hatt lyst på et friår etter studiene og fikk anbefalt Filadelfia av min søster, som hadde hørt mye bra om denne skolen.

Hva er ett av de største inntrykkene så langt?
-Det var nok misjonsreisene. Vi har vært i Israel og Spania, Belgia og Nederland og Frankrike. Det jeg aldri glemmer er da vi gikk rundt EU bygningene i Brussel og ba for EU parlamentet. Så møtte vi en gjeng sørkoreanere på samme størrelse som vår gruppe. De var i samme oppdrag som oss, og gikk rundt og ba. Så vi ble stående der sammen og lovprise. Det var veldig sterkt å møte brødre og søstre fra et helt annet sted, og føle så sterkt på felleskap og at vi elsker hverandre. De var så snille og vennlige at nå har jeg lyst til å reise til Sør-Korea! De fortalte de hadde møtt litt rasisme og triste ting i Europa, det syntes jeg var veldig leit. De gav ut en kjøleskapsmagnet, den har jeg spart på. De var så lykkelige over å bare være der med oss.

Har du alltid vært kristen?
-Ja, hele livet egentlig. Jeg vokste opp i kristent hjem og har vært tydelig hvem jeg tror på. Har gått i en fin misjonsmenighet i Farsund. Jeg har klart å stå fast selv om det har vært tøft og vennene mine har drukket. Har blitt stilt til veggs, men har også opplevd respekt.

Har du lært noe nytt som du ikke visste før?
-På bibelskolen har det vært mye hjertefokus. Jeg har levd et liv med en far som ikke var der, og har derfor hatt en anstrengt relasjon i livet med Gud som farsbilde. Jeg har vært redd Han skulle bli sint og forlate meg om jeg gjør noe galt. Jeg har lært mer å kjenne Gud som far, og brutt noen av de løgnene som jeg har kjent på. Nå er det spennende å finne ut av hva jeg skal gjøre videre, kan kjenne på flere ting og er nok litt eventyrlysten.

Lisa Gundersen (20), Kristiansand og Emma Aateigen Andersen (21), Kristiansand:
Emma: -Det var veldig fint og sterkt å høre historien til Sarons Dal, og hvordan det startet.

Lisa: -Ja, spesielt historien til Kari Edvardsen som ung mor og kone, og hvordan Aril og hun begynte å bygge opp Sarons Dal, og det de har opplevd!

Emma: -Vi får se at det finnes ingen begrensinger for Gud!

Hvorfor bibelskole?
Emma: -Det var veldig naturlig, har vokst opp i Filadelfia, og har skjønt at det er et godt fundament for livet videre.

Lisa: -Jeg gikk rett fra videregående, jeg ville lære mer om Bibelen. Jeg ser at jeg har fått vokse i min identitet som kristen. Også er det veldig bra med bibelskole i egen by. Jeg går i Den norske kirke og jobber med kirkens ungdomsprosjekt som heter KUP. Det er veldig bra. Det som jeg synes er fint der, er at det kommer masse folk som ikke er kristne!

Emma: -Jeg har en lengsel som Gud har latt vokse, jeg skjønner at det er alltid noe mer å hente fra Gud, og at en aldri blir utlært.

Lisa: -Og en god bonus er muligheten til å reise og ha praksis. Nå skal vi begge to ha praksis i sjømannskirken i Los Angeles nå i mars. Det gleder vi oss veldig til!

 

Kilde: Troens Bevis bladet mars 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter