Tentro: «Sammen om det viktigste vi har!»

I disse dager er det tentro-avslutning og konfirmasjoner over hele landet. Etter to år med nedstenging, kunne tentroelever langs sørlandskysten fra Arendal til Lister regionen endelig komme sammen på en felles leir – i god tenåringsstil!

I mars var 57 ungdommer og ca. 30 ledere samlet på Solstrand Camping til den første tentro-leiren etter korona nedstengingen. De kom fra Arendal, Grimstad, Mandal, Vigeland, Spangereid/Svennevik, Lyngdal og Kvinesdal.

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som kan velges i stedet for kirkelig eller borgerlig konfirmasjon. Dette er et nasjonalt undervisningsopplegg, og alle kirker som tilbyr dette har vært igjennom et lederkurs. Ifølge Pinse Ung var det 130 registrerte tentro-grupper i 2021.

Statistikker viser at de fleste som er kristne tar imot troen før de fylte 25 år. I tillegg er det et kjent faktum at de fleste unge tar imot troen på leir, enten det er en konfirmasjonsleir, stevneleir eller menighetsleir.

Men helgen på Solstrand fikk også preg av tiden vi lever i. Under første samling fikk de nærmere 60 ungdommene høre at en større gruppe mennesker kunne komme når som helst, da Solstrand camping også er blitt akuttmottak for flyktninger fra Ukraina.

-Først må en huske at det er helt vanlige mennesker vi møter, minnet leirsjef Espen Askildsen fra Arendal dem om.

–De har flyktet og er slitne og trøtte. Nå skal vi være gode nordmenn, og ta godt imot dem! Være hyggelige, smile og hilse. Og ikke gjøre ting som kan skremme dem.

-Så all form for fyrverkeri er strengt forbudt, la han til.

-Det har vært gøy, og vi er blitt kjent med nye. Det gøyeste var Team Challenge. Også har det vært fine møter, sier Tentroelevene David Haugstad (f.v.), Isak Andre Larsen og Erik Araujo.

 

Tentro-leder i 25 år
Pål Kristian Helmersen fra Mandal har vært med og ledet tentro-arbeidet i den sørlige regionen av landet gjennom en rekke menigheter siden 1997. Da begynte han som ungdomspastor i Pinsemenigheten Salen og den frie Misjonsmenigheten i Flekkefjord. Han har også vært ungdomspastor i Lyngdal Misjonsmenighet en rekke år, og er nå frivillig medpastor i Familiekirken i Mandal. Han er spesielt stolt over at hans datter, Sara, også er med som tentro-leder på leiren for åttende året på rad. Denne gangen ledet hun også lovsangen.

Hva er det som er så spesielt med en tentro-leir?
-Vi vet at mange unge har en hunger og lengsel etter noe mer. Det er en unik alder, 14-15 år, der det handler om at troen må bli deres egen. Slik jeg ser det, handler det om to ting, de må finne seg selv, og de må finne Jesus.

-Vi vet også at de fleste kristne tar imot troen som unge, og på en leir. Der åpner en seg lettere. Så vi har stor forventning til møtene, spesielt lørdags kveld!

Hvordan har de unge forandret seg i løpet av årene du har ledet tentro-arbeidet?
-Der vil jeg si at de unge er de samme, de går igjennom de samme prosesser og står overfor de samme grunnleggende valg, men samfunnet har forandret seg og det er mye mer press for dem nå – på alle plan.

Hvorfor stiller du opp som tentro-leder, år etter år?
-Jeg har jo et hjerte for ungdom, og har jobbet med dem i alle år. Også tenker jeg at vi som tentro-ledere er sammen om det viktigste og det beste i livet, det finnes egentlig ikke noe større enn å kunne dele troen vår med de unge!

-I tillegg har jeg selv fått gleden av å følge flere konfirmanter videre inn i det voksne livet, jeg har både døpt og viet dem og barnevelsignet barna deres, og har fått oppleve at flere er blitt pastorer og har ellers godt veien videre ut i tjeneste. Vi tror på og investerer i de unge. Det er utrolig viktig med gode voksne ledere som er lekne, som ser de unge og møter dem der de er, og som selv virkelig tror på det vi formidler til dem. De unge vil ha det som er ekte, ikke bare tillært kunnskap.

«Det handler om å styrke grunnen under de unges føtter og gi dem et varmt hjerte i brystet, en høy himmel over livet og en gylden horisont i det fjerne. Troen på Jesus skal bli deres egen!»

Hva vil du si er unikt med tentro-undervisningen?
-I motsetning til kirken, trenger ikke konfirmantene å være døpt for å bli konfirmert hos oss. Det handler ikke om å bekrefte dåpsløftet. Vårt mål med undervisningen kan sammenfattes i tre ord: oppdagelse, opplevelse og oppdrag. De skal forstå hva evangeliet er, smake og se at Gud er god, og vite at det finnes en plan med deres liv. Det handler om å styrke grunnen under de unges føtter og gi dem et varmt hjerte i brystet, en høy himmel over livet og en gylden horisont i det fjerne. Med andre ord, at troen på Jesus skal bli deres egen!

Tentro-elevene hadde mye moro med leker og konkurranser under leiren på Solstrand.

 

Historisk perspektiv
En rask google sjekk viser at selve ordet konfirmasjon stammer fra det latinske ordet confirmare. Den latinske betydningen er bestyrke/bekrefte. Det er nettopp det en gjør ved en konfirmasjon. En skal bekrefte sin tro og sin styrke i troen.

Ordet kom i bruk, som en kristelig handling, allerede rundt år 450. Biskopen Faustus av Riez brukte ordet for å betegne overgangen i forhold til dåpen. I prekenen han holdt da, skal han ha sagt; i dåpen blir vi gjenfødt til livet, og i konfirmasjonen blir vi konfirmert til kamp.

Konfirmasjon fikk sitt offisielle feste i Norge i 1736. Da ble det pålagt ved lov at alle skulle konfirmeres. Det skjedde med en offentlig kristen eksamen, samt en kirkelig innvielse med forbønn og håndspåleggelse. Det ble et juridisk skifte i livet. Besto man konfirmasjonen, fikk man en konfirmasjonsattest. Denne attesten var avgjørende for mange ting i livet. Uten denne kunne man for eksempel ikke gifte seg eller utføre militærtjeneste.

Det var knallharde krav for å få bestått på en konfirmasjonseksaminasjon. Besto man ikke, fikk man ikke innpass i den voksne verden, og måtte forsøke seg på nytt året etter. Denne praksisen ble opprettholdt frem til 1912. Fra 1920 ble konfirmasjonen en ren velsignelseshandling. I 1951 ble borgerlig konfirmasjon også innstiftet.

Tentro-konfirmasjonen er derimot en frikirkelig konfirmasjon. Den innebærer ingen forpliktelser i forhold til menigheten som arrangerer konfirmasjonsundervisningen. Deltakeren trenger ikke å ha medlemskap i en frikirkelig menighet eller tilhøre en kristen sammenheng. Dette er åpent for alle.

Målet er å gi tenåringene et solid grunnlag for å ta egne valg. Derfor stilles det ingen krav om å være døpt eller la seg døpe.

Leirprest Thomas N. Eriksen fra Jørpeland taler på en kveldssamling. Det var rundt 60 elever fra hele Sørlandskysten som deltok på leiren.

 

Det store valget
Det var spesielt stor spenning blant tentro-lederne knyttet opp mot lørdagskvelden under leiren. Erfaringsmessig er det denne kvelden at det åndelige gjennombruddet for flere ungdommer kommer, og var derfor målet for mange av bønnene blant tentro-lederne under leiren.

Kvelden begynte med leker og konkurranser fra plattformen, styrt av ungdommene selv. Etter en liten kiosk pause og lovsang, begynner leirprest Thomas N Eriksen fra Jørpeland sin kveldstale, der han kortfattet forklarer kjernen i evangeliet.

-Jeg har gode nyheter om seier i krig, begynner leirpresten.

-Jesus stod opp fra de døde, og krigen er vunnet mot synd og død. Det betyr at det er tilgivelse for ting vi gjør, og som andre har gjort mot oss!
Djevelen lyver, det var han som fant opp fake news. Vi tror at det viktigste i livet er å ha ditt eller datt. Og mange tror at de ikke er verd noe. Det er fake news. De kan tro at de er så ødelagte at de kan ikke brukes til noe. Det er også fake news. Grunnen til at du er her er at du skal høre dette: DU ER VERD Å DØ FOR! Så stor verdi har du! Jesus døde for deg.

Det er blikk stille i salen. De unge blir invitert til å reise seg om de vil ta imot Jesus. Minuttene går. Lovsangen lyder stille i bakgrunnen. Så begynner én etter én å reise seg i stolradene. Øynene til flere av tentro-lederne blir fuktige mens de ser hvem som reiser seg. Trosfrø som er blitt sådd i løpet av året har begynt å spire.

Etter en felles frelsesbønn, som kanskje også bekrefter en barnetro for enkelte, er en rekke ledere klare på den ene siden av lokalet til å be for de som ønsker forbønn. Det tar ikke lang tid før det er bønnekø foran lederne. De unge kommer alene eller i grupper med armene rundt hverandre. Det er tydelig at budskapet har grepet dem. Dette er noe de kjenner seg igjen i. Og noe de vil ha.

Under siste samling søndag morgen før leiren er ferdig, får de høre fortsettelsen fra talen kvelden før fra leirpresten:

-Krigen er vunnet, men det er allikevel en kamp om oppmerksomheten din. Det er tre ting dere må huske som vi alle trenger for å stå i troen. Bønn, Bibelen og kristent felleskap!»

Les også historien til Sara, som var med på leiren som medhjelper

Kilder:
kristendommen.no
pinseung.no/tentro/

Kilde: Troens  Bevis bladet for mai, 2022.

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter