Abrahams ætlinger tar imot Jesus i Egypt

Nær 100 tok imot Jesus som frelser i løpet av en weekend i Assuit, Øvre Egypt.  Mer enn 50 % var muslimer.

I november 2021 hadde jeg gleden av å holde møter og seminarer utenfor byen Assuit, samt tre dagers seminar for 65 deltakere i Kairo, sammen med min kollega, Jan Christensen, fra Arendal.

Menigheten ved Assuit ble grunnlagt for 15 år siden av pastor Rafaat Magdy. I senere tid har mennesker strømmet til møtene fra praktisk talt hele Egypt, fra Alexandria i nord til Aswan i sør. De reiser i flere timer med tog, buss og bil, for å ta del i åndsutgytelsen, som finner sted i menigheten, som tilhører Assemblies of God i Egypt.

Folk kommer til kirken tidlig søndag morgen og blir værende til langt ut på ettermiddagen. Et kølapp-system sikrer at alle får nok tid til forbønn og åndelig veiledning. Ryktene om hva som skjer i denne menigheten har gått ut over hele landet, og er grunnen til at folk tiltrekkes kirken fra fjernt og nær.

Fra Gudstjenesten søndag morgen der 60 mennesker tok imot Jesus som frelser ved Assuit. Harald Mydland forkynner evangeliet tolket av Moody Girgis, som var en av Aril Edvardsens tolker under besøket i 1999.

 

60 søkte frelse søndag morgen
Jeg forkynte evangeliet først fredags kveld, da 30 personer gav respons på frelsesinnbydelsen. På Gudstjenesten søndag formiddag, var nærmere 1000 mennesker til stede i fullsatt kirke.

Ved møtets avslutning tok 60 imot Jesus Kristus som frelser. En mektig opplevelse! Trolig var mer enn 50 % av disse muslimer, som lengter etter svaret på sin åndelige lengsel. Alle frelsessøkende noteres og følges opp av kyndige veiledere.

Etter misjonsseminaret lørdags ettermiddag, samlet en gruppe tenåringer seg til inderlig bønnefelleskap oppe i kirken, hvor de lå på kne og ba til Gud. Dette gjorde sterkt inntrykk, og vitner om ektheten i den vekkelsen som for tiden skjer i Øvre Egypt.

Aril Edvardsen forutså åndsutgytelsen over den arabiske verden
Ifølge Matteus 24:14 skal evangeliet om Guds Kongerike og frelsen i Jesus, forkynnes for alle etniske folkegrupper, før vår tidsalder er til ende. Verdensvekkelsen har pågått i flere verdensdeler de siste tiårene, men fortsatt fins et stort område på kartet hvor innhøstningen enda ikke har brutt helt gjennom; nemlig den arabiske og muslimske verden.

Gjennom 1990-årene talte og skrev Aril Edvardsen, gjentatte ganger om den kommende vekkelsen blant Abrahams 8 sønner og deres etterkommere. I 1997 ga Aril ut boka: «Ørkenfolkene bøyer kne», hvor han deler «den nye åpenbaringen»; Bibelens mektige løfter om velsignelse og frelse for hele Abrahams ætt mot tidsalderens ende. Dette er meget spennende og tidsaktuell lesning!

Senere utgav Aril flere profetiske bøker om Bibelens endetidsdrama i Israel og Midt Østen. Vi lever i høyprofetiske tider hvor temaet i disse bøkene blir mer og mer aktuelt, og derfor bør studeres på nytt, av alle som er opptatt av det Gud gjør i dag og i tiden som ligger foran.

Aril Edvardsen taler til tusener i Assuit, Øvre Egypt, i februar 1999. Han var invitert til den årlige festivalen som holdes på det berømte Lillian Trashers barnehjem i byen.

 

Troens Bevis i Egypt
Det strategisk meget viktige landet, Egypt, spilte i årene før og etter årtusenskiftet, en svært viktig rolle i Troens Bevis’ satsning for å nå Midtøsten og Nord-Afrika med evangeliet. Aril Edvardsen besøkte Egypt første gang i 1966. Fra 1967 begynte Troens Bevis å støtte titalls nasjonale vitner gjennom Innfødt Evangelist Misjon.

Støtten skjøt fart etter at datidens leder for Assemblies of God, Ayad Shenouda besøkte sommerstevnet i 1967. I tillegg til de nasjonale evangelistene støttet Troens Bevis Assemblies of God’s bibelskole, samt trykking av titalls tusen arabiske bibler i flere år.

Aril Edvardsen holdt predikantseminar for 130 pastorer og ledere i Port Said i 1997. I 1999 var han tilbake og holdt møter i Assuit og Kairo. I Assuit talte Aril for 10-15 000 mennesker på den årlige festivalen, som holdes på det berømte Lillian Trashers barnehjem. Folk søkte frelse både i Assuit og Kairo.

Profetiene oppfylles foran våre øyne i Egypt
Egypt, med sine 105 millioner mennesker, er det mest folkerike og innflytelsesrike blant de 21 arabiske landene i verden. Derfor spiller landet en meget viktig strategisk rolle i arbeidet med å nå den arabiske verden med evangeliet.

Bibelen har svært mye interessant å si om vekkelse blant Abrahams sønner og ætlinger i endetiden, ikke minst Egypt. Jesaja kapittel 19 omtaler i sin helhet en mektig landsvekkelse som vil påvirke hele nasjonen Egypt. Landet vil oppleve vanskelige tider med interne problemer og utfordringer, både politisk, kulturelt og i naturen, men også en mektig åndsutgytelse, som vil føre millioner av egyptere til Jesus.

Et alter midt i landet
Jesaja 19:18 sier at det kommer en dag da fem egyptiske byer skal tale Kanaans språk og sverge ved Hærskarenes Gud. Vers 19: «På den dagen skal det være et alter for Herren midt i landet Egypt, og en støtte for Herren ved grensen.» Studerer du kartet for Egypt vil du se at Assuit, med sine rundt 500 000 innbyggere, ligger midt i landet. Dette er meget interessant ut fra den vekkelsen og åndsutgytelse som finner sted, nettopp i dette området i våre dager.

I Jesaja 19:20-21 står det videre: «Den skal være et tegn og et vitnesbyrd for hærskarenes Herre i landet Egypt. For de skal rope til Herren på grunn av undertrykkerne, og Han skal sende dem en Frelser og en Stridsmann, og Han skal utfri dem.

Da skal Herren bli kjent i Egypt, og egypterne skal kjenne Herren på den dagen, og de skal tilbe Ham med slaktoffer og grødeoffer. Ja, de skal avlegge løfte for Herren og holde det.»

Alliansen mellom Egypt, Assyria og Israel
Jesaja 19:22 slår fast at Egypts befolkning skal vende om til Herren, og Han skal bønnfalles av dem, og Han skal lege dem.

På den tiden skal det være en «ryddet vei» fra Egypt til Assyria (områder i Syria og Irak), og Egypt skal tjene sammen med Assyria. På den dagen skal Israel være en av tre sammen med Egypt og Assyria, en velsignelse midt på jorden, som hærskarenes Herre velsigner og sier:
«Velsignet er Egypt, Mitt folk, og Assyria, Mine henders verk, og Israel, Min arv.»

Rune og Sølvi sammen med  bl.a. Merzek (t.h.), og den egyptiske tolken og hans kone i Egypt i 2019. Det var 90 arabere fra 60 ulike steder i Egypt som deltok på konferansen om kirkeplanting og menighetsvekst.

 

Rune Edvardsen i Egypt
Rune har besøkt Egypt de senere årene og ført samtaler med sentrale egyptiske ledere. Troens Bevis’ satsning i Egypt er for tiden i hovedsak knyttet til underhold av nasjonale evangelister.
Vi kommer til å høre mye mer fra Egypt, Israel og Midt Østen i de kommende årene!

 

Kilde: Troens Bevis bladet for februar, 2022.
Bli kjent med historien – en spalte der vi intiverer våre lesere  med på dypdykk i Troens Bevis sin eventyrlige historie, for å trekke historiske linjer fram til vår tide misjonsarbeid ut  fra Sarons Dal. 

 

Se også:

Medie-eventyret som sprengte grenser del I

Medie-eventyret som sprengte grenser del II

 

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

Du kan støtte misjonsarbeidet ut ifra Sarons Dal med en gave:
Bærekraft – En bære kraftig måte å støtte på

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter