Medie-eventyret som sprengte grenser (del I)

Bli kjent med Troens Bevis sin eventyrlige misjonshistorie som sprengte grenser og tok evangeliet til unådde folkegrupper. Les del I her:

I  denne spalten inviterer vi våre lesere med på dypdykk i Troens Bevis’eventyrlige historie, for å trekke historiske linjer fram til vår tids misjonsarbeid ut fra Sarons Dal.
Følg den spennende utviklingen fra masse evangelisering gjennom mediekanaler med enorme dekningsområder, frem til i dag der hver innfødt evangelist har sin egen kanal i mobilen gjennom sosiale medier.

Mirakelfilmøter i Norge
Grepet av verdensvekkelsen begynte Aril Edvardsen, grunnlegger av Troens Bevis, allerede i 1960-årene å spre evangeliets Gode Nyheter ved bruk av massemedia. Høsten 1962 ble såkalte «filmmøter» introdusert på ulike steder i Norge. Her ble det vist film fra store massemøter holdt av evangelistene TL Osborn og Oral Roberts.

Aril skriver i bladet Troens Bevis: «Du ser tusener bli frelst, blinde få syn, lamme gå og alle slags sykdommer helbredet i Jesu navn. La også oss kristne i Norge benytte oss av dette middelet som Satan har funnet som et mektig våpen, og har sendt millioner av filmer utover jorden og forført og bundet millioner sinn og tanket. Denne verdens barn er visere enn lysets barn».

Under filmmøtene rundt i landet søkte folk frelse og syke ble helbredet. Flere av filmene ble senere vist på den første Skandinaviske bibel og misjonsuken i Kvinesdal september 1964.

Troens Bevis lydbåndsentral og lydbåndkringkaster
Fra 1965 ble det introdusert en lydbåndsentral med mål om å spre evangeliske lydbånd av møter, taler, sang og musikk over hele Skandinavia. Gjennom bladet Troens Bevis oppfordres folk til å arrangere møter i sine hjem, og forkynne evangeliet ved hjelp av lydbånd fra Sarons Dal.

Kort tid etter opprettet Troens Bevis en gratis abonnementsordning på lydbånd betegnet «Troens Bevis lydbåndkringkaster», som sendte månedlige programmer til abonnenter over hele Skandinavia.

Troens Bevis film
I 1966 tas film i bruk og tre nye misjonsfilmer introduseres: Disse er Corsica – Middelhavets perle, Ørkenens sønner og døtre, samt Sigøyneren – vandreren under stjernene. Senere kommer filmer med opptak fra Israel.

Aril skriver i Troens Bevis: «Filmen har vist seg å ha en kolossal makt over menneskesinnet, og Satan har brukt den til fulle. Men filmen kan også brukes i Guds tjeneste når det gjelder misjonens sak».

I 1966 talte Aril Edvardsen på en sigøynerkonferanse. Det førte til at han begynte å sponse et radioprogram med evangelisk innhold til lyttere bak jernteppet.

 

Evangeliet over radio
På en sigøynerkonferanse i 1966 møtte Aril den bulgarske pinselederen Haralan Popoff, som sendte radioprogram med evangelisk innhold til landene «bak Jernteppet». Over Radio Monte Carlo bestemte Aril seg for å sponse ett program pr. uke, kr. 1 200 pr. måned.

I 1968 begynner Troens Bevis samarbeid om sendinger fra Addis Abeba, som dekker hele den arabiske verden. Fra 1969 startes samarbeid om radiosendinger fra Thailand. I 1970 nås 1 milliard mennesker gjennom radio. 13 stasjoner sender radioprogram støttet av Troens Bevis. Ved hjelp av 4 stasjoner nås Kina med 800 millioner gjennom 18 timers program hver uke.

I 1978 begynte Troens Bevis å sende på Radio Luxemburg.

 

Sendinger over Radio Luxemburg
Radiomisjonen ekspanderer gjennom 1970-årene og omfatter snart tre verdensdeler inklusive datidens Sovjetunionen. I 1978 begynner Troens Bevis sendinger gjennom Radio Luxemburg til 14 øyer i Det Karibiske hav fra øya Barbados. Radiostasjonene har stått i kø, men direktøren for CBC signerer kontrakt om sendetid med Aril.

Men ikke alle hadde like stor tro på Arils «syner og visjoner» om evangeliet ut gjennom eteren. Blant dem var en av elevene fra bibelskolen i Sarons Dal. I påsken 1978 drar han hjem til Trøndelag på ferie. En dag spenner han på skiene og drar langt inn i fjellheimen. På en topp får han øye på en mann som sitter og hviler seg.

Eleven spør om han er kristen. Nei, verken han eller noen i hans familie er kristne. «Går du aldri i kirke eller bedehus og hører Guds ord», undres eleven. «Nei, jeg har aldri vært på noen slike steder, men vent litt – jeg lytter til Aril Edvardsen på Radio Luxemburg!»

Det satte en støkk i bibelskoleeleven, som plutselig forstod betydningen av radioarbeidet og at dette var Guds visjon. Mot slutten av 1970-årene ble radioprogrammet «Miracle» introdusert og snart sendt til millioner av lyttere i mange land.

Medierevolusjonen i 1980-årene
Medierevolusjonen øker med tiltagende styrke utover i 1980-årene da TV etter hvert tas i bruk. Mer om medierevolusjonen i kommende Troens Bevis blad.

Les del II her

Kilde: Troens Bevis bladet, November 2021.

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter