Medie-eventyret som sprengte grenser (del II)

Det var store gjennombrudd for evangeliet som skjedde da det ble mulig å ta i bruk satellitt-TV direkte fra Sarons Dal. Les del II av medie-eventyret.

I denne spalten inviterer vi våre lesere med på dypdykk i Troens Bevis’ eventyrlige historie, for å trekke historiske linjer fram til vår tids misjonsarbeid ut fra Sarons Dal.

Medierevolusjonen i 1980-årene
Medierevolusjonen økte med tiltagende styrke utover i 1980-årene. Troens Bevis mars 1981 utkom som et «profetisk spesialnummer», om den kommende revolusjonen innen satellittkommunikasjon som nå var like om hjørnet. Bladet ble delt ut til alle stortingsrepresentanter, etter at Aril Edvardsen hadde drevet lobbyvirksomhet, for å gjøre de folkevalgte oppmerksomme på hva som var på gang i Sarons Dal. Aril skriver:

«Troens Bevis’ skritt inn i tv- og satellittkommunikasjon vil bli det største trosskritt i mitt liv. Dersom vi lykkes i disse planer, har vi seiret. Da har jeg fullført de virkegreiner Gud ga meg å utbygge til bruk for utbredelsen av Jesu evangelium til vår generasjon. Fra da av vil vi nå vidt utover jorden.»

Før jul i 1980 vedtok styret i Troens Bevis Verdens Evangelisering bygging av et nytt tv-hus, som skulle romme den kommende storsatsningen på tv. Rune Edvardsen nedla grunnsteinen for det nye tv-huset under sommerstevnet i 1981, sammen med forkynneren Ingolf Kolshus. Vinteren 1983/84 tok Europa for alvor steget inn i tv-satellitt-alderen. Arils budskap til norske politikere var klart: Nå må Norge ta konsekvensen av den europeiske tv-satellittsituasjonen og oppheve kringkastingsmonopolet snarest!

En ny dag i Europa
I pinsen 1981 var Aril Edvardsen hovedtaler på Olympiastadion i Berlin, sammen med flere kjente forkynnere. Under disse dager profeterte Aril om en ny dag i Europa, der Berlin-muren skulle falle, og Guds herlighet fylle himmelrommet over hele Europa fra øst til vest.

Aril gjentok disse profetiske signalene flere ganger. Nå skulle ikke bare døren stå åpen, men «veggene falle ut». Det ville snart bli mulig å forkynne evangeliet over Europa gjennom radio og tv. Under sommerstevnet 1981 ble norske politikere på tvers av partilinjene invitert. Med unntak av SV, ga samtlige løfter om oppmykning av NRK-monopolet.

Gjennombrudd innen radio og tv
Våren 1982 ble det besluttet å gå til innkjøp av tv-buss, før bygging av et tv-hus. Tv-bussen ble innviet under sommerstevnet 1982, og hadde alt nødvendig utstyr for moderne, profesjonell videoproduksjon. Høsten 1982 ble radioprogrammet Ny Dimensjon distribuert til nærradiostasjoner utover i Norge.

Våren 1983 stod massekommunikasjonssenteret klart til bruk i Sarons Dal. Senteret inneholdt trykkeri og bokforlag, radiostudios og kassettkopieringsutstyr, samt tv-studio inkludert en 4-kamera-tv-buss. Evangeliet ble på dette tidspunkt spredt til 50 radiostasjoner i alle verdensdeler.

Fra 1984 opplevde Troens Bevis gjennombrudd innen radio og tv-arbeidet. Dette skjedde samtidig med at kringkastingsmonopolet ble oppløst i de nordiske landene. Framgangen for mediearbeidet fra Sarons Dal fortsatte utover i 1980-årene, og nådde etter hvert millioner av mennesker i mange land.

Jorden rundt på tre sekunder
I 1995 gjorde Troens Bevis avtale med Eutelsat II F3 om satellittsendte tv-program. 6. januar 1996 gikk den første sendingen på luften med et halvtimes program i uken. Aril Edvardsen betraktet satellittevangeliseringen som en direkte oppfyllelse av Åpenbaringen 14:6, om «budbæreren i himmelrommet som forkynner evangeliet på mange språk samtidig.»

Ved årtusenskiftet kunne potensielt 3.4 milliarder mennesker, halve jordens befolkning, høre Miracle-programmet fra Sarons Dal på radio. Rune Edvardsen skrev lederen i aprilutgaven 1997 av Troens Bevis med tittelen: «Jorden rundt på tre sekunder.»

Miracle kanalen gikk på lufta i 1997. Her er produksjonsteamet nede i TV-studio under en innspilling. Alle programmene ble etterhvert laget på arabisk, morsmålet til de fleste TV-seerne.

 

Rune skriver:
«Miracle Channel er på luften fra 4. april 1997. Sarons Dal er den første kristne organisasjonen med egen UP-Link. Fra lille Kvinesdal går nå evangeliet direkte ut til hele Midtøsten, hele Europa og store deler av Nord Afrika. Nå er synet pappa fikk blitt virkelighet: Fra denne lille dalen skal evangeliet forkynnes til hele jorden via media. I dag når vi 3-4 milliarder mennesker. Nå blir det enda større effektivitet over satsningen for muslimene.»

Lynet slo ned
Under sommerstevnet 1997 skulle det for første gang sendes direkte fra et møte i Sarons Dal, til de arabiske landene i Midtøsten og Nord Afrika. De av oss som gjestet sommerstevnet dette året, fikk en opplevelse vi aldri glemmer.

Begivenheten skulle finne sted fredag ettermiddagsmøte før siste stevnehelgen. Dagen opprant med skyfri himmel. Det flotte været fortsatte utover ettermiddagen, men minutter før sendingen skjedde det helt utrolige!

En mørk sky kom sigende innover og stanset like over Kvinesdal. Det var som om mørkets krefter raste, og mobiliserte i et siste forsøk på å stanse sendingen. Dette skjedde samtidig med at stevnefolket samlet seg i hallen for å bivåne den profetiske begivenheten.

I nøyaktig samme sekund som møtet i stevnehallen skulle kringkastes direkte utover de arabiske landene, slo plutselig lynet ned i satellittsenderen. Direktesendingen ble forsøkt igangsatt gang på gang, men uten å lykkes.

Deretter slo lynet ned i senderbussen som stod parkert utenfor, og koblet ut all teknikk. Og som om det ikke var nok:

Til sist gikk selve strømforsyningen. Det gikk et grøss gjennom den store folkemengden, som aldri glemmer den nifse påminnelsen om de krefter i himmelrommet som ble rokket. Aril Edvardsen gikk på plattformen og sa blant annet:

«Her fikk vi en sterk påminnelse om å be for arbeidet. Vi fikk en leksjon om kampen i himmelrommet. Det er demoner som vil hindre oss. Men Josva gikk mange ganger rundt Jerikos murer før de falt, og vi skal heller ikke gi opp. Djevelen ønsker ikke at vi skal nå de siste folkeslagene på jord – deriblant araberne.» Fem minutter etter at sendingen ble gitt opp, skinte sola fra skyfri himmel.

Det hører med til historien at direktesendingen ble gjentatt søndags kveld, med enda flere mennesker i hallen. Da gikk alt som smurt! Muslimer over hele Midtøsten og Nord- Afrika, og flere andre etter hvert, fikk i årene som fulgte, høre de gode nyhetene om frelse og evig liv i Jesus Kristus, gjennom tv-programmene fra Sarons Dal.

Kongebesøk i Sarons Dal, 24. juni 1998. Kongeparet får høre historien til Miracle kanalen av Aril Edvardsen.

 

Muslimer i land etter land finner Jesus gjennom Miracle Channel
Etter årtusenskiftet fortsatte Troens Bevis å spre evangeliet gjennom den såkalte «Miracle Channel.» Tusener i mange arabiske land har tatt imot Jesus som frelser gjennom denne satsningen på satellittevangelisering, og etter hvert også sosiale media.
Noen av landene har så få som 0.1 % evangeliske kristne, og hungeren etter livets viktigste budskap er meget stor.

Gjennom oppfølgingskontor i Midtøsten og Nord Afrika får seerne kontakt med veiledere, som følger dem opp etter tv-programmene. Det meste av oppfølgingen skjer nå gjennom sosiale media, e-post, Skype og Facebook, i motsetning til tidligere, da folk ringte inn eller skrev responsbrev.

Ett eksempel: Bare i 2015 var 4.5 millioner arabiske tv-seere i kontakt med oppfølgingskontorene gjennom internett og sosiale media.

Omfattende respons fra takknemlige seere
Her er noen eksempler på respons fra muslimer i ulike land innkommet til oppfølgingskontorene våre:
En mann fra Nord Afrika ringte inn og sa: «Jeg har aldri hørt denne undervisningen tidligere. Nå er jeg så takknemlig for at jeg endelig kjenner sannheten!»

En 16 år gammel gutt var ekstremt innadvendt og hadde dårlig selvbilde. Han ringte inn etter et program. Veilederne ledet ham i frelsesbønn til hans store glede. I etterkant ble han fulgt opp av veilederne.

En 30 år gammel mann fra Algerie ville vite mer om «de kristne ritualene» og hvor mange ganger vi måtte be om dagen. Han var tiltrukket av programmet og ville lære mer om den kristne tro. Han ville gjerne møte en av kanalens personlige kontakter i Algerie.

En lokal menighet hadde en hel gruppe Jesus-troende kvinner, som ville lære mer om Jesus og den kristne tro. Et team fra oppfølgingskontoret tok kontakt og fikk undervise dem inn i troens visshet.

En ung mann fra Yemen tok imot Jesus og ble fulgt opp gjennom et disippeltreningsprogram som tilbys gjennom kanalen. Han skrev følgende etterpå: «I dag, den 1. september, feirer jeg at det er første gang jeg opplever denne datoen som kristen. Nå ber jeg dere om forbønn slik at min kone og mitt barn også må lære Jesus å kjenne!

Aril Edvardsens Profeti ble virkelighet
Aril Edvardsen framsa en mektig profeti i begynnelsen av 1960-årene.

Han beskrev selv opplevelsen slik i Troens Bevis, januar 1998:

«Den Hellige Ånd i mitt indre «rykket meg opp» i ånden over Kvinesdal, mellom fjellene, og jeg begynte å profetere:
«Som ringer brer seg i vannet når man kaster en sten, skal evangeliet gå ut fra dette sted og bre seg ut som ringer i vannet ut over hele verden.»

Dette skjedde helt i begynnelsen av 1960-tallet på ett av de mange bønnemøtene som ble holdt i «Salem», senere kalt Kirken i Dalen.

Før Aril dro hjemmefra til dette bønnemøtet ble hans indre fylt med en mektig kraft.

Midt i bønnemøtet «eksploderte» denne kraften i hans indre, og forårsaket den mektige profetien, som ble til virkelighet fram mot årtusenskiftet.

 

Les del I av Medie -eventyret her

Kilde: Troens Bevis bladet, Januar 2022.

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter