Alle har fått minst én nådegave – hva er din?

Gud kaller deg ikke til noen oppgave som han ikke har gitt deg utrustning til å utføre, sier Sten Sørensen i månedens leder.

Det ble foretatt en undersøkelse blant 1200 aktive kristne kvinner og menn for noen år siden. Den avdekket at 80 prosent av alle som ble spurt, visste ikke hva som var deres nådegaver.

Bare 20 prosent oppgav at de var klar over sine gaver og brukte dem. Når Det nye testamente lærer oss at ethvert medlem på Kristi kropp har fått minst én nådegave, må dette nedslående resultat skyldes mangelfull undervisning og fokusering på nådegavene.

Min påstand er:
Hvis du ikke vet hvilke gaver du har, er det fordi du ennå ikke har oppdaget dem.

Gaver og kall:
Noen tror at Gud har glede av å kalle oss til oppgaver som ikke samsvarer med vår utrustning. Gud kaller deg ikke til noen oppgave som han ikke har gitt deg utrustning til å utføre.

Omvendt:
Når du finner dine nådegaver, vil du også vite hvilket område Gud har kalt deg til.

Du har lov til å gjøre feil. Det å bruke sine gaver betyr ikke at man lykkes perfekt i det man gjør. Jeg har fått høre at jeg har gaven til å forkynne og undervise. Det betyr ikke at jeg alltid taler godt. Jeg kan være trøtt eller utålmodig osv. Andre kan ha disse gaver sterkere enn meg, men det endrer ikke det faktum at jeg også tror jeg har disse gaver. Og Gud forventer at jeg bruker disse gaver!

Nådegaver og fellesroller
Man kan ikke forvente at alle kristne skal tjene med en bestemt nådegave; det kan bare forventes av de som har den aktuelle gaven. Tenk på den særskilte nådegaven evangelisering. De som har den nådegaven bruker enhver anledning til å fortelle om Jesus. Men dersom de som ikke har den nådegaven blir presset til å gjøre det samme, skjønner vi at problemer oppstår. Alle skal kunne vitne om sin tro, men de som har nådegaven bruker livet sitt på en annen måte.

Det kan se ut som om noen har fått bønnens nådegave. Når noen ber dag etter dag i to eller tre timer, har stor glede av det, og opplever mange bønnesvar, da er det rimelig å anta at Gud har gitt disse menneskene er særskilt nådegave på dette området.

Bruk ikke nådegaven til å gi andre dårlig samvittighet. Mange kristne har en tendens til å fremheve og overføre de gavene de selv har over på andre. Det er feil og skaper et negativt press.

Misbruk av åndelige gaver:
Uten unntak kan enhver gave misbrukes når den ikke blir tatt i bruk for å bygge menigheten. 1Kor 14,12.

Gaver må oppøves. 
2Tim 1,6. La oss fremelske et naturlig – åndelig liv – der nådegaver får sin naturlige plass. Til menighetens oppbyggelse!

 

Kilde: Troens Bevis bladet, Februar 2022.

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

Bærekraft – En bære kraftig måte å støtte på

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter