”Jesus har gjort sitt, hadde bare jeg klart og gjort mitt.”

Det er mange som kjemper med mangel på frelsesvisshet. De føler seg ikke gode nok eller åndelige nok. De føler heller ikke at de gjør nok for Jesus, og så kommer den dårlige samvittigheten som igjen påvirker frelsesvissheten.

”Kan jeg være en kristen? Er jeg god nok?”, er den sårede kommentaren, og så stempler man seg selv som ikke god nok kristen og som mangler frelsesvisshet.

Det var ei dame som manglet frelsesvisshet og som benyttet enhver anledning når en predikant kom på besøk i menigheten til å si under forbønnstunden i etter-møtet: ”Jesus har gjort sitt, hadde bare jeg klart og gjort mitt.” Denne fortvilede påstanden gjentok hun hver gang en ny predikant kom på besøk: ”Jesus har gjort sitt, hadde bare jeg klart og gjort mitt.” Til slutt fikk hun klar beskjed fra den siste predikanten hun sa dette til: ”Det er feil det du sier. Jesus har ikke gjort sitt. Han har gjort ditt!”

Den kommentaren løste kvinnen fra manglende frelsesvisshet. ”Han har gjort ditt!!!” Vi vil aldri klare å gjøre vårt. Vi er helt avhengig av at Jesus har gjort alt sammen!

Jeg er glad over at frelsen ikke avhenger av min dagsform eller hva jeg har gjort . Frelsen bygger på hva Jesus har gjort! Bibelen er krystallklar. Dette bygger ikke på oss selv:
”For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.” Ef 2, 8-9.

Da Jesus hang på korset og avsluttet med ordene: DET ER FULLBRAKT – ble frelsesverket fullført. Jeg kan ikke bidra ved egne gjerninger til min frelse. Jeg kan kun si JA og ta imot frelsens gave i mitt liv. Resten sørger Jesus for!

Når vi feirer nattverd minnes vi hva Jesus har gjort for oss. Nattverden er ikke et spleiselag der hver av oss tar med oss noe. I nattverden blir vi invitert ”på husets regning”. Jesus har betalt alt!

Det Jesus har gjort holder i liv og død! HAN bygger vi våre liv på! Det holder og gir frelsesvisshet!

Kilde: Troens Bevis bladet for september, 2019

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter