Vekkelsen i Indonesia fortsetter

Millioner av indonesere kommer til tro i det skjulte. I 2018 regner kristne ledere med at minst 3-4 millioner* tok imot troen. Det er mennesker som møter Jesus fra alle samfunnslag, ofte gjennom tilfeldige bekjente. Møt fire som nylig er blitt frelst og se hva du er med på gjennom Troens Bevis og Introkurset Det Nye Liv:

Sulyadi jobbet på en møbelfabrikk. Han var kjent for å være snill og godhjertet. En dag følte han seg elendig fordi han ikke hadde mye penger å støtte familien sin med. Han begynte å låne fra en av vennene sine, men da ble problemene større, for nå hadde han også lån å tilbakebetale. Det førte til at han ble ennå mer deprimert.

En dag møtte han en eldre dame som trengte hans hjelp som elektriker. Han dro over til huset hennes og hjalp henne med det som skulle fikses. Hun ble svært glad over jobben han hadde gjort, og hun gav han mer betaling enn det de hadde opprinnelig hadde avtalt. Det gjorde at Sulyadi endelig kunne tilbakebetale lånene sine. Damen sa også til Sulyadi at dersom han ba og nevnte problemene sine for Gud, kunne Gud hjelpe han. Hun inviterte han også til å komme til husgruppen som møtes i hennes hjem en gang i uken. Sulyadi var skeptisk, men bestemte seg for å komme siden den eldre damen hadde vært så hyggelig mot han.

Etter flere besøk til husgruppen bestemte Sulyadi seg for å ta imot troen på Jesus. Men han var veldig forsiktig fordi han ikke ville at hans kone eller øvrige familie skulle finne ut hva han hadde gjort. Forfølgelsen for muslimer som blir kristne i Indonesia kan ramme hardt. Husgruppen han besøkte tilhører en menighet i Indonesia som distribuerer Introkurset fra Troens Bevis. Sulyadi fikk kurset for å lære mer om sin nye tro. Men han våget ikke å ta det med seg hjem, så han jobbet med det hver gang han kom til husgruppen.

–Jeg er veldig takknemlig for kurset som har gjort at for første gang har jeg forstått de grunnleggende forskjellene mellom religionen jeg vokste opp med og min nye tro på Jesus!

Troens Bevis evangelister gir Introkurest Det Nye Liv til fanger i Indonesias overfyllte fengsler. (illustrasjonsfoto, Flickr)

 

Fengselstjeneste i Surabaya
Fengselstjenesten til New Life kontoret i Surabaya, Indonesias nest største by, har nettopp bestilt hundretalls nye Introkurs som de gir til de innsatte i fengselet.

-Fengselet i Surabaya var overbefolket og lite humant. En celle som opprinnelig var bygd for 4 innsatte er nå fylt opp av 35 personer som må sitte når de skal sove, sier lederen for fengselstjenesten i Surabaya.

-Med alt dette stresset kommer også problemene med slåsskamper, gjenger, seksuell atferd og narkotika. Flere fanger begår selvmord på grunn av de forferdelige forholdene, legger han til.

Teamet deres holder en gudstjeneste for fangene en gang i uken, og opplever at mange kommer til tro. En av de innsatte sonte 20 år for uaktsomt drap. Han var veldig nedfor på grunn av de korrupte forholdene i fengselet. En dag kom han på en av gudstjenestene. Han ble så takknemlig for roen og freden at han sovnet flere ganger under samlingen.

Han fortsatte å komme for å få et avbrekk fra de daglige rutinene. Selv om han duppet av, fikk han med seg mye av undervisningen, og en dag kom han med så mange spørsmål at teamet måtte spørre fengselsvokteren om å få ekstra tid sammen med Daud. Det fikk de, og en måned senere tok Daud imot Jesus bak fengselsmurene. Da fikk han også Introkurset fra Troens Bevis der han lærte det grunnleggende i sin nye tro.

-Nå er han blitt et vitne for de andre fangene i fengselet da de kan se hvordan troen har forandret han, forteller lederen for fengselstjenesten. -Det er ikke mange fanger som er full av glede!

Politibetjent likte freden
Areif (45) jobbet som politi og datet en kristen jente. Selv hadde han vært en oppriktig muslim hele livet. Hver gang han kjørte bil sammen med jenta han datet, insisterte hun på å spille lovsangsmusikk og å høre på prekener. Hun sa at det var hennes daglige terapi og at det var godt for hennes sjel og ånd.

Etter 5 måneder innrømmet Areif at han følte seg så fredfull hver gang han lyttet til lovsangsmusikken, og han spurte om han fikk gå på møte sammen med henne.

-Under prekenen følte jeg den samme freden som jeg opplevde da vi lyttet til lovsang i bilen. Pastoren forklarte frelsesbudskapet veldig klart, og jeg tok imot Jesus som min frelser mot slutten av møtet, forteller Areif.

Nå er Areif i gang med dåpsprosessen sin. For mennesker fra andre religioner som kommer til tro, er dåpen ofte det store steget som bekrefter valget deres for omverdenen. Areif har også fått Introkurset Det Nye Liv for å legge et solid grunnlag for sin nye tro.

Både barn og foreldre blir vunnet gjennom barnemøter i Indonesia. (illustrasjonsfoto, Flickr)

 

Barnemøte i nabolaget
Siti hadde en 8 år gammel sønn som lekte daglig med en jevnaldrende kamerat i nabolaget. I samme nabolag var det en menighet som ble ledet av en av Intro kursets koordinatorer i Indonesia. Hver fredag kveld hadde menigheten det de kalte en “Velsignelses samling” for barna i nabolaget. En dag spurte kameraten om Sitis sønn fikk være med han på samlingen. Hun sa ja, og sønnen trivdes så godt på møtene at han begynte å gå hver fredag. Siti gav sønnen tillatelse til å gå fordi mannen var fremdeles på jobb. Familien var strenge muslimer og hun visste at sønnen ikke ville få lov til å gå på møte i en kirke.

Da Siti fulgte sønnen til samlingen en fredag, var det en av pastorene som fikk øye på henne. Han spurte om hun ikke ville bli med inn. Hun takket ja, og hun fikk høre bibelhistorien som ble fortalt til de rundt 80 barna som var på samlingen. De neste dagene gikk hun og tenkte på bibelhistorien hun hadde hørt, og neste samling spurte hun pastoren om han kunne be for henne og sønnen slik at de kunne ta imot frelsen. Hun sa også at menigheten måtte holde omvendelsen deres skjult for mannen hennes.

Pastoren sørget også for at Siti fikk en kopi av Introkurset Det Nye Liv slik at hun kunne lære mer om sin nye tro. Nå vil Siti gjerne at andre er med og ber om at mannen hennes skal bli frelst.

Introkurset Det Nye Liv:
I 2018 var det totalt 232.389 mennesker som fullførte kurset.
Av dem var det 89.133 som oppgav at de ble frelst.
Det betyr:
– at daglig får NLS i snitt 636 nye elever.
– at daglig oppgir i snitt 238 NLS elever at de er frelst.
– at daglig oppgir i snitt 148 NLS elever at de tok imot Jesus etter å ha gjennomgått NLS Introkurset.

*kilde:
Open heaven

Rundt 1200 innfødte evangelister er i dag i fulltidstjeneste gjennom støtten til Troens Bevis partnere.
Ønsker du å støtte en innfødt evangelist, kan du klikke her 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter