Rune: Tanker etter en reise til Egypt

Tre personer i Bibelen fikk navnet sitt fra Gud. Jesus og Johannes er godt kjent. Men vi glemmer betydningen av den tredje. Les Rune Edvardsens interessante kommentar.

Det er tre personer som Gud gav navnene på da de ble født. Det var Jesus, Johannes og Ismael. De to førstnevnte kjenner vi godt.Ismael som Gud lovet å være med er vår bror og ikke vår motstander. Ismael tilhører løftet Gud gav til Abraham: ”Jeg vil velsigne deg og din ætt”.

Mange ser på Ismael og hans etterkommere med frykt og redsel. Men Gud gav både Hagar – Ismaels mor og Abraham et løfte.
Ingen ”vestlige” har fått navnet sitt fra Gud og er blitt med i Bibelens bøker.

Hvordan ser vi på misjonsmarken i Midt-Østen? Er den preget av politiske og forutinntatte holdninger? Det er lett å rives med av menneskelig tankegang og treffe forhastede konklusjoner.

Ismael var Abrahams første sønn. Han ble sendt bort fordi Sarah følte seg liten og ikke som en fullgod kvinne da hun ikke fødte barn. Ismael hadde ikke bedt om å bli født. Sarah og Abraham la til rette for dette og selv Hagar måtte gjøre som de sa. Hun var bare lydig og ble en kone for å gi arverekken nye generasjoner.

Hun ble siden sendt bort og Ismael opplevde skilsmisse og det å være uønsket fordi Sarah mislikte situasjonen.

Er Gud urettferdig? Ble Ismael skapt for å være en annenrangs gutt? Nei, så absolutt ikke.

Da Ismael holdt på å dø i ørkenen – og til og med hans far sviktet han, kom engelen til Hagar og Ismael og sa at Gud var med gutten.

Ismaels ætt skulle bli et stort folk. Bare i Egypt er det nå tre millioner evangeliske kristne. Legger man til koptere og ortodokse er tallet cirka 15 millioner.

Sammenligner en det tallet med Jesus-troende jøder i Israel, er det minst 15000 Jesus-troende jøder og i tillegg rundt 70-80000 kristne arabere.

Hva har skjedd? Hvorfor er det så få troende i Jesu hjemland der hundretusener av kristne besøker landet hvert år?
Enorme summer samles inn fra kristne over hele verden. Likefullt avviser de aller fleste jøder Messias?

Er det noe vi ikke har sett? Løftet til Abraham var selvsagt til Isak, men ikke bare til han. Det gjaldt til hele hans ætt. Nå er det åpent for evangeliet i Midt-Østen! La oss gå gjennom de åpne dører!

mvh
Rune Edvardsen 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter