Utvider sitt engasjement i Troens Bevis

Sten Sørensen har utvidet sitt engasjement i Troens Bevis Verdens Evangelisering fra 1. september. I tillegg til sin oppgave i misjonsmagasinet Troens Bevis som redaktør, vil han også bruke tid til å besøke menigheter i Norge.

– I de siste 15 år har arbeidet i Troens Bevis Verdens Evangelisering ligget mitt hjerte nært. Jeg opplevde det som en ære og bli spurt av Aril Edvardsen å komme til Sarons Dal, og da jeg så dette flotte arbeidet på nært hold, ble jeg enda mer imponert. Misjonsarbeidet ut i fra Sarons Dal er bare helt enestående, sier Sten Sørensen.

I løpet av disse årene har Sten vært rektor på Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt i syv år. Han har vært styremedlem i alle disse årene, og de siste seks årene har han vært styreleder. De siste fire årene har han vært redaktør for misjonsmagasinet Troens Bevis, og har vært stevnesjef i mange år, en oppgave han fortsatt har.

– Hva går dine nye oppgaver ut på?
– Jeg ønsker kontakt med våre støttepartnere og menigheter i landet. Jeg ønsker å komme på besøk til menigheter og fortelle om misjonsarbeidet som drives utfra Troens Bevis. Det er bare å ta kontakt, så legger vi opp et besøk på nyåret, svarer Sten Sørensen.

Sten vil da forkynne og fortelle om misjonsarbeidet og det kommer til å bli knallbra møter:

– Det er et utrolig spennende arbeid som drives utfra Sarons Dal. Det er åpne dører for misjon og mange høstes inn og blir vunnet for evigheten. Jeg møter mennesker som lurer på hva de skal gjøre i Guds Rike. Bli en misjonspartner, sier jeg. Da investerer du i de virkelige verdier der tusenvis av mennesker blir frelst. Jeg vil være med å oppmuntre til misjon, sier Sten  Sørensen med begeistring.

– Neste år vil bli ett av de viktigste i Troens Bevis historie. Det satses spesielt i Asia. Rune Edvardsen har store visjoner. Dette vil jeg være med på. Men det trengs mange støttepartnere – både gamle og nye. Nå har vi en unik mulighet til å vinne store skarer i Asia for evangeliet. Bli med oss, avslutter Sten Sørensen.   

For besøk av Sten Sørensen. Kontakt: [email protected] eller telefon (+47)48 15 48 44. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter