Menighetens hemmelighet

Jeg ble inspirert av Bjørn Bergmann som holdt et seminar under Sommerstevnet i Sarons Dal over temaet: «Menighetens hemmelighet». Derfor vil jeg dele noen tanker med deg om dette emnet. Ordet «hemmelighet» kan også oversettes med «mysterium», altså noe som i utgangspunktet er tildekket og lukket, men som kan bli gjort kjent. Paulus skriver at han har fått åpenbart Guds hemmelighet.

La meg kronologisk få nevne: Guds hemmelighet er Kristus. Kristi hemmelighet er menigheten. I denne lederen vil jeg skrive om hva som er menighetens hemmelighet.   

Menighetens hemmelighet er evangeliet! Evangeliet betyr jo de gode nyheter. Og disse er frelse og forsoning: «Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker.» Rom 1, 16. Paulus er klinkende klar i hva som er budskapet: «For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet.» 1. Kor 2, 2.

«Når du blir anklaget av djevelen om at du ikke er en god nok kristen, kan du si til ham: ’Pass deg, han er hjemme!’ Jesus bor i våre liv!»Apostlene og den første menighet var klar over hva som var deres budskap: «Det jeg har, gir jeg deg: I Jesu Kristi, Nasareerens navn, stå opp og gå!» Apg. 3, 6.

For mange mennesker er evangeliet en god morallære. Mange kan si at det er mye godt og fornuftig i evangeliet, jamfør Bergprekenen. Men det viktigste med evangeliet er ikke at det er en god morallære. For det finnes mye god moral i ulike religioner.   

Det er bare evangeliet som frelser mennesker og setter fri. Paulus er nidkjær på evangeliets vegne i Galaterbrevet. Han sier at om så en engel fra himmelen kommer ned og forkynner et annet evangelium, skal han være forbannet. I dette brevet tordner Paulus over den lovtrelldom som er blitt lagt som byrder på mennesker, som om ikke Guds nåde er nok.

Evangeliet er nok og Guds nåde rekker! Lovtrelldom og egne gjerninger hindrer evangeliet i å virke. Evangeliet er grensesprengende. «Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd.» 1. Kor 6, 11.

Gjeldsbrevet mot oss strøk han bort. Han naglet det til korset. Gjeldsbrevet kansellerte han, det er borte – står det i en engelsk oversettelse. Evangeliet er grensesprengende, ikke bare tilgir det synd, men synden blir strøket bort. Gud kaster den i glemselens hav.

Troen på evangeliet gjør at Jesus flytter inn i våre liv. Han bor ved troen i våre hjerter.

Når du blir anklaget av djevelen om at du ikke er en god nok kristen, kan du si til ham: «Pass deg, han er hjemme!» Jesus bor i våre liv! Han som kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

For en rikdom menigheten har. Vi har evangeliet! Guds kraft og Guds visdom.

I dag er evangeliet en hemmelighet for mange. Derfor er Jesus fjern og uaktuell. Menighetens oppgave er å gjøre evangeliet og Jesus kjent. Får menneskene høre om hvordan Jesus virkelig er, vil de velge ham.

Ingen kan sammenlignes med Jesus. Han ruver over alle. Han er suveren! Det er ham verden trenger – verdens eneste håp!Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter