Hjelper menigheter

Troens Bevis har i alle år arbeidet for å styrke den lokale menighet. Vi ønsker nå å gjøre en større satsing omkring dette i Norge. Vi tror på å stå sammen, hjelpe hverandre og fullføre Oppdraget. I tro til Gud strekker vi oss lengre og vi har nå ansatt Hans Martin Skagestad som koordinator og evangelist. Han skal reise rundt i Norge for å knytte de lokale menigheter og ressursene sammen ut ifra tiltalen “Mitt land, mitt ansvar”.

Vi har et foreløpig mål om å hjelpe to menigheter hvert halvår. Denne høsten har innsatsen vært konsentrert om ungdomsarbeidet i Leirvåg Bedehus på Fonnes utenfor Bergen, samt Frie Venner i Grimstad. På begge steder har flere titalls ungdommer blitt frelst og begge steder står arbeidet snart på egne ben.

Etter flere forespørsler har vi for neste halvår valgt å prioritere ungdomsarbeidet i de nærliggende menighetene Filadelfia Tonstad og Pinsekirka Flekkefjord.

På Tonstad drives det et flott juniorarbeid, men ungdomsarbeidet er lagt ned. Innlandsbygda med rundt 800 innbyggere og eget idrettsgymnas har få kristne ungdommer og totalt sett lite ungdomsarbeid. Menigheten opplever at de ikke klarer å holde på ungdommen når de passerer junioralderen.

I Flekkefjord har ungdomsarbeidet blitt redusert til et minimum i løpet av de siste par årene. Den flotte kystbyen med nær 5000 innbyggere representerer starten på Sørlandet fra vest. Det drives i dag et lite ungdomsarbeid i menigheten der noen få er innom på fredagskveldene til sosiale samlinger.

Disse to menighetene er lokalisert såpass nærme hverandre at det er gode muligheter for sambruk av ressurser.

Allerede i slutten av oktober var Hans Martin sammen med pastoren og ungdomsstyret i Flekkefjord der vårhalvåret ble planlagt. Planlegging av satsingen på Tonstad står nå for tur.

Hans Martin er en enkel ung evangelist som ble frelst for fem år siden. Han har inntil nå vært ungdomspastor i Betania Kristiansand, der han fikk se et ungdomsarbeid som vokste og tjenestegaver som utviklet seg. Han har allerede rukket å stå i flere ungdomsvekkelser og hjulpet frem flere ungdomsmiljø.

– Jeg tror Flekkefjord blir enkel. Vi har litt å bygge på og ungdommene der har tidligere vist at de kan trekke mange ungdom til menigheten. Byen har for tiden ingen sterke ungdomsmiljø og behovet er derfor stort. Da sa Jesus til disiplene sine: “Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans” (Matt.9.37-38) 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter