Vil hjelpe menigheter

Troens Bevis Verdens Evangelisering har i alle år arbeidet for å styrke den lokale menighet. Nå ønsker misjonsorganisasjonen å gjøre en større innsats i Norge. I tro til Gud ansetter Troens Bevis nå en koordinator og evangelist som skal reise rundt i Norge for å knytte de lokale menigheter og ressursene sammen.

– Jeg kommer til å reise en god del for å hjelpe menigheter som ligger nede, forteller Hans Martin Skagestad (24).

– Mitt ønske er å hjelpe menigheter som sliter slik at de kan få tro på seg selv og etter hvert bli mer utadrettet. Jeg ønsker ikke bare å hjelpe de unge, men hele menigheten, understreker han.

Det siste tilskuddet til Troens Bevis teamet har god erfaring med å arbeide blant ungdom. Han arbeider fortsatt som ungdomspastor i Betania, Kristiansand, men fra i sommer deler han på arbeidet som ungdomspastor med en evangelist stilling i Troens Bevis, før han begynner for fult i januar.

”Låne bort” resurser
Hans Martin forteller at han også ønsker å inspirere menigheter som er velfungerende til å ”låne bort” sine ressurser til menigheter som sliter. Han mener det er viktig at ressursmenigheter ser behovene andre steder og ikke bare er seg selv nok. Ingen vil tape på å dele med andre, heller tvert om, sier han.

Som ungdomspastor i Betania har han vært med å bygge opp et arbeid med over 100 ungdommer. Da han først begynte som ungdomspastor i menigheten var det få ungdommer som kom på samlingene, men gjennom å disippelgjøre de unge, kombinert med et sterkt fokus på ufrelste, har arbeidet hatt en sterk vekst de siste årene. Det har ført til at han og team fra Betania har vært med på å starte i alt fem ungdomsarbeid på ulike steder i landet de siste to årene.

– Nå ser jeg på meg selv som Troens Bevis forlengende arm ut til menighetene. Dette er også et nytt satsingsområde for Troens Bevis, påpeker han.

Hans Martin understreker at det er viktig at menigheter som ønsker hjelp, eller menigheter som kan ”låne bort” resurser til andre menigheter, tar kontakt med ham. Dermed kan spennende oppgaver løses, og evangeliet når ut til nye mennesker i nærmiljøene ved at en står sammen om oppgavene!

Om det er menigheter som ønsker hjelp, eller menigheter som kan være med på å hjelpe andre menigheter, kan Hans Martin Skagestad kontaktes på:
hansmartin(at)troensbevis.no 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter