TV-seere hjelper blinde barn

Den arabiske menigheten i Stockholm der de fleste er kommet til tro gjennom Miracle Channel, vil nå være med å gi tilbake gjennom et hjelpeprosjekt for blinde barn.

– Jeg fikk plutselig en forespørsel om vi kunne skaffe en trykkpresse for blindeskrift som skulle brukes for å hjelpe blinde barn i et land i Midtøsten, forteller Lena. Hun og mannen jobber på oppfølgingskontoret til Miracle Channel, og de er også ledere for den arabiske menigheten i Stockholm. Lena hadde i lengre tid følt at menigheten skulle gå i gang med et hjelpeprosjekt uten at hun visste hva det skulle være.

– Jeg undersøkte og fant ut at de laget den beste trykkpressen for blindeskrift i verden her i Sverige. Vi fikk samlet inn penger i forsamlingen vår og fraktet den i kofferter. Jeg hadde i lengre tid ønsket å hjelpe barn, men jeg tenkte aldri på blinde barn. Så jeg måtte spørre Gud, er det dette du har for oss? forteller Lena.

Dette ble starten til et arbeid der den arabiske forsamlingen i Stockholm nå støtter 70 blinde barn som får bo i en leilighet menigheten betaler for. Der får de blinde barna mat, de har ansatte som passer på dem og barna får gå på skole. Selv om flere av dem har foreldre, er det bare noen få som reiser hjem i helgene. Lena forklarer at det er dessverre ofte er et problem når familier får barn med spesielle behov. Disse barna blir rett som det er satt til side og gjerne holdt skjult fordi barnet er en skam for familiens ære.

– Men hos oss får barna masse kjærlighet, og de blir passet på av kristne som følger dem opp. Det neste steget er å kjøpe en eiendom med jorder der vi kan bygge et hus og dyrke mat. Der kan vi ha skole for dem og de kan lære et yrke for senere i livet. Da risikerer vi heller ikke at myndighetene kommer og stenger ned arbeidet vårt, forklarer Lena.   

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter