Trenger støtte til nytt oppfølgingskontor

På grunn av den store mengden med forespørsler om åndelig veiledning fra arabiske seere har vi behov for å åpne opp et underkontor som kan hjelpe med oppfølging.

 

Troens Bevis sitt oppfølgingskontor for TV-arbeidet rettet mot den arabiske verden får opp mot 15 000 henvendelser fra seere hver eneste måned. Kontoret, som ligger i Stockholm, trenger nå avlastning.

-Noe av det viktigste ved vårt TV-arbeid er at vi også kan gi seerne våre oppfølging. Nå er det så stort press på hovedkontoret vårt i Stockholm at vi må opprette et underkontor i den arabiske verden som kan være med på å gi personlig veiledning, forklarer Barty Shokralla, lederen for Troens Bevis sin arabiske satellitt kanal, Miracle Channel.

De fleste av seerne som kontakter Miracle Channel via telefon, e-poster, tekstmeldinger og MSN bor i områder der det ikke finnes menigheter eller lokale kristne som de kan gå til med spørsmål om sin tro. De kristne i disse områdene har heller ikke lov til å snakke med andre om sin tro, og kan risikere fengsel og store problemer om de gjør det. Derfor er tilbudet Troens Bevis tilbyr TV-seerne den eneste muligheten mange har for å få råd og forbønn.

-Miracle Channel samarbeider med forskjellige menigheter som kan hjelpe våre seere å vokse i sitt åndelige liv.  Men for dem som ikke kan gå til kirken eller som ikke har en menighet i nærheten, er vår bønn at vi kan tilby dem et åndelig hjem gjennom oppfølgingskontoret vårt, der de kan få hjelp og kan vokse i troen på Kristus, sier Barty.
 
Fra januar til november i år tok Miracle Channel imot henvendelser fra 46 007 seere i 49 land på kontoret i Stockholm. 

-Stockholms kontoret trenger virkelig hjelp. Den mest fornuftige løsningen er å opprette et underkontor i et arabisk land.  Seer henvendelsene vil bli overført fra kontoret vårt i Stockholm til dem, slik at seerne fremdeles skal kunne føle seg helt trygge når de kontakter oss, sier Barty.

Denne hilsenen fra Fatima i Marokko er et eksempel på hva den personlige oppfølgingen betyr for våre seere:

”Tusen takk for at dere ringer og oppmuntrer meg. Tusen takk for at dere lytter til problemene mine. Jeg ville bare fortelle dere at etter å ha hørt hva dere sa til meg, og jeg begynte å følge rådene deres, har livet mitt forandret seg fullstendig til det bedre. Vær så snill og fortsett med å ringe meg.”

Den årlige driften på et slik kontor i araberverdenen, inklusivt lønninger, blir på rundt 240 000 kroner. Nå håper vi at misjonsinteresserte vil være med å støtte dette kontoret med ekstra gaver. Husk at alle gaver til Troens Bevis og Miracle Channel sitt arbeid kan trekkes fra på skatten dersom du registrere deg som giver.  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter