Solgte lopper for 75000 kroner

To loppemarkeder til inntekt for Karis Misjon brakte til sammen inn 75.000 kroner. Sist helg ble det solgt lopper for 27.000 kroner under Utvandrerfestivalen i Kvinesdal, og i pinsehelgen kjøpte folk lopper for 48.000 kroner i Hauge i Dalane.

 

De to loppemarkedene til inntekt for Karis Misjon er nå blitt en årlig tradisjon. Sist lørdag kom det inn 27.000 kroner under Utvandrefestivalen i Kvinesdal, og i Hauge i Dalane kom det inn 48.000 kroner i pinsehelgen.

Det var i år 2000 at det første loppemarkedet gikk av stabelen i Hauge i Dalane, og på 3 år har det kommet inn 230.000 kroner på loppemarkeder, som går uavkortet til et senter som Karis Misjon driver i Kairo.

”Baby Care” et hjelpetiltak for mødre og barn i et av de fattigste strøkene i millionbyen. Mødrene får grunnlegende innføring i helse og hygiene, og barna gis gratis legetilsyn og medisin. I tillegg får mødrene tilgang på evangelisk litteratur og filmer, som de er ivrige etter å låne med seg hjem. Tidligere var amerikanske ”Assemblies of God” også med på prosjektet, men de har trukket seg helt ut, og nå er Troens Bevis den eneste kilden til hjelp for senteret. Prosjektet drives helt og holdent av lokale krefter, og verken leger eller annet helsepersonell tar ut lønn. Midlene som kommer inn til ”Baby Care” går helt og holdent til to av de mest sårbare gruppene i Kairo, fattige kvinner og barn. Flere av kvinnene kommer nå også fra landsbyer utenfor Kairo for å få legehjelp til barna.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter