Sykehus i Beslan utrustet av Troens Bevis

Barnesykehuset i Vladikavkas som tok imot omkomne og sårede fra gisselsdramaet i Beslan, Nord Ossetia, fikk i 1998 livreddende utstyr fra Troens Bevis til en verdi av 10.000 dollar.

 

Det var da Aril Edvardsen besøkte Nord Ossetia i 1998 med et fremstøt for evangeliet, at han ble gjort oppmerksom på den fortvilte situasjonen på landets eneste barnesykehus i Vladikavkas. Sykehuset var i akutt behov av både kjøleskap til oppbevaring av medisin og blod og blodtrykksmålere.

Barnesykehuset hadde 850 senger, men ingen av de 14 avdelingene hadde kjøleskap. Derfor ble både medisiner og blod til blodoverføring ødelagt. Som landets eneste barnesykehus var dette behovet naturlig nok av stor bekymring for hele landets befolkning.

Gjennom Troens Bevis sin humanitære gren kjøpte Aril Edvardsen inn 14 store kjøleskap – ett til hver avdeling, samt 20 blodtrykksmålere til en verdi av 10.000 dollar. Da lastebilene kom til sykehuset for å levere kjøleskapene, og sykehusets direktør og overlege Uzusmaf Dzahanaev tok imot gaven, var det et reportasjeteam tilstede som laget et innslag for de riksdekkende TV-nyhetene i landet.

Det var til dette sykehuset i Vladikavkas at mange av barna ble sent etter det tragiske utfallet av gisseldramaet i Beslan, som er et forsted til Vladikavkas. Da Troens Bevis var med på å utruste dette sykehuset i 1998, var det ingen som visste hvilket forferdelig drama sykehuset skulle ta del i noen få år senere.

Ifølge lokale kilder Troens Bevis er i kontakt med, er over 400 hardt skadde barn innlagt på sykehusene, og det fryktes at tallet på døde vil stige til over 500. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter